Hyppää sisältöön

Centralorganisationen för travsport och hästuppfödning

Finska Hippos rf är den nationella centralorganisationen för finländsk travsport och hästuppfödning. Centralorganisationen har 129 medlemsorganisationer. Finska Hippos viktigaste uppgifter är att upprätthålla register och stambok över alla hästraser som föds upp i Finland samt leda och övervaka travtävlingsverksamheten i Finland. Dessutom idkar Finska Hippos utbildnings-, organisations- och publikationsverksamhet.  

I en variabel verksamhetsmiljö är vårt uppdrag att säkra, berätta och leva upp till en sådan berättelse om hästnäringen där så många som möjligt vill delta. Vårt främsta mål är att erbjuda häst- och sportupplevelser och livsinnehåll för alla. Våra värderingar föranleder oss att arbeta ansvarsfullt, öppet och alltid i en gemenskapsanda med stor passion. Våra värderingar föranleder oss att arbeta ansvarsfullt, öppet och alltid i en passionerad gemenskap och anda. 

 • Travsport är en sport som erbjuder oförglömliga upplevelser och spänning. Finland är ett av de främsta länderna inom travsporten i Europa, och finländsk travexpertis uppskattas högt runt om i världen.  

  En travhäst är en elitidrottare som får förstklassig skötsel för att må bra. Hästar, kuskar, tränare, skötare och andra experter inom sporten är mycket uppskattade. 

  Den årliga höjdpunkten inom den finländska travsporten är Kungstravet, en stortävling för vår nationella ras finnhästen, som är ett av de största sommarevenemangen i Finland. 

  Travsporten som sportgren 

  Den finländska travsporten har sin början i istraven på 1800-talet. Idag ordnas travtävlingar runtom i Finland 363 dagar om året. De enda dagarna då trav inte ordnas är julafton och juldagen. 

  Sommaren är den livligaste tiden inom travsporten i Finland, eftersom då ordnas trav inte bara på landskapstravbanorna utan även på sommartravbanor och lokala travbanor. Det finns 18 landskapstravbanor i Finland som ordnar tävlingar under hela året. Dessutom finns det 24 sommartravbanor och träningstravbanor. 

  Förutom Kungstravet är de främsta evenemangen under det finska travåret stora internationella tävlingar, såsom Finlandialoppet, Kymi Grand Prix, St Michel, Seinäjoki-Race och Nordic King. Andra huvudevenemang under året är olika åldersklass- och uppfödartävlingar till vilka hästarna anmäls redan som föl. 

  Tävlingarna har serier för varmblod, kallblod, finnhästar och ponnyer. Förutom sulkylopp ordnas även montélopp, dvs. travridning. 

  De kommande tävlingsdatumen finns i Heppa-systemet. 

 • Att föda upp hästar i Finland är ett ekologiskt, ekonomiskt och kulturellt ansvarsfullt val. Den finska sport- och hobbyhästen mår bra. Ökande forskningsdata bidrar till att kontinuerligt utveckla verksamheten inom hästbranschen. 

  Omsorg för hästens livslånga välbefinnande börjar med valet av rätt avelsegenskaper. Utställningar och avelsbedömningar är ett verktyg för att säkerställa att djuren är friska både vad gäller exteriör och egenskaper, och att de har ett lynne som är lämpligt för användningssyftet. 

  Hästar är familjemedlemmar i Finland och att föda upp föl är en livsstil. Hästuppfödningen i Finland stödjer sig på entusiaster som föder upp ett eller två föl om året. Cirka 3 000 föl föds i Finland varje år, av dessa är cirka 1 000 finnhästar. Finnhästen är den enda ursprungliga hästrasen som utvecklats i Finland, Finlands nationalhäst, och den har avlats som en ren ras sedan 1907. 

  Finska Hippos upprätthåller en stambok för totalt 14 olika raser, nämligen finnhäst, varmblodstravare, arabiskt fullblod, engelskt fullblod, angloarab, finskt varmblod (FWB), Connemara, islandshäst, New Forest, finsk ridponny, gotlandsruss, shetlandsponny, Welsh (sektionerna A, B, C och D) och fjordhäst. 

  Stamboksreglerna för rasen anges i avelsprogrammen för respektive ras. För hingstar som används för avel ska en hingstlicens lösas in för betäckningssäsongen och föras bok över betäckningar. Hingsthållaren antecknar i det elektroniska systemet att ett födelseintyg är inlöst , varvid fölet kan föras in i stamboken. För mer information, kontakta registranten för varje ras. 

