Hyppää sisältöön

Kasvattajalle

Suomalainen hevoskasvattaja on suomalaisen hevosjalostuksen avaintekijä. Suomen Hippos on kasvattajan arvokkaan työn tukena jalostussuunnittelusta kasvattajapalkintojen maksuun – ja kaikessa sillä välillä. Tarjoamme kasvattajalle koulutusta, neuvontaa, kattavan sähköisen palveluvalikoiman sekä henkilökohtaista palvelua niin Kasvattajan ja omistajan palveluiden kuin alueellisten hevosjalostusliittojen kautta.

Yhteystietosivuilta löydät Kasvattajan ja omistajan palvelut – ole tarpeen tullen yhteydessä oman rotusi asiantuntijaan.

 

Yhteystiedot
 • Jalostustavoitteiden asettamisessa lähtökohtana tulee olla hevosten terveys ja rodun elinvoimaisuus myös tulevaisuudessa. Jalostettavien ominaisuuksien ja niihin tähtäävien keinojen, tulee olla sellaisia, että niiden kautta ei aiheuteta ongelmia hevosten terveyteen. Terve ja hyvinvoiva hevonen pystyy myös suorituksiltaan parhaimpiin tuloksiin.

  Hevosjalostuksen tavoitteissa halutaan yleensä parantaa hevosten suorituskykyä ja rakennetta. Toisaalta taloudellisiin asioihin on suuri merkitys sillä, että hevoset ovat terveitä, eivät loukkaannu, kehittyvät nopeasti, niillä on hyvä luonne ja ne oppivat helposti. Lisäksi ei voida myöskään unohtaa sitä, että on aina helpompaa toimia ja  työskennellä hevosten kanssa, jotka soveltuvat käyttötarkoitukseensa ja ovat kestäviä.

  Jalostustavoitteiden määrittelyssä täytyy ottaa huomioon jalostettavien ominaisuuksien periytyminen. Mikäli ominaisuus ei ole periytyvä, ei sen suhteen voida myöskään tehdä valintaa. Lisäksi täytyy miettiä kuinka tärkeitä eri ominaisuudet ovat ja miten ne vaikuttavat toisiinsa, jotta eri ominaisuuksille voidaan asettaa oikeat painotukset.

  Jalostustavoitteita voidaan määritellä eri tasoilla. Alkuperäisrotuja sitovat rodun alkuperämaassa asetetut jalostustavoitteet ja niitä on noudatettava myös muissa maissa (esim. rotuponit). Jalostusohjelmissa määritellään valtakunnalliset jalostustavoitteet ja laatuvaatimukset eri roduille.

  Valtakunnalliset jalostustavoitteet antavat raamit käytännön kasvatustoiminnalle, joiden perusteella jokainen kasvattaja määrittelee omat tavoitteensa, joihin hän pyrkii kasvatustyössään. Kasvattaja tarvitsee valintojensa pohjaksi tietoa hevosten suvuista, kilpailusuorituksista, näyttelytuloksista, terveysominaisuuksista ja jälkeläistuloksista.

 • Tammi-maaliskuu

  Orivalinta. Kasvattajan tulee tuntea hyvin oma tammansa ja tammalinjan ominaisuudet. Pohdittavia kysymyksiä on mm. Mikä on tammassani hyvää? Mitä ominaisuuksia haluan vahvistaa? Entä mikä on tammassani kehitettävä kohta, jota haluaisin parantaa syntyvään varsaan? Mitä tammani emälinja on jättänyt? Miten valitsemani ori tukee tammani hyviä ominaisuuksia ja mahdollisesti parantaa heikkouksia? Mitä valitsemani ori on jättänyt ja millaisten tammojen kanssa? Heila- jalostusjärjestelmä toimii jalostuksen työkaluna orivalintoja tehtäessä.

