Hyppää sisältöön

Ratsuhevosten ja ponien tuonti

Tuontihevosen rekisteröinti tapahtuu 45 vrk:n kuluessa kaikkien tarvittavien papereiden saavuttua Hippokseen

Kaikki tuontiratsut tulee ilmoittaa viranomaistietokantaan. Omistajan tulee tehdä ilmoitus 7 vrk kuluessa hevosen maahantuonnista tilaamalla tunnistaja tekemään identiteetin varmennus oman alueen hevosjalostusliitosta (kantakirjarodut) tai lähettämällä tietokantailmoitukseen vaadittavat asiakirjat Hippokseen. Identiteetin varmennus on välttämätön Hippoksen ylläpitämien kantakirjarotujen jalostusyksilöille. Joidenkin rotujen tai tietyistä maista tuotavien hevosten rekisteröintiin liittyy erityisvaatimuksia, jotka voi tarkistaa oheisesta valikosta.

LOMAKKEET

Yhteystiedot
 • Kaikkien EU:n sisämarkkinahevosten sekä EU:n ulkopuolelta tulevien tuontihevosten tulee olla merkittynä asuinmaansa viranomaistietokantaan. Tuontihevosella ilmoittaminen tietokantaan tulee tehdä kuukauden sisällä maahantuonnista. Kolmasmaatuonnit, joilla ei ole EU-lainsäädännön täyttävää passia, tulee aina tunnistaa passia varten. Sisämarkkinakauppahevosilla tulee olla lainsäädännön vaatimukset täyttävä EU-passi maahantuontihetkellä. Suomen Hippos suosittelee hevosten identiteetin varmistamista tunnistuksen kautta (hevosten tunnistustiedot tarkastetaan ja verrataan alkuperämaan passin tietoihin paikan päällä). Tunnistetietojen varmentamisia eli tunnistuksia tekevät hevosjalostusliittojen virkailijat. Identiteetin varmentaminen on välttämätön Hippoksen ylläpitämien kantakirjarotujen jalostusyksilöille sekä näyttely- ja ravitoiminnassa mukana oleville.

  Tunnistetietojen varmennus eli tunnistus tilataan oman alueen Hevosjalostusliitosta

  Tarvittavat dokumentit (paperikopio TRACES-terveystodistuksesta, hevospassi liitteineen sekä mahdolliset omistajanvaihdokset) annetaan tunnistajalle tunnistuksen yhteydessä.

  Tunnistaja kirjaa hevosen perustiedot, maahantuojan ja omistajan henkilö- ja yhteystiedot tunnistuspöytäkirjaan. Hevosen väri ja merkit kirjataan ja tunnistuspiirros täydennetään ja verrataan näitä tietoja passin tietoihin. Tarvittaessa otetaan DNA-näyte tai asennetaan mikrosiru.

  Tarvittavat dokumentit ovat:

