Hyppää sisältöön

Ulkomaiseen kantakirjaan merkittävä varsa

HUOM! Orilisenssiä ei tarvitse hakea niille roduille, joiden kantakirjaa Hippos ei ylläpidä. Astutustiedot tulee ilmoittaa sähköpostitse jenni.teikari@hippos.fi, mikäli varsa halutaan ilmoittaa sähköisen kasvattajasitoumuksen kautta tai varsalle halutaan tietokantaan sukutiedot.

Suomen Hippos voi myöntää rotupasseja ainoastaan ylläpitämiensä kantakirjojen edustajille. Sellaisilta roduilta, joiden kantakirjaa Hippos ei ylläpidä, vaaditaan ensin merkitseminen rodun kantakirjaan, jotta varsa voidaan merkitä rekisteriin kyseisellä rodulla. Kasvattaja/omistaja vastaa passin hakemisesta ja siihen liittyvistä velvoitteista.

Linkistä löydät kaikki ulkomaiset kantakirjat, jotka ovat laajentaneet toiminta-alueensa Suomeen. Näille kantakirjaroduille on mahdollista anoa EU-passi rotu- ja sukutiedoilla kyseisestä, ulkomaisesta kantakirjasta. Mikäli rotua ei löydy listalta, ei kyseiselle rodulle voi hakea EU-passia ulkomaisesta kantakirjasta ja hevoselle voidaan myöntää ainoastaan Hippoksen myöntämänä ”muun kuin rekisteröidyn hevoseläimen” passi (tai Hippoksen ylläpitämän kantakirjan passi, mikäli hevonen täyttää kantakirjan vaatimukset).

Ulkomaiseen, EU-alueen jalostusjärjestöön merkitty Suomessa syntynyt ratsuhevonen tai poni tulee aina vähintään merkitä ilmoituksella viranomaistietokantaan, jolloin sille tallennetaan viranomaistietokannan vaatimat minimitiedot. Varsa voidaan myös merkitä laajoin tiedoin Hippoksen tietokantaan ja vaatimusten täyttyessä jalostusohjelman alaisuuteen käyttäen alkuperäistä tunnistusasiakirjaa (id-varmennus vaaditaan).

Tunnistaminen ulkomaiseen kantakirjaan merkitsemistä varten

Mikäli varsa halutaan merkitä ulkomaiseen kantakirjaan, tulee kyseisen kantakirjan olla laajentanut toiminta-alueensa Suomeen (kts. linkki yllä) sekä auktorisoida tunnistuksen tekijä toimimaan nimissään. Suomen Hippoksen tunnistajat ovat Hippoksen kouluttamia ammattilaisia, jotka pystyvät tekemään tunnistuksen. Koska kantakirjojen toimintamallit ovat erilaisia, vaatii niihin perehtyminen ja niiden nimissä toiminen tunnistajalta enemmän aikaa ja laajempaa osaamista kuin kotimaisen järjestelmän nimissä toimiminen. Näistä syistä tunnistaminen ulkomaiseen kantakirjaan on hieman kalliimpaa kuin kotimaisen kantakirjan sisällä tapahtuva tunnistustoiminta. Tunnistusmaksu sisältää lain vaatiman suomalaisen mikrosirun sekä ID-varmennuksen Hippoksen tietokantaan laajoin tiedoin merkitsemistä varten. Tunnistusmaksu maksetaan suoraan tunnistajalle.

Uudistunut lainsäädäntö

Eläinten tunnistamista ja rekisteröintiä koskeva lainsäädäntö muuttui 21.4.2021. Tällöin hevospassista annettu asetus kumoutui, ja jatkossa sovelletaan EU:n eläinterveyssäännöstöä (EU) 2016/429 ja sen nojalla annettavia alemman asteisia säädöksiä.

21.4.2021 alkaen kaikki kantakirjaan merkittävät hevoset tulee syntyä sellaisella maantieteellisellä alueella, jonka kyseinen kantakirja on määritellyt toiminta-alueekseen. Toisin sanoen ulkomainen EU-kantakirja ei voi myöntää EU-passia hevoselle jos varsa syntyy kantakirjan toiminta-alueen ulkopuolella.

 

 • Varsan merkitseminen ulkomaiseen kantakirjaan

  • Varsa ilmoitetaan syntyneeksi OmaTallin kautta, minkä yhteydessä ilmoitetaan varsan merkitsemisestä ulkomaiseen kantakirjaan.
  • Ulkomaiseen kantakirjaan merkitsemistä varten Suomessa syntynyt varsa tunnistetaan ja sirutetaan suomalaisella sirulla.
  • Tarkista aina ulkomaisen kantakirjan ehdot tunnistamiseen ja kantakirjaan merkitsemiseen.
  • Kantakirjan tulee auktorisoida suomalainen tunnistaja tekemään tunnistuksen ja hoitaa viralliset asiat suoraan hänen kanssaan.
  • Jos varsan tunnistaa Suomen Hippoksen auktorisoima tunnistaja, hyväksytään sama tunnistus id-varmennuksena Hippoksen reksiteriin merkitsemistä varten.
  • Varsalle passin myöntävän kantakirjajärjestön tulee toimittaa passi Suomen Hippokselle. Mikäli ulkomainen kantakirja toimittaa passin suoraan omistajalle, tulee omistajan toimittaa passi vielä Hippokseen rekisteriin tai tietokantaan merkitsemistä varten.