  Maalis-elokuu 

  Tamman siementäminen. Tarkista, että valitsemallasi oriilla on orilisenssi maksettuna. Huolehdi, että tammasi siemennys on ilmoitettu Heppaan. Jos oriilla ei ole yleistä lisenssiä, huolehti tammakohtainen lisenssi (ratsut, ratsuponit ja islanninhevoset). Tällöin sinun tulee myös itse huolehtia astutusten ilmoittamisesta Hippokseen. Huolehdi astutusmaksut oriinpitäjälle kuntoon. Huolehdi, että siemennetty tamma on nimissäsi Hippoksen rekisterissä tai sinulla on hallinta kasvattajarekisterissä, jos haluat olla syntyvän varsan kasvattaja. Katso lisää: Hallintaoikeuden siirto

  Syntymän ilmoittaminen. Varsan syntymä tulee ilmoittaa Hippokselle kuukauden kuluessa syntymästä. Syntymä ilmoitetaan Omatallissa varsomisilmoituksella. Mikäli et pääse ilmoittamaan syntymää, ole yhteydessä Hippokseen.

  Elo-maaliskuu

  Kesällä syntyneiden varsojen tunnistus hoidetaan kun varsakarva alkaa vaihtua. Varsan tulisi olla tunnistettu vähintään 10 kk iässä, jotta sille saadaan myönnettyä passi vuoden ikään mennessä. Tarkista, että oriinpitäjälle on kaikki maksut hoidettu ja että syntymätodistus on kuitattu Heppaan. Huomaa, että varsa ei saa matkustaa ilman emää syntymätilalta ennen kuin varsa on tunnistettu. Varsan polveutumismääritystä varten voidaan tarvita emän tai isän jouhia.

  Tamman siemennykset tulee olla ilmoitettu Heppa- järjestelmään ennen 14.9. astutuskaudella. Pääsääntöisesti oriinpitäjä huolehtii astutusten lisäämisestä. Tammakohtaisella lisenssillä tai kotisiitoksella oria käyttävän tulee huolehtia itse astutusten ilmoittamisesta Hippokseen tai hevosjalostusliittoon.

   

  Kasvattajan muistilista

  1. Astutuksen/siemennyksen tapahduttua oriinpitäjä tallentaa astutukset sähköisesti Heppa-järjestelmään ja kuittaa astutuksen maksetuksi.
  2. Varsominen ilmoitetaan sähköisesti Omatallissa heti varsomisen jälkeen. Muista laittaa varsalle useampi nimiehdotus!
  3. Rekisteröintimaksu on edullisin, kun varsa ilmoitetaan syntyneeksi yhden kuukauden kuluessa varsomispäivästä hevosjalostusliittoon.
  4. Ilmoita Omatallissa myös, jos tamma ei ole tiinehtynyt, on luonut tai jos tamma on kuollut kantavana.
  5. Syntymätodistus lunastetaan oriinpitäjältä (= kuitti suoritetuista varsamaksuista). Syntymätodistus on lunastettava oriinpitäjältä  viimeistään syntymävuoden joulukuun 31. päivään mennessä, jotta varsa saisi ravikilpailuoikeuden. Oriinpitäjä kuittaa syntymätodistuksen lunastetuksi Heppa-järjestelmässä.
  6. Varsan ollessa noin 4 kuukauden ikäinen tilataan tunnistus hevosjalostusliitosta. Tunnistus on tehtävä viimeistään syntymävuotta seuraavan vuoden maaliskuun 31. päivään mennessä, jotta varsa saisi ravikilpailuoikeuden. Tunnistuksessa kirjataan varsan väri ja tuntomerkit ylös, otetaan jouhinäyte ja asennetaan pysyvä tunniste (mikrosiru). Varsalla on oltava tottuneet kiinnipitäjät. Varsan tulee olla puhdas ja se tulee olla totutettu käsittelyyn. Mahdollinen paperinen syntymätodistus ja mahdolliset omistajanvaihdosilmoitukset luovutetaan tunnistajalle.
  7. Suomen Hippos lähettää hevospassin varsan omistajalle, kun tunnistus ja syntymätodistus ovat saapuneet Suomen Hippokseen, varsan polveutuminen on varmistettu dna-testillä ja rekisteröintiin liittyvät maksut on maksettu määräaikana.
 • Siemennesteen ja alkioiden keruu ja käsittely on eläintautilain nojalla luvanvaraista toimintaa. Sperman keräysaseman, spermavaraston, alkioiden keräysryhmän sekä alkioiden tuotantoryhmän hyväksymisestä vastaa aluehallintovirasto. Keinosiemennystä ja alkionsiirtoa tekevien henkilöiden ammattitaitovaatimuksista on säädetty eläinsuojelulaissa.