  1. Alkuperäinen jalostusjärjestön myöntämä hevospassi liitteineen (esim. omistajatodistus, jalostustodistus).  Venäjänkielisistä rekisteripapereista tarvitaan virallinen käännös.
  2. Rekisteröityjen hevosten mukana on oltava terveystodistus (EU:n sisäisen kaupan todistus) tai EU:n ulkopuolelta tuotaessa rajatarkastustodistus. Kaikki hevoset on tarkastettava lähtömaassa virkaeläinlääkärin toimesta ennen maahantuontia. Yksityislääkärin tekemä ostotarkastus ei ole riittävä dokumentti maahantuontiin. Yli 3v maassa olleella hyväksytään myös vapaamuotoinen ilmoitus maahantuonnista tracestodistuksen sijaan (tuontipäivämäärä ja maa).
  3. Lähtömaan kantakirjan laatima jalostustodistus esitetään rekisteröinnin yhteydessä, mikäli hevonen merkitään Hippoksen ylläpitämään kantakirjaan. Jalostustodistuksesta käy ilmi olennaiset tiedot hevosen kantakirjaan merkitsemistä varten. Osa kantakirjoista päivittää tiedot suoraan hevospassiin, osalla kantakirjoista jalostustodistus myönnetään erillisenä passista. Tarkista kantakirjakohtaiset tiedot lähtömaan kantakirjasta.
  4. Toimitetut omistajanvaihdokset tallennetaan tietokantaan maahantuonnista lähtien. Niissä tapauksissa, joissa omistajanvaihdoksissa ilmenee ristiriita, voi Hippos edellyttää omistajalta täydellisen omistushistorian toimittamista maahantuonnista lähtien. Päivitetty 19.9.2022
  • Suositeltavaa on tehdä omistajanvaihdos passiin jo lähtömaassa, jolloin tieto jää myös lähtömaan rekisteriin.
  • Shetlanninponeilla ja russponeilla omistajanvaihdos on oltava tehty lähtömaan rekisteriin (omistaja toimittaa omistajanvaihdokset lähtömaahan ennen rekisteröintiä ja suomalaisen omistajan tieto kirjataan jalostustodistukseen/omistajatodistukseen, joka toimitetaan rekisteröinnin yhteydessä Hippokseen).
  • Täysiverihevoset tarvitsevat lähtömaan rekisteristä vientisertifikaatin, jolla hevonen vaihtaa rekisterimaata. Omistajatiedot päivitetään lähtömaan sertifikaattiin (omistaja tilaa).
  • Erikoisroduilla (friisiläinen, PRE, Amerikkalaiset rodut) omistajanvaihdos on muistettava tehdä myös roturekisteriin.
  • Islanninhevosilla tulee olla alkuperäinen omistajatodistus passin liitteenä
  1. DNA-määritys on pakollinen rekisteröinnin yhteydessä täysiveriarabeille. Jalostuskäyttöön tuleville hevosille ja poneille suositellaan DNA-määrityksen (jouhinäyte) ottamista tunnistuksen yhteydessä.

  Huomattavaa: Tuontihevosille ja -poneille, joiden identiteetti on tiedossa, mutta hevoselta puuttuu jalostusjärjestön myöntämä hevospassi, on hankittava kaksoiskappale alkuperämaasta ennen rekisteröintiä. Tällaisessa tapauksessa ota yhteys Suomen Hippokseen.

  Suvuttomille hevosille, joita ei ole rekisteröity mihinkään jalostusjärjestöön, rekisteröintimerkinnät voidaan tehdä myös voimassa olevaan kilpailujärjestön passiin, mikäli kyseinen passi täyttää EU-passille asetetut vaatimukset. Ukrainalaiset/venäläiset/liettualaiset kansalliset kilpailupassit eivät täytä näitä vaatimuksia.

  Tunnistaja toimittaa hevosen paperit Suomen Hippokseen, jossa rekisteröinti tapahtuu

  Hippoksessa paperit kuitataan saapuneiksi ja mahdollisista puuttuvista dokumenteista lähetetään omistajalle kirjallinen kysely. Puutteelliset/epäselvät hevoset jäävät odottamaan lisäselvityksiä ja hevoset, joilla kaikki dokumentit ovat kunnossa, siirtyvät rekisteröintijonoon, josta ne otetaan käsittelyyn saapumisjärjestyksessä.

  Kilpailuihin tai näyttelyihin osallistuvat hevoset on mahdollista tarvittaessa rekisteröidä kiireellisenä jonon ohi. Kiireellisestä käsittelystä on laitettava merkintä tunnistuspöytäkirjaan ja käsittelystä veloitetaan hinnaston mukainen kiirelisä. Muutoin passi tulee ottaa käsittelyyn 45 vrk:n kuluessa papereiden saapumisesta Hippokseen.

  Suomen Hippoksen rekisteröintimerkinnät tehdään hevosen alkuperäiseen passiin. Hevosille, joilla ei ole aiempaa EU-passia, tehdään hevospassi. Suvuttomille hevosille merkinnät voidaan tehdä myös kilpailujärjestön passiin, mikäli se täyttää viralliselle EU-passille asetetut vaatimukset.

  Rekisteröinnin valmistuttua omistajalle lähetetään rekisteröintilasku

  21.4.2021 jälkeen tunnistus, DNA-määritys, sirutus, yrityksen/yhteisomistuksen maksut sekä mahdollinen kiirelisä/palvelumaksu ylimääräisestä selvitystyöstä laskutetaan Hippoksesta käsin rekisteröinnin valmistuttua. Ruokaviraston osuus viranomaistietokannasta laskutetaan myöhemmin Ruokaviraston toimesta. Kun lasku näkyy maksettuna Heppa-järjestelmässä, hevospassi liitteineen postitetaan takaisin omistajalle. Passi postitetaan pikakirjeenä, jolloin sitä voi lähetystunnuksella seurata.

