Hyppää sisältöön

Ravikilpailusäännöt

Suomen Hippoksen ravikilpailusäännöissä kerrotaan kilpailutoimintaan osallistumisen ehdot, vastuut ja velvollisuudet ravikilpailujen järjestäjän, kilpailujen toimihenkilöiden ja kilpailuihin osallistuvien hevosten, ohjastajien valmentajien ja hevosten hoitajien osalta.

Ravikilpailusääntöjä päivitetään säännöllisesti ja kilpailuissa sääntöjen tulkinnasta sekä rangaistuksen toimeenpanosta vastaavat ravikilpailutuomarit. Ravikilpailusääntöjen päivittämisestä sekä ajantasaisuudesta vastaa Suomen Hippoksen sääntövaliokunta.

Ravikilpailusääntöjä täydentäviä ja tarkentavia sääntöjä ja määräyksiä ovat muun muassa ravikilpailujen rangaistusmääräykset, lääkintäohje, varusteopas, lisenssimääräykset, jalostusohjesäännöt ja suurkilpailusäännöt.

Ravikilpailusäännöt ja niitä täydentäviä ohjeita oheisista linkeistä.

 • Ohjastajan tulee toimittaa Suomen Hippokseen lääkärintodistus täyttäessään 60 sekä 65 vuotta pitääkseen ajolupansa voimassa. Ohjastajan ajo-oikeutta voidaan hakemuksesta jatkaa 70 ikävuodesta alkaen kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Ohjastajan ajo-oikeuden jatkamisen edellytyksenä on laillistetun lääkärin antama todistus ohjastajan terveydentilasta.

  Lääkärintarkastuksen voi suorittaa jokainen laillistettu lääkäri.

  Lääkärintarkastukseen menevä ohjastaja tulostaa lääkärintarkastuslomakkeen. Lääkärin täyttämä tarkastuslomake toimitetaan Suomen Hippokseen sähköpostin liitetiedostona (kilpailu@hippos.fi) tai postitse. Myös (auton) ajokorttia varten suoritettu lääkärintarkastus hyväksytään.

  Lomakkeet-sivulle

 • Tarkistusvaatimus
  Kilpailutuomariston kilpailijalle langettamas­ta vähintään kahdensadan (200) euron sakkorangaistuksesta tai ajo-/kilpa­ilukiel­losta kil­pailija saa tehdä muutoksenhaun Suomen Hippo­kselle. Kilpailijan on kilpailuaikana ilmoitettava tuomaristolle aikomuksestaan tehdä tarkistusvaatimus.

  Muutoksenhaku on tehtävä Suomen Hippos ry:lle kirjallisesti kolmen (3) vuorokauden kuluessa siitä, kun muutoksenhakija on saanut tiedon rangaistuksesta. Tarkistusvaatimus perusteineen toimitetaan Suomen Hippokseen osoitteeseen kilpailu@hippos.fi ja muutoksenhakumaksu 200 euroa maksetaan Suomen Hippoksen tilille FI38 8000 1801 7613 06.

  Suurkilpailuvalvoja tai muu määrätty käsittelijä antaa tarkistusvaatimuspäätöksen kolmen vuorokauden kuluessa.

  Muutoksenhakuprosessin jälkeen mahdollisesti toimeenpantava ajo- tai kilpailukielto alkaa samana päivänä kuin tuomariston määräämä kielto olisi alkanut (= 21 vuorokauden kuluttua kilpailupäivästä samana viikonpäivänä kuin kilpailupäivä).

  Oikaisuvaatimus
  Tarkistusvaatimuspäätöksestä muutoksenhakijalla on oikeus tehdä oikaisuvaatimus Suomen Hippos ry:n muutoksenhakulautakunnalle kolmen (3) vuorokauden kuluessa siitä, kun on saanut tiedon päätöksestä ja maksettava muutoksenhakumaksu 200 euroa Suomen Hippoksen tilille FI38 8000 1801 7613 06.