  Finska Hippos erbjuder avelssystemet Heila (på svenska) som redskap för hästuppfödning och rådgivning, samt för att stödja avelsval. 

 • Finska Hippos, som är befullmäktigad av Livsmedelsverket, ansvarar för att föra in hästdjur i registret och är den organisation som utfärdar identifieringsdokument för sina egna stamboksraser och för ”övriga än registrerade hästdjur”. Föl som föds i Finland registreras hos Finska Hippos. Hippos svarar också för att registrera eller föra in importerade hästar och ponnyer i databasen. Varje häst ska ha ett hästpass och hästhållningsplatsen ska anmälas till Livsmedelsverket. 

  Hästar och hästdjur födda i Finland 

  När ett föl föds, anmäls fölningen i Oma Talli. Fölningen anmäls via stoets betäckningsuppgifter. Om stoet har inseminerats utomlands, ska du kontakta registreraren för rasen i fråga.  

  Ett föl ska alltid identifieras för utfärdande av ett identifieringsdokument. Hästavelsförbunden svarar för identifieringen av föl. Förutom ad hoc-identifiering av ett föl som har behandlats med läkemedel ska fölet ytterligare identifieras separat för utfärdande av ett pass, om fölet förs in i stamboken eller om det inte finns tillräcklig information i samband med AD HOC-identifieringen för att utfärda ett pass. I samband med identifieringen antecknas fölets färg och tecken och fölet chipmärks med ett mikrochip. Ett tagelprov tas från fölet som ska föras in i stamboken i syfte att bestämma härstamningen. Det kan vara nödvändigt att ta ett tagelprov också från stoet.  

  Ett identifieringsdokument kan utfärdas när fölet har identifierats. För en häst som ska föras in i stamboken måste stamboksvillkoren också uppfyllas (faderns hingstlicens, födelseintyg, fastställande av härstamningen från ett tagelprov). Livsmedelsverket fakturerar för identifieringen av fölet och utfärdandet av ett identifieringsdokument. Finska Hippos rf fakturerar för kostnaderna för införande i stamboken. 

  Hästar och hästdjur som importeras från utlandet 

  Alla hästdjur som förs in varaktigt (mer än 90 dagar) i Finland (inkl. Åland) ska antecknas i myndighetsdatabasen inom 30 dagar från att de förts in i landet. Finska Hippos rekommenderar att alla hästar ID-bekräftas av ett hästavelsförbunds identifierare. Samtidigt kan hästen föras in i stamboken. Deltagande i travtävlingar och stambokens verksamhet förutsätter att hästen är registrerad enligt stambokens regler. En häst anmäls enbart till myndighetsdatabasen genom att lämna in hästens identifieringshandling, en kopia av Traces-friskhetsintyget och databasblanketten till Finska Hippos. För internationell tävlingsverksamhet för travhästar krävs dessutom exportcertifikat.  

  Djuravelsverksamhet – Livsmedelsverket (ruokavirasto.fi) 

  Djuravelsverksamhet – Livsmedelsverket  

 • Att äga en häst är en inspirerande och givande hobby: för många ett val av livsstil. Hästägandet lever med i tiden: Numera kan man äga en häst ensam eller tillsammans med andra, under en bestämd tid eller under hästens hela liv. Gruppägande, samägande, olika typer av leasingavtal och att hyra möjliggör ägande utan väldiga finansiella insatser eller behov att binda sig tidsmässigt. 

  Det är hästägarens skyldighet att ta hand om hästens dagliga välbefinnande. Hästägaren får stöd i vardagen av regionala hästavelsförbund, vars verksamhet omfattar även rådgivning på bred bas. 

  Det är hästägaren som ansvarar för att frågor som rör registreringen av hästen är uppdaterade. Registreringen av hästar säkerställer också uppfödarens och hästägarens rättigheter. Hästens registreringsuppgifter och ägarens egna uppgifter kan administreras via systemet Oma Talli. 

  Ägarbyten kan endast göras för hästar som är införda i Finska Hippos databas. Ägarbyten för importerade hästar och hästar som är registrerade på ett annat ställe ska göras i samband med registrering i databasen. 

  Ägarbytet ska anmälas till Finska Hippos register inom 14 dagar efter köpet. 

