Hyppää sisältöön

Minihevosvarsat

Rekisteröi varsa ensin alkuperämaan kantakirjaan

Varsa tulee rekisteröidä alkuperämaan kantakirjaan, jotta se voidaan merkitä Suomen Hippoksen tietokantaan rotutiedolla. Omistaja on velvollinen selvittämään rekisteröintiin liittyvät käytännöt alkuperämaan kantakirjasta.

Suomen Hippoksen tietokantaan merkitsemistä varten minihevosvarsalla tulee olla rekisteritodistus, jonka on myöntänyt jokin minihevosten virallinen kantakirja:

  • Kun rekisteritodistus on saatu alkuperämaan roturekisteristä, toimitetaan se alkuperäisenä tai oikeaksi todistettuna jäljennöksenä Suomen Hippokseen. Alkuperäinen rekisteritodistus palautetaan omistajalle kun tiedot on merkitty Hippoksen tietokantaan.

HUOM! Minihevosten rekisteritodistukset ovat usein väliaikaisia. Hevoset tulee tietyn ikäisinä uusintamitata, jonka jälkeen väliaikainen todistus vaihdetaan lopulliseen rekisteritodistuksen. Säännöt ovat rekisterikohtaisia.

Väliaikaisesta rekisteritodistuksesta tehdään merkintä Hippoksen rekisteritietoihin, mutta uusintamittauksia/rekisteritodistusten uusimista ei Hippoksen toimesta valvota.  Uusittu rekisteritodistus tulee kuitenkin toimittaa Hippokseen tietojen päivittämistä varten.

Tunnistus ja EU-passin myöntäminen

Kaikilla EU-alueella olevilla hevosilla tulee olla hevospassi, joten pelkkä roturekisteröinti ei riitä.

  • Varsa on tunnistettava ja merkittävä mikrosirulla.
  • Varsalle on anottava EU-passi JOKO Suuomesta, jolloin hevosen status on ”muu kuin rekisteröity hevoseläin” TAI kantakirjaeläimen EU-passin voi myös anoa toisesta EU-maasta (edellyttäen, että kyseinen kantakirja on anonut kantakirjan laajennusosaa Suomeen. Ks. lisätietoa)
  • Varsa on merkittävä Suomen Hippoksen tietokantaan myös silloin kun EU-passi on myönnetty toisessa EU-maassa.

Varsan syntymästä ilmoitetaan Suomen Hippokseen Oma Tallissa tai varsomisilmoituksella kuukauden sisällä varsomisesta, kuten muillakin roduilla. Varsa tunnistetaan ja mikrosirutetaan normaalin tunnistuskäytännön mukaisesti, kun sen varsakarva on vaihtunut (noin 4 kuukauden iässä). Varsan syntymätodistus annetaan tunnistajalle.

DNA-määrityksen tekeminen on suositeltavaa. Muualle ensirekisteröitävistä analysoidaan kuitenkin vain oma DNA, niitä ei automaattisesti testata vanhempiinsa.

Hevosten omistajanvaihdokset tulee tehdä sekä roturekisteriin että Hippoksen rekisteriin. Tietojen tulee olla yhtenevät.