  Suomen Hippos ry:n muutoksenhakulautakunta antaa oikaisuvaatimuspäätöksen kolmen vuorokauden kuluessa.

  Muutoksenhakuprosessin jälkeen mahdollisesti toimeenpantava ajo- tai kilpailukielto alkaa samana päivänä kuin tuomariston määräämä kielto olisi alkanut (= 21 vuorokauden kuluttua kilpailupäivästä samana viikonpäivänä kuin kilpailupäivä).

  Ravituomioistuin
  Suomen Hippoksen valtuuskunta nimittää ravituomioistuimeen puheen­joh­tajan ja kaksi jäsentä, sekä heille varamiehen, vuodeksi kerrallaan. Ainakin yhden ravituomioistuimen jäsenen ja varamiehen tulee olla lakimie­s.

  Ravituomioistuin valitsee vuosittain itselleen keskuudestaan varapuheenjohtajan. Ravituomioistuin kokoontuu puheenjohtajan tai Suomen Hippoksessa ravituomioistuimen asioita hoitavan toimihenkilön kutsusta.

  Suomen Hippoksen hallituksen määräämästä vähintään 1000 euron sakosta tai vähintään 28 vuorokauden pituisesta ajo-/kil­pailukiellosta voi valit­taa ravituomioistui­melle neljäntoista (14) vuorokau­den kulues­sa siitä, kun v­a­l­it­taja on saanut tiedon hallituksen päätöksestä.

 • Hevosen kilpailuoikeuden peruuttamiseksi pysyvästi hevosenomistajan on toimitettava allekirjoitettu ”Hevosen kilpailuoikeuden peruuttaminen pysyvästi” -lomake Suomen Hippokseen.

  Hevosen pysyvästi peruutettua kilpailuoikeutta (koskee kilpailuoikeutta ravikilpailuissa) ei ole myöhemmin enää mahdollista palauttaa takaisin.

  Hevosen, jonka kilpailuoikeus on pysyvästi peruutettu, omistajanvaihdoksen rasiteosassa pitää ehdottomasti olla maininta ”kilpailuoikeus peruutettu pysyvästi”.

 • Koelähtöpalkkio maksetaan kaikille hyväksytyn koelähdön suorittaneille nuorille Suomessa syntyneille lämminverisille ravihevosille ja suomenhevosille, jos koelähtö on ajettu tiettyyn päivämäärään mennessä. Koelähtöpalkkion suuruus on 600 euroa ja sen maksaa ravirata. Koelähtöpalkkioiden maksu suoritetaan samassa yhteydessä, kun muutkin kyseisen ravipäivän palkinnot maksetaan. Koelähtöpalkkion tarkoituksena on kannustaa valmentajia tuomaan nuoria hevosia raviradalle.

  Lämminveriset ravihevoset

  Koelähtöpalkkio maksetaan kaikille 2-vuotiaana hyväksytyn koelähdön suorittaneille. Koelähtöpalkkio maksetaan myös niille 3-vuotiaille lämminverisille, jotka suorittavat koelähdön hyväksytysti toukokuun loppuun mennessä. Esimerkiksi vuonna 2018 Suomessa syntyneet lämminveriset saivat koelähtöpalkkion, jos koelähtö oli hyväksytysti suoritettu 31.5.2021 mennessä.

  Suomenhevoset

  Koelähtöpalkkio maksetaan kaikille 3-vuotiaana hyväksytyn koelähdön suorittaneille. Koelähtöpalkkio maksetaan myös niille 4-vuotiaille suomenhevosille, jotka suorittavat koelähdön hyväksytysti toukokuun loppuun mennessä. Esimerkiksi vuonna 2017 syntyneet suomenhevoset saivat koelähtöpalkkion, jos koelähtö oli hyväksytysti suoritettu 31.5.2021 mennessä.