Hyppää sisältöön

Curly-varsat

Rekisteröi varsa ensin alkuperämaan kantakirjaan

Varsan tulee olla rekisteröity alkuperämaan kantakirjaan ennenkuin se voidaan merkitä Suomen Hippoksen tietokantaan rotutiedolla. Rekisteröintiin liittyvät käytännöt varsan omistaja on velvollinen selvittämään alkuperämaan kantakirjasta. Rotukantakirjaan merkityt hevoset saavat alkuperämaan rekisteritodistuksen.

Kaksi rotukantakirjaa

American Bashkir Curly Registry (ABCR) on rodun alkuperäinen rekisteri ja vaatimuksiltaan tiukempi. ABCR-rekisteriin rekisteröidyt hevoset merkitään Suomen Hippoksen tietokantaan rodulla American Bashkir Curly (ABC). ABCR-rekisterin hevoset ovat tyypiltään yhtenäisempiä, koska järjestöllä on oma rotumääritelmänsä. Rekisteri hyväksyy kokopuhtaat Curlyt (full registry), mutta rekisteriin merkitään myös puolikkaat ja niiden jälkeläiset (blood parents division) sekä suorakarvaiset yksilöt (straight division). Jalostukseen saa käyttää vain full registry -oriita.

International Curly Horse Organization (ICHO) on avoin rekisteri kaikille Curly–geneettisille hevosille, jotka eivät täytä alkuperäisiä ABC-rotumääritelmiä. ICHO-rekisteriin rekisteröidyt hevoset merkitäänSuomen Hippoksen tietokantaan rodulla North American Curly Horse (NACH). Rekisteri hyväksyy kaikki ulkopuoliset rodut jalostukseen. ABCR-rekisteriin rekisteröidyn hevosen saa siis halutessaan rekisteröityä myös ICHO-rekisteriin, mutta ICHO:iin rekisteröity hevonen ei useimmiten täytä ABCR-rekisterin vaatimuksia.

Astutuskirjanpito Suomessa

Oriinpitäjän tulee huolehtia astutuskirjanpidon toimittamisesta oriinpitäjän hevosjalostusliittoon astutusvuoden syyskuun 15. päivään mennessä. Varsan syntymästä ilmoitetaan Suomen Hippokselle Oma Tallissa tai varsomisilmoituksella kuukauden sisällä varsomisesta, kuten muillakin roduilla.

Varsan tunnistus ja EU-passin myöntäminen

Kaikilla EU-alueella olevilla hevosilla tulee olla hevospassi, joten pelkkä roturekisteröinti ei riitä, vaan varsa on myös normaalin käytännön mukaan tunnistettava, merkittävä mikrosirulla ja merkittävä Suomen Hippoksen tietokantaan, jotta se saa EU-passin. Varsa tunnistetaan ja mikrosirutetaan normaalin tunnistuskäytännön mukaisesti, kun sen varsakarva on vaihtunut (noin 4 kuukauden iässä). Varsan syntymätodistus annetaan tunnistajalle.

Tunnistuksen yhteydessä varsasta otetaan jouhinäyte DNA-määritystä varten, mutta näitä varsoja ei testata automaattisesti vanhempiinsa. DNA-määrityksen voi korvata toimittamalla USA:ssa rekisteröinnin yhteydessä tehdyn mikrosatelliittimäärityksen Hippokseen.

Halutessaan EU-passin voi anoa toisesta EU-maasta, mutta tietokantaan merkitseminen tulee tehdä Suomen Hippokseen.

Tietokantaan merkitseminen Suomessa

Kun rekisteritodistus on saatu alkuperämaan roturekisteristä, toimitetaan alkuperäinen rekisteritodistus tai sen oikeaksi todistettu jäljennös Suomen Hippokseen. Jos varsalle ei ole myönnetty EU- passia toisessa EU- maassa, myönnetään hevosjalostusliiton tunnistamalle varsalle EU- passi. Jos varsalle on myönnetty EU- passi toisesta EU- maasta, tarvitaan hevosjalostusliiton tunnistus tai omistajan toimittama lomake tietokantaan ilmoittamisesta. Alkuperäinen rekisteritodistus palautetaan omistajalle varsan passin mukana.