Hyppää sisältöön

Ulkomaiseen kantakirjaan merkitty varsa

Sellaisilta roduilta, joiden kantakirjaa Hippos ei ylläpidä,  vaaditaan rekisteröinti alkuperämaan kantakirjaan, ennen kuin varsa voidaan merkitä Suomen Hippoksen rekisteriin kyseisellä rodulla.

Linkistä löydät kaikki ulkomaiset kantakirjat, jotka ovat laajentaneet toiminta-alueensa Suomeen. Näille kantakirjaroduille on mahdollista anoa Suomessa syntyneelle varsalle ulkomainen EU-passi rotu- ja sukutiedoilla. Mikäli hakemaasi rotua ei löydy listalta, ei kyseiselle rodulle voi hakea EU-passia ulkomaisesta kantakirjasta ja hevoselle voidaan myöntää ainoastaan Hippoksen ”muun kuin reksiteröidyn hevoseläimen” passi (tai Hippoksen ylläpitämän kantakirjan passi, mikäli hevonen täyttää Hippoksen ylläpitämän kantakirjan vaatimukset).

Ulkomaiseen jalostusjärjestöön ensirekisteröity Suomessa syntynyt ratsu- tai poni voidaan merkitä Hippoksen rekisteriin käyttäen alkuperäistä tunnistusasiakirjaa silloin kun tunnistuksen on suorittanut Hippoksen valtuuttama tunnistaja.

EU-passilliset hevoset tulee aina vähintään merkitä ilmoituksella viranomaistietokantaan.

Uudistunut lainsäädäntö

Eläinten tunnistamista ja rekisteröintiä koskeva lainsäädäntö muuttui 21.4.2021. Tällöin hevospassista annettu asetus kumoutui, ja jatkossa sovelletaan EU:n eläinterveyssäännöstöä (EU) 2016/429 ja sen nojalla annettavia alemman asteisia säädöksiä.

21.4.2021 alkaen kaikki kantakirjaan merkittävät hevoset tulee syntyä sellaisella maantieteellisellä alueella, jonka kyseinen kantakirja on määritellyt toiminta-alueekseen. Toisin sanoen ulkomainen EU-kantakirja ei voi myöntää EU-passia hevoselle jos varsa syntyy kantakirjan toiminta-alueen ulkopuolella.

 

 • Rekisteröi varsa ensin ulkomaiseen kantakirjaan

  • Ulkomaiseen kantakirjaan rekisteröimistä varten Suomessa syntynyt varsa tunnistetaan ja sirutetaan Suomessa.
  • Tarkista aina ulkomaisen kantakirjan ehdot tunnistamiseen ja pyydä lomakkeet sieltä ennen tunnistusta.
  • Jos varsan tunnistaa Suomen Hippoksen auktorisoima tunnistaja, hyväksytään sama tunnistus Suomeen rekisteröintiä varten.
  • Rekisteröivän kantakirjajärjestön tulee toimittaa  varsan ulkomainen passi Suomen Hippokselle. Mikäli ulkomainen kantakirja toimittaa passin suoraan omistajalle, tulee omistajan toimittaa passi vielä Hippokseen rekisteriin tai tietokantaan merkitsemistä varten.

  Merkitseminen tietokantaan Suomessa

  Kaikkien Suomessa olevien hevosten (myös hevoset, jotka on ensirekisteröity ulkomaiseen kantakirjaan) tulee olla merkitty Suomessa tietokantaan. Hevonen voidaan joko merkitä tietokantaan identiteetin varmentamisen kautta täydellisin tiedoin, jolloin yksilö on mukana  polveutumisensa mukaisessa jalostusohjelmassa ja jälkeläiset voidaan rekisteröidä sukutiedoilla kaikin oikeuksin. Tunnistuspöytäkirja ja kopio passista arkistoidaan Hippoksessa, josta on apua passin mahdollisesti kadotessa.

  Hevonen voidaan myös ilmoittaa tietokantaan viranomaisrekisterin vaatimilla minimitiedoilla, jolloin sen oikeudet ovat rajatut. Tietokantaan omistajan ilmoituksella merkityllä hevosella ei ole oikeutta osallistua ratsuhevosten kasvattajakilpailuihin tai näyttelyihin eikä sen jälkeläisille voi myöntää passia suku- ja rotutiedoin Suomen Hippoksesta ennen kuin yksilö on siirretty kantakirjaan identiteetin varmentamisen kautta.

 • Tarkista voiko kyseiselle rodulle anoa EU-passia kantakirjastatuksella

  Perusperiaate on, että varsoille tulee hakea EU-passi joko Suomesta tai toisesta EU-maasta. Rotukohtaisilta sivuilta pääset katsomaan rodun erityispiirteet rekisteröitäessä ulkomaille. Alla on yleistä tietoa rekisteröinnistä ulkomaiseen kantakirjaan.

  Varsan tunnistus

  • Ulkomaiseen kantakirjaan rekisteröimistä varten Suomessa syntynyt varsa tunnistetaan ja sirutetaan Suomessa kantakirjan ohjeiden mukaan.
  • Tarkista aina ulkomaisen kantakirjan ehdot tunnistamiseen ja pyydä lomakkeet sieltä ennen tunnistusta.
  • Ulkomaille rekisteröinnin lisäksi varsa tulee merkitä tietokantaan Suomessa.
  • Hevosjalostusliiton tunnistajan tekemää tunnistusta voi käyttää ID- varmennuksena myös merkittäessä varsa tietokantaan Suomessa.

  EU-passin myöntäminen

  • Kaikilla EU-alueella olevilla hevosilla tulee olla joko kantakirjaa ylläpitävän järjestön myöntämä hevospassi tai ”muun kuin rekisteröidyn hevoseläimen hevospassi”.

  Rodut, joiden kantakirjaa ylläpidetään EU:n hyväksymän yhteisön toimesta:

  Rodut, joiden kantakirjaa ei ylläpidetä EU:n hyväksymän yhteisön toimesta:

  • EU:n jäsenvaltioiden ulkopuolisiin roturekistereihin rekisteröitäessä myönnetään hevoselle Hippoksen ”muun kuin rekisteröidyn hevoseläimen” EU-passi ilman rotu- ja sukutietoja. Lisäksi Hippoksen tietokantaan voidaan merkitä lisäpalveluna suku/rotutiedot DNA-polveutumismäärityksen/rekisteritodistuksen/EU:n ulkopuolisen hevospassin perusteella.

  Astutuskirjanpito Suomessa

  Oriinpitäjän tulee huolehtia astutuskirjanpidon toimittamisesta oriinpitäjän hevosjalostusliittoon tai Suomen Hippokselle astutusvuoden syyskuun 15. päivään mennessä. Varsan syntymästä ilmoitetaan Suomen Hippokselle Oma Tallissa tai varsomisilmoituksella kuukauden sisällä varsomisesta, kuten muillakin roduilla.

  Tietokantaan merkitseminen Suomessa

  • Kun EU-passi on saatu alkuperämaan kantakirjasta toimitetaan alkuperäinen passi Suomen Hippokseen tietokantaan merkitsemistä varte.

  EU-passillisen varsan voi merkitä Suomen Hippoksen tietokantaan joko ID- varmennuksen kautta tai omistajan ilmoituksella. Erona on tietojen laajuus tietokannassa: ID- varmennetuista hevosista kopioidaan passit ja merkitään täydet tiedot tietokantaan. Omistajan ilmoituksella tietokantamerkityistä  hevosista kirjataan ylös minimitiedot, eikä passia kopioida.