Hyppää sisältöön

Ulkomaiseen kantakirjaan merkitty varsa

Osalla roduista vaaditaan rekisteröinti alkuperämaan kantakirjaan, ennen kuin varsa voidaan merkitä Suomen Hippoksen rekisteriin kyseisellä rodulla.

Ulkomaiseen jalostusjärjestöön ensirekisteröity Suomessa syntynyt ratsuhevosvarsa voidaan rekisteröidä normaalin käytännön mukaisesti alkuperäisen tunnistusasiakirjan perusteella.

EU-passilliset hevoset voidaan myös merkitä ilmoituksella viranomaistietokantaan.

Eläinten tunnistamista ja rekisteröintiä koskeva lainsäädäntö muuttuu 21.4.2021. Tällöin hevospassista annettu asetus kumoutuu, ja jatkossa sovelletaan EU:n eläinterveyssäännöstöä (EU) 2016/429 ja sen nojalla annettavia alemman asteisia säädöksiä.

 • Rekisteröi varsa ensin ulkomaiseen kantakirjaan

  Ulkomaiseen kantakirjaan rekisteröimistä varten varsa tunnistetaan Suomessa. Tarkista aina ulkomaisen kantakirjan ehdot tunnistamiseen ja pyydä lomakkeet sieltä. Jos varsan tunnistaa Suomen Hippoksen auktorisoima tunnistaja, hyväksytään sama tunnistus Suomeen rekisteröintiä varten. Silloin tarvitsee toimittaa ainoastaan varsan ulkomainen passi Suomen Hippokselle.

  Merkitseminen tietokantaan Suomessa

  Kaikkien Suomessa olevien hevosten (myös EU-passillisten) tulee olla merkitty Suomessa tietokantaan. Hevonen voidaan joko merkitä tietokantaan identiteetin varmentamisen kautta täydellisin tiedoin, jolloin yksilö on mukana  polveutumisensa mukaisessa jalostusohjelmassa ja jälkeläiset voidaan rekisteröidä sukutiedoilla kaikin oikeuksin. Tunnistuspöytäkirja ja kopio passista arkistoidaan Hippoksessa, josta on apua passin mahdollisesti kadotessa.

  Hevonen voidaan myös ilmoittaa tietokantaan viranomaisrekisterin vaatimilla minimitiedoilla, jolloin sen oikeudet ovat rajatut. Tietokantaan omistajan ilmoituksella merkityllä hevosella ei ole oikeutta osallistua ratsuhevosten kasvattajakilpailuihin tai näyttelyihin eikä sen jälkeläisille voi myöntää passia suku- ja rotutiedoin Suomen Hippoksesta ennen kuin yksilö on siirretty kantakirjaan identiteetin varmentamisen kautta.

 • Rekisteröi varsa ensin alkuperämaan kantakirjaan

  Varsan tulee olla rekisteröity alkuperämaan kantakirjaan ennen kuin se voidaan merkitä Suomen Hippoksen tietokantaan rotutiedolla. Rekisteröintiin liittyvät käytännöt varsan omistaja on velvollinen selvittämään alkuperämaan rekisteristä. Roturekisteriin merkityt hevoset saavat alkuperämaan rekisteritodistuksen tai hevospassin (EU:n ulkopuoliset kantakirjat) tai EU-passin.

  Astutuskirjanpito Suomessa

  Oriinpitäjän tulee huolehtia astutuskirjanpidon toimittamisesta oriinpitäjän hevosjalostusliittoon tai Suomen Hippokselle astutusvuoden syyskuun 15. päivään mennessä. Varsan syntymästä ilmoitetaan Suomen Hippokselle Oma Tallissa tai varsomisilmoituksella kuukauden sisällä varsomisesta, kuten muillakin roduilla.

  Varsan tunnistus ja EU-passin myöntäminen

  Varsat tunnistetaan kunkin ulkomaisen kantakirjan ohjeiden mukaan. Lisäksi varsa tulee merkitä tietokantaan Suomessa. Hevosjalostusliiton tunnistajan tekemää tunnistusta voi käyttää ID- varmennuksena myös merkittäessä varsa tietokantaan Suomessa tunnistamisen kautta.

  Kaikilla EU-alueella olevilla hevosilla tulee olla hevospassi. Rotukohtaisilta sivuilta pääset katsomaan rodun erityispiirteet rekisteröitäessä ulkomaille. Perusperiaate on, että EU:n ulkopuolisten kantakirjojen varsoille tulee hakea EU-passi joko Suomesta tai toisesta EU-maasta.

  Tietokantaan merkitseminen Suomessa

  Kun rekisteritodistus / hevospassi/ EU-passi on saatu alkuperämaan kantakirjasta toimitetaan alkuperäinen dokumentti Suomen Hippokseen.

  EU:n ulkopuolisesta kantakirjasta myönnetyn rekisteritodistuksen saaneelle varsalle myönnetään EU-passi (varsan pitää olla hevosjalostusliiton tunnistajan tunnistama). Alkuperäinen rekisteritodistus palautetaan omistajalle varsan passin mukana.

  EU-passillisen varsan voi merkitä Suomen Hippoksen tietokantaan joko ID- varmennuksen kautta tai omistajan ilmoituksella. Erona on tietojen laajuus tietokannassa: ID- varmennetuista hevosista kopioidaan passit ja merkitään täydet tiedot tietokantaan. Omistajan ilmoituksella merkityistä kirjataan ylös minimitiedot, eikä passia kopioida.