Hyppää sisältöön

Hevosen hyvinvointi

Hevosten läpi elämän kestävästä hyvinvoinnista huolehtiminen alkaa oikeanlaisten jalostusominaisuuksien valinnasta. Näyttelyt ja jalostusarvostelut ovat työkalu, jolla varmistetaan, että eläimet ovat terveitä, rakenteeltaan, omaisuuksiltaan ja luonteeltaan käyttötarkoitukseensa sopivia.

Kilpailutoiminnassa hevosten hyvinvointia seurataan tarkasti, ja ravikilpailusääntöjen mukaisesti paikalla on aina kilpailueläinlääkäri avustajineen. Eläinlääkärin lisäksi sääntöjen noudattamista ja hevosten hyvinvointia tarkkailevat myös muut ravien toimihenkilöt: tuomaristo, lähettäjät, lähdönjärjestäjä sekä varikkoalueen valvoja. Ravikilpailusäännöissä ja rangaistusohjesäännöissä määritellään tarkasti muun muassa ajovitsan käyttö, kielletty ajotapa sekä hevosen sopimaton käsittely.

Kilpailutoiminnassa tapahtuva hyvinvoinnin seuranta on kuitenkin vain jäävuoren huippu – kaikki hevosen hyvinvointiin liittyvä toiminta lähtee kotitallilta ja hevosen päivittäisestä käsittelystä.

Hevosen käsittely

Hevonen on suuri, voimakas ja reaktioiltaan nopea eläin, joka kokee maailman hyvin eri tavalla kuin ihminen. Siksi sen hoitajalta vaaditaan taitoa ja kykyä tulkita reaktioita oikein. Hevosen käsittelyä oppii parhaiten hevosia käsittelemällä, aluksi kokeneen hevosihmisen opastuksella. Avain hevosenkäsittelytaitoon on hevosen tarpeiden ja lajiluonteen ymmärtäminen – ongelmia syntyy, jos hevosta inhimillistetään tai se rinnastetaan lemmikkieläimeen.

Hevonen on laumaeläin, joka ensisijaisesti pakenee kohdatessaan pelottavia asioita. Jos pakeneminen ei ole mahdollista, se voi puolustautua potkimalla ja puremalla. Hevosella on laaja näkökenttä, mutta se ei kuitenkaan näe suoraan taakseen muutoin kuin kääntämällä päätään. Hevonen kuulee ja haistaa ihmistä paremmin, ja saaliseläimenä se myös tulkitsee aistimuksensa eri tavalla kuin me. Kokemuksen kautta ihminen oppii ymmärtämään hevosen käyttäytymistä, kehon kieltä ja ennakoimaan sen reaktioita. Silti kokenutkin hevosihminen tulee silloin tällöin yllätetyksi.

Hevosen käyttäytymiseen vaikuttavat hyvin oleellisesti sen ikä ja sukupuoli. Varsan käsittely ja sen opettaminen ihmisen kanssa toimimiseen vaatii osaamista, jotta varsasta kouliintuu luottavainen ja helposti käsiteltävä hevonen. Hevosen kohtelu varsaiästä lähtien vaikuttaa merkittävästi hevosen luonteeseen. Hyvät kokemukset ihmisen kanssa lisäävät hevosen luottamusta ja tekevät siitä yhteistyöhaluisen.

Oikein ja johdonmukaisesti kohdeltu hevonen oppii kunnioittamaan ihmistä oikeudenmukaisena ja luotettavana ”laumanjohtajana”. Taitamaton käsittely saattaa tehdä hevosesta esimerkiksi epäluuloisen, hermostuneen, arvaamattoman, omapäisen tai huonotapaisen. Epätoivottujen tapojen karsiminen hevosen käytöksestä saattaa kestää vuosia.

Kaikessa käsittelyssä tavoitteena on hyvinvoiva ja mielellään ihmisen kanssa toimiva hevonen.