  Suomen Hippoksen rekisterissä olevien ratsuhevosten ja -ponien tiedot siirtyvät automaattisesti ratsujen ja ponien kilpailurekisteriin.

  Päivitetty 18.12.2023

 • EU-passilliset hevoset on 1.1.2016 alkaen mahdollista ilmoittaa tietokantaan myös vain asetuksen vaatimilla minimitiedoilla (lomake ”Tietokantailmoituslomake”). Tällöin ilmoittaja täyttää hevosen tuntomerkit lomakkeeseen ja allekirjoituksellaan vastaa siitä, että hevonen täsmää passiin merkittyihin tietoihin. Lomake, alkuperäinen hevospassi ja traces- todistus toimitetaan Suomen Hippokseen 7vrk kuluessa hevosen maahantuonnista. Ilmoituksella tietokantaan vietyjä hevosia ei jalostusarvostella eikä niillä ole näyttely- eikä ravikilpailuoikeutta.  Hevosista arkistoidaan pelkkä tietokantailmoitus.

  Jos hevosta ei ole merkitty mikrosirulla, mutta se on syntynyt tai tunnistettu 1.7.2009 jälkeen, tulee siihen asentaa mikrosiru. Mikrosirun voi asentaa eläinlääkäri tai Suomen Hippoksen auktorisoima tunnistaja. Mikrosirun asennus on maksullista.

  Jos hevosen passista puuttuu tunnistuspiirros ja se tarvitaan esimerkiksi FEI- passia varten, tulee hevosen identiteetti varmentaa ja hevonen rekisteröidä, jotta tunnistuspiirros voidaan merkitä passiin.

  Suomen Hippoksen rekisterissä olevien ratsuhevosten ja -ponien tiedot siirtyvät automaattisesti ratsujen ja ponien kilpailurekisteriin.

  Päivitetty 18.12.2023

 • Tietokantaan ilmoitettu hevonen voidaan jälkikäteen siirtää id-varmennuksen kautta rekisteriin, jotta:

  • yksilö voidaan merkitä kantakirjaan tai
  • sen jälkeläisille voidaan merkitä sukutiedot Hippoksen ylläpitämään tietokantaan polveutumismäärityksen avulla.

  Tunnistetietojen varmennus eli tunnistus tilataan oman alueen Hevosjalostusliitosta

  Tarvittavat dokumentit (TRACES-terveystodistus/rajatarkastustustodistus/ vastaava, hevospassi liitteineen sekä mahdolliset omistajanvaihdokset) annetaan tunnistajalle tunnistuksen yhteydessä.

  Tunnistaja kirjaa hevosen perustiedot, maahantuojan ja omistajan henkilö- ja yhteystiedot tunnistuspöytäkirjaan. Hevosen väri ja merkit kirjataan ja tunnistuspiirros täydennetään ja verrataan näitä tietoja passin tietoihin. Tarvittaessa otetaan DNA-näyte tai asennetaan mikrosiru.

  Tällöin tarvittavat dokumentit ovat:

  1. Alkuperäinen jalostusjärjestön myöntämä hevospassi/rekisteritodistus liitteineen (esim. omistajatodistus, erillinen sukutaulu). Venäjänkielisistä rekisteripapereista tarvitaan virallinen käännös.
  2. Rekisteröityjen hevosten mukana on oltava terveystodistus (EU:n sisäisen kaupan todistus) tai EU:n ulkopuolelta tuotaessa rajatarkastustodistus. Kaikki hevoset on tarkastettava lähtömaassa virkaeläinlääkärin toimesta ennen maahantuontia. Yksityislääkärin tekemä ostotarkastus ei ole riittävä dokumentti maahantuontiin. Yli 3v maassa olleella hyväksytään myös vapaamuotoinen ilmoitus maahantuonnista tracestodistuksen sijaan (tuontipäivämäärä ja maa).
  3. Lähtömaan kantakirjan laatima jalostustodistus esitetään rekisteröinnin yhteydessä, mikäli hevonen merkitään Hippoksen ylläpitämään kantakirjaan. Jalostustodistuksesta käy ilmi olennaiset tiedot hevosen kantakirjaan merkitsemistä varten. Osa kantakirjoista päivittää tiedot suoraan hevospassiin, osalla kantakirjoista jalostustodistus myönnetään erillisenä passista. Tarkista kantakirjakohtaiset tiedot lähtömaan kantakirjasta.
  4. Omistajanvaihdokset tulee olla kunnossa tietokantaan merkitsemisestä lähtien. Niissä tapauksissa, joissa omistajanvaihdoksissa ilmenee ristiriita, voi Hippos edellyttää täydellisen omistushistorian toimittamista maahantuonnista lähtien.
  • Shetlanninponeilla ja russ- poneilla omistajanvaihdos on oltava tehty lähtömaan rekisteriin (omistaja toimittaa omistajanvaihdokset lähtömaahan ennen rekisteröintiä).
  • Täysiverihevoset tarvitsevat lähtömaan rekisteristä vientisertifikaatin, jolla hevonen vaihtaa rekisterimaata. Omistajatiedot päivitetään lähtömaan sertifikaattiin (omistaja tilaa).
  • Erikoisroduilla (friisiläinen, PRE, Amerikkalaiset rodut) omistajanvaihdos on muistettava tehdä myös roturekisteriin.
  • Islanninhevosilla tulee olla alkuperäinen omistajatodistus passin liitteenä
  1. DNA-määritys on pakollinen rekisteröinnin yhteydessä täysiveriarabeille. Jalostuskäyttöön tuleville hevosille ja poneille suositellaan DNA-määrityksen (jouhinäyte) ottamista tunnistuksen yhteydessä.

  Tunnistaja toimittaa hevosen paperit Suomen Hippokseen, jossa rekisteröinti tapahtuu

  Hippoksessa paperit kuitataan saapuneiksi ja mahdollisista puuttuvista dokumenteista lähetetään omistajalle kirjallinen kysely. Puutteelliset/epäselvät hevoset jäävät odottamaan lisäselvityksiä ja hevoset, joilla kaikki dokumentit ovat kunnossa, siirtyvät rekisteröintijonoon, josta ne otetaan käsittelyyn saapumisjärjestyksessä.

  Rekisteröinnin valmistuttua omistajalle lähetetään rekisteröintilasku

  Hevosen siirto rekisteriin, tunnistus, DNA-määritys, sirutus, yrityksen/yhteisomistuksen maksut sekä mahdollinen palvelumaksu ylimääräisestä selvitystyöstä laskutetaan Hippoksesta käsin rekisteröinnin valmistuttua. Kun lasku näkyy maksettuna Heppa-järjestelmässä, hevospassi liitteineen postitetaan takaisin omistajalle. Passi postitetaan pikakirjeenä, jolloin sitä voi lähetystunnuksella seurata.

  päivitetty 18.12.2023

  • Tarkista, että hevosesta on tehty vienti- ilmoitus, mikäli ei, tulee myös hevosen vientitiedot toimittaa Hippokselle, ennen kuin tiedot voidaan päivittää ajantasalle.
  • Palumuuttajien hevospassin muuttuneita merkintöjä varten hevosen maahantuonnin jälkeen tulee hevosen passi toimittaa päivitykseen, jotta rekisterin tiedot ovat yhteneväiset passin tietojen kanssa. Tällöin täytetään tietokantailmoituslomake ja toimitetaan passi, sekä traces-todistus.
  • Kantakirjaan merkittyjen hevosten tietojen päivitystä varten tulee toimittaa myös erillinen jalostustodistus/ulkomainen omistajatodistus kantakirjatietojen päivitystä varten.

   

  • Mikäli hevosen passiin ei ole tehty ulkomailla merkintöjä tai kantakirjaan liittyvät tiedot eivät ole muuttuneet, ei passia tervitse erikseen toimittaa. Tällöin riittää, että toimittaa traces-todistuksen kopion.

   

  • Omistajanvaihdokset tulee päivittää ajantasalle, mikäli hevonen on vaihtanut omistajaa ulkomailla. Shetlanninponeilla ja gotlanninrusseilla tulee esittää maahantulon yhteydessä ulkomainen omistajatodistus, johon on päivitetty suomalaisen omistajan tiedot. Islanninhevosilla tulee esittää ulkomainen omistajatodistus maahantulon yhteydessä. Arabialaisilla täysiverisillä tulee esittää tuontisertifikaatti maahantulon yhteydessä.