  Merkitseminen tietokantaan Suomessa

  Kaikkien Suomessa olevien hevosten (myös hevoset, jotka on merkitty ulkomaiseen kantakirjaan) tulee olla merkitty Suomessa viranomaistietokantaan.

  Hevonen voidaan merkitä tietokantaan identiteetin varmentamisen kautta laajoin tiedoin, jolloin yksilö on mukana  polveutumisensa mukaisessa jalostusohjelmassa (näyttelyoikeus, oikeus osallistua ikäluokkakilpailuihin) ja jälkeläiset voidaan merkitä kantakirjaan kaikin oikeuksin. Tunnistuspöytäkirja ja kopio passista arkistoidaan Hippoksessa, josta on apua passin mahdollisesti kadotessa.

  Hevonen voidaan myös ilmoittaa tietokantaan viranomaistietokannan vaatimilla minimitiedoilla, jolloin sen oikeudet ovat rajatut. Tietokantaan omistajan ilmoituksella merkityllä hevosella ei ole oikeutta osallistua ratsuhevosten kasvattajakilpailuihin tai näyttelyihin eikä Suomen Hippos voi myöntää sen jälkeläisille passia suku- ja rotutiedoin ennen kuin yksilö on siirretty kantakirjaan identiteetin varmentamisen kautta.

 • Tarkista voiko kyseiselle rodulle anoa EU-passia kantakirjastatuksella

  Perusperiaate on, että varsoille tulee hakea EU-passi joko Suomesta tai toisesta EU-maasta.  Alla on yleistä tietoa rekisteröinnistä ulkomaiseen kantakirjaan.

  Varsan tunnistus

  • Ulkomaiseen kantakirjaan rekisteröimistä varten Suomessa syntynyt varsa tunnistetaan ja sirutetaan suomalaisella sirulla Suomessa kantakirjan ohjeiden mukaan.
  • Tarkista aina ulkomaisen kantakirjan ehdot tunnistamiseen ja kantakirjaan merkitsemiseen.
  • Ulkomaille rekisteröinnin lisäksi varsa tulee merkitä tietokantaan Suomessa.
  • Hevosjalostusliiton tunnistajan tekemää tunnistusta voi käyttää ID- varmennuksena myös merkittäessä varsa tietokantaan Suomessa.

  EU-passin myöntäminen

  • Kaikilla EU-alueella olevilla hevosilla tulee olla joko kantakirjaa ylläpitävän järjestön myöntämä hevospassi tai ”muun kuin rekisteröidyn hevoseläimen hevospassi”.

  Rodut, joiden kantakirjaa ylläpidetään EU:n hyväksymän yhteisön toimesta:

  Rodut, joiden kantakirjaa ei ylläpidetä EU:n hyväksymän yhteisön toimesta:

  • EU:n jäsenvaltioiden ulkopuolisiin roturekistereihin rekisteröitäessä myönnetään hevoselle Hippoksen ”muun kuin rekisteröidyn hevoseläimen” EU-passi ilman rotu- ja sukutietoja. Lisäksi Hippoksen tietokantaan voidaan merkitä lisäpalveluna suku/rotutiedot DNA-polveutumismäärityksen/rekisteritodistuksen/EU:n ulkopuolisen hevospassin perusteella.

  Astutuskirjanpito Suomessa

  Oriinpitäjän tulee huolehtia astutuskirjanpidon toimittamisesta oriinpitäjän hevosjalostusliittoon tai Suomen Hippokselle astutusvuoden syyskuun 15. päivään mennessä. Mikäli tiedot ilmoitetaan tätä myöhemmin, veloitetaan astutusten tallennuksesta erillinen tallennusmaksu. Varsan syntymästä ilmoitetaan Suomen Hippokselle Oma Tallissa tai varsomisilmoituksella kuukauden sisällä varsomisesta, kuten muillakin roduilla.

  Tietokantaan merkitseminen Suomessa

  • Kun EU-passi on saatu alkuperämaan kantakirjasta toimitetaan alkuperäinen passi tarvittavine liitteineen Suomen Hippokseen tietokantaan merkitsemistä varte.

  EU-passillisen varsan voi merkitä Suomen Hippoksen tietokantaan joko ID- varmennuksen kautta tai omistajan ilmoituksella. Erona on tietojen laajuus tietokannassa: ID- varmennetuista hevosista tallennetaan saatavissa olevat kasvattaja, suku- ym. tiedot sekä arkistoidaan kopiot hevosen rekisteröintidokumenteista (tunnistuspöytäkirja, passi, traces-todistus, omistajanvaihdokset). Hevoselle voidaan tallentaa astutus- ja varsomistietoja sekä jälkeläiselle voidaan tallentaa Heppa-järjestelmään sukutietoja.

  Pelkästään omistajan ilmoituksella tietokantaan merkityistä  hevosista kirjataan tietokantaan vain lain vaatimat minimitiedot ja lisäpalveluna sukutietoja. Hevoselle ei voi tallentaa astutus- tai varsomistietoja, eikä jälkeläisiä voida rekisteröidä sukutiedoilla. Hippoksessa arkistoidaan vain tietokantailmoitus, joten kopioita ei ole mahdollista saada Hippoksesta esim. passin katoamistilanteessa, jolloin kaksoiskappale on anottava passin myöntäneestä järjestöstä ulkomailta. Ilmoituksella hevonen ei saa myöskään kantakirjastatusta vaikka ko. rodulle olisi kantakirja Suomessa. Kantakirjaan merkitsemistä varten vaaditaan ID-varmennus.