  Luettelo hyväksytyistä hevoseläinten spermankeräysasemista löytyy Ruokaviraston sivuilta.

  Lisätietoja: Ruokavirasto

 • Varausmaksu = Toisinaan siittola tai oriinomistaja haluaa ennakkoon varausmaksun, jolla varmistetaan, että tamma tullaan oriilla astuttamaan ja että ori on tammalle käytettävissä.
  Siirtomaksu = Mikäli tamma ei ole oriin kanssa samassa siittolassa, vaan spermaa lähetetään toiseen siittolaan tai kotitallille, laskutetaan sperman toimittamisesta siirtomaksu.
  Siemennysmaksu = Tamman keinosiementämisestä tuleva kulu. Kulu voi sisältää oriin astutusmaksun ja eläinlääkärikulut tai olla pelkästään siemennyskohtainen maksu.
  Astutusmaksu = Oriin jalostuskäytöstä tammalle tulee maksaa astutusmaksu. Astutusmaksu maksetaan, vaikka tamma ei tiinehtyisi tai varsa menehtyisi tiineyden tai synnytyksen aikana.
  Varsamaksu = Varsamaksu maksetaan elossa syntyneestä ja pysyneestä varsasta tietyin ehdoin. Varsamaksun maksamisen jälkeen oriin pitäjä kuittaa varsan tarvitseman syntymätodistuksen.

  Maksut voivat olla myös yhdistelmiä siittolasta ja oriin pitäjästä riippuen.

  Tuoresperma = Sperma lähetetään keruun ja jatkokäsittelyn jälkeen matkahuollolla suoraan tamman luokse. Siemennyksen tulee tapahtua 1(-2) vuorokauden kuluessa sperman keräyksestä, mitä nopeammin sen paremmin siittiöt säilyvät elinvoimaisina. Yleisimmän keruupäivät (ns. hyppypäivät) Suomessa on ma, ke ja pe.
  Pakastesperma = Pakastespermaa käytetään, jos kuljetus on pitkäkestoinen tai mikäli oriilta on kerätty spermaa etukäteen. Tällä tavoin oriin keskittyminen kesken kilpailukautta ei häiriinny ja spermaa voidaan säilöä nestemäisessä typessä pitkäänkin. Pakastespermaa käytettäessä siemennyksen tulee tapahtua täsmälleen ovulaation aikana, joten kiiman seuranta ultraäänellä on hyvin tärkeää.
  Tuontisperma = Tuontispermalla tarkoitetaan, että ori ei asu Suomessa vaan sen sperma lähetetään toisesta maasta lentokoneella. Sperma voi olla tuorespermaa tai pakastespermaa. Tuorespermaa saa Suomeen yleisimmin ti-pe ja se pitää tilata hyvissä ajoin siemennystä edeltävänä päivänä.
  Kotisiitos = Kotisiitoksella tarkoitetaan jalostusarvostelemattoman oriin käyttöä jalostuksessa. Kotisiitosoriin varsat eivät ole oikeutettua kaikkiin etuuksiin ja niille ei myönnetä ravikilpailuoikeutta.