  Ett nytt stallnamn eller samägande ska alltid registreras separat. Stallnamnet eller samägandet ska registreras innan anmälan om ägarbytet eller så ska registreringen göras i samband med ägarbytet. 

 • Finska Hippos erbjuder ett brett utbud av kurser såväl för uppfödare, ägare, unga utövare och personer inom travsporten. 

  Hipposakatemia är Finska Hippos Moodle-baserade inlärningsmiljö på webben. I Hipposakatemia är det möjligt att avlägga till exempel utbildning för ansvarig hästtränare, funktionärsutbildning för depåområdet, teoriavsnitten för C- och P-körtillståndskurserna, kurser för domare på travtävlingar och utbildning för instruktörer för barn och unga. 

  I utbildningsutbudet ingår även bland annat kurser med fokus på hästens välbefinnande och introduktionskurser som är öppna för alla. 

 • Ansvarsfull verksamhet är en gemensam fråga för hela hästbranschen som varje aktör kan påverka genom sina handlingar och val.  

  Ansvarsprogrammet för travsport och hästuppfödning betonar framför allt att ombesörja hästars och människors välbefinnande, främja en hållbar administration som är öppen och tål en kritisk granskning och sträva efter att minska sektorns miljöpåverkan. Genom att granska vår egen verksamhet och genom våra egna åtgärder vill vi ständigt sträva efter en mer ansvarsfull verksamhet. 

  I travtävlingar är hästens välbefinnande det viktigaste: på plats finns alltid en tävlingsveterinär och hens assistenter som ansvarar för hästarnas välbefinnande. Hästarna observeras under uppvärmningen, i tävlingssituationen och på stallområdet. Eventuella försummelser av hästens hälsa rapporteras vidare. Dessutom utförs separata välfärdskontroller på alla landskapsbanor till vilka hästarna lottas.   

  Ombesörjandet av hästens välbefinnande börjar med korrekt hantering och förebyggande av skador ända från det att hästen börjar skolas. Under de senaste åren har reglerna för behandling av travhästar skärpts, senast gjordes en avsevärd ändring 2022 av reglerna gällande körstil och det är inte längre tillåtet att befalla en häst.  

  Läkemedelsövervakningen är också noggrann på travtävlingar. Travsporten är fortfarande den överlägset mest testade sportgrenen i Finland med betydligt högre testvolymer än till exempel ishockey eller längdskidåkning. 

  I en livskraftig trav- och hästuppfödningsgemenskap mår även människorna väl. Trakasserier, hot, mobbning eller diskriminering av något slag är inte acceptabelt inom hästsporten och inte heller i Finska Hippos eller dess medlemssamfunds organisationer. På Hippos webbplats finns en separat definierad anvisning för att ingripa i trakasserier. Förutom att ingripa kan alla bygga en inkluderande och säker gemenskap genom sitt eget agerande. 

 • Finska Hippos tjänster riktar sig till hästägare, uppfödare och människor som sysslar med travsporten som hobby, tävlande och personer som är intresserade av hästbranschen.  

  • För hästägaren: Oma-Talli, Registreringstjänster, Ägartjänster, Utställningsverksamhet
  • För tävlande: Licenser, Körtillståndskurser, Försäkringar, Heppa-systemet = Kurser för travkörkort 
  • För uppfödare: Heila-avelssystemet, Avelsprogram, Stöd för hästuppfödning
  • För amatörer och proffs inom hästbranschen: Hipposakatemias utbildningar
  • För medierna: Genom att gå med på utdelningslistan får du information om aktuella frågor och ackrediteringar vid evenemang, inbjudningar till medietillfällen och tillgång till tjänsterna i vår mångsidiga bildbank. Medierna har fritt inträde till evenemang antingen med ett presskort eller enligt ackrediteringspolicyn. För stortävlingar krävs i regel ackreditering på förhand antingen genom Hippos eller travbanan. Om du vill vara med på Hippos medielista, behöver en länk till bildbanken eller har andra frågor, vänligen kontakta: tiedotus@hippos.fi. 
 • E-post: hippos@hippos.fi eller heppa.tuki@hippos.fi 

  Besöksadress: Ekipagevägen 1 D, 02600 Esbo 

  Postadress: Travvägen 1, 00370 Helsingfors 

  Kontaktuppgifter till vår personal

  Avelssystemet Heila också på svenska

  Heppa-systemet, Hästregister