Hyppää sisältöön

Hallintaoikeuden siirto

Hallintaoikeuden siirrolla hevonen voidaan siirtää jonkun muun kuin omistajan hallintaan. Rekisteristä riippuen haltijalla on erilaisia oikeuksia hevosta ja sen käyttöä koskien. Hallintaoikeuden siirto tehdään Suomen Hippokseen Oma Talli -järjestelmässä tai kirjallisesti hallintaoikeuden siirtolomakkeella.

Hallinnasta ei tule merkintää hevosen passiin. Tieto hallintaoikeuden siirrosta on nähtävissä hevosen rekisteritiedoissa Heppa-järjestelmässä.

Omistajarekisteriin tehdään hallinnan siirto, mikäli hevonen vuokrataan muuhun kuin kasvatus- tai kilpailukäyttöön. Hallintaoikeuden siirtojen sähköpostiosoite on hallinnat@hippos.fi.

Lisätietoja hallintaoikeuden siirrosta löydät seuraavalta videolta:

 • Tammasta voidaan tehdä hallintaoikeuden siirto kasvattajarekisteriin, mikäli varsan kasvattajaksi halutaan joku muu kuin tamman omistaja. Tamman tulee olla haltijan nimissä varsan syntymähetkellä. Varsan kasvattajaa ei voi vaihtaa enää varsan syntymän jälkeen, joten emän hallinnansiirto tulee olla ajan tasalla ennen varsan syntymää.

  Lomakkeen hevosen haltija-kohtaan kirjoitetaan kaikkien niiden nimet, jotka halutaan tulevan varsan kasvattajaksi. Mikäli tamman omistaja halutaan osakasvattajaksi, tulee myös omistajan nimi kirjoittaa haltija-kohtaan.

  Huomattavaa: Jotta siitokseen hyväksymättömän suomenhevos- tai lämminveriravurioriin jälkeläiset saavat ravikilpailuoikeuden, tulee sekä oriin että tamman olla täysin saman henkilön/yhteisön tai samojen henkilöiden omistuksessa ja hallinnassa kaikissa rekistereissä astutushetkestä varsomishetkeen. Tamman ja/tai oriin hallintaoikeus ei riitä ravikilpailuoikeuden saamiseen.

 • Hevosen kilpailuttaminen jonkun toisen henkilön/yrityksen/tallinimen nimissä kuin hevosen omistajan.

  Huomattavaa: Hallinnan siirto kilpailurekisteriin tulee tehdä ennen hevosen ilmoittamista seuraavaan kilpailuun. Mikäli hallintaoikeuden siirto toimitetaan ilmoittautumisen tai kilpailun jälkeen, voidaan hallinnan alkamispäiväksi merkitä aikaisintaan ravikilpailua seuraava päivä. Katso ravikilpailusäännöt, § 16.6. ja 16.7.

 • Hallintaoikeuden siirto on maksullista. Tarkista summa hinnastosta, jonka löydät oikean reunan linkistä. Maksu maksetaan Suomen Hippoksen tilille FI42 8000 1500 6005 81 viitenumerolla 12344. Kuitti liitetään hallinnansiirtolomakkeeseen, joka lähetetään Suomen Hippokseen. Ilman kuittia hallinnan siirto ei astu voimaan.

  Puutteellisesti täytettyjä lomakkeita ei rekisteröidä. Täytä huolellisesti lomakkeen kaikki kohdat.

  Hallintaoikeus ei voi olla samanaikaisesti eri henkilöillä/yhteisöllä eri rekistereissä (kasvattaja-, kilpailu- tai omistajarekisteri).

  Kopion vuokra- tai leasing-sopimuksesta voi halutessaan liittää mukaan ilmoitukseen, mutta se ei ole välttämätöntä.

  Haltija ei pysty tekemään hevosesta omistajanvaihdosta.

  Muiden kuin luonnollisten henkilöiden on rekisteröidyttävä Suomen Hippokseen, ennen kuin niiden hallintaan voidaan siirtää hevosia. Muita kuin luonnollisia henkilöitä ovat osakeyhtiöt, avoimet yhtiöt, kommandiittiyhtiöt, toiminimet ja rekisteröidyt yhdistykset. Näiden tulee toimittaa kopio kauppa- tai yhdistysrekisteriotteesta tai elinkeinoilmoituksesta Suomen Hippokseen. Yhtiön rekisteröinti on maksullista.

  Täytä lomake huolellisesti. Lomakkeesta tulee olla sekä omistajan että haltijan kaikki kysyttävät tiedot ja allekirjoitukset. Mikäli omistajia on useita, on lomakkeessa oltava kaikkien osaomistajien allekirjoitukset. Tallinimen tai yrityksen puolesta ilmoituksen allekirjoittaa virallinen edustaja tai siihen oikeutettu henkilö. Alaikäisen puolesta ilmoituksen allekirjoittaa huoltaja.

 • Hallintaoikeiden siirron voi tehdä joko määräaikaisena tai toistaiseksi voimassa olevana. Määräaikaisessa hallinnansiirrossa on hallinnan alkamis- ja päättymispäivät ilmoitettu etukäteen. Toistaiseksi voimassa olevasta hallinnan siirrosta on ilmoitettu vain alkamispäivämäärä.

  Toistaiseksi voimassa olevan hallinnan päättymisestä on ilmoitettava kirjallisesti Suomen Hippokseen. Päättymisilmoituksen voi tehdä joko hallintaoikeuden siirtolomakkeella tai vapaamuotoisella ilmoituksella, josta käy ilmi hevosen nimi, rekisterinumero sekä hallinnan päättymispäivä. Ilmoituksessa on mieluiten oltava sekä omistajan että haltijan allekirjoitukset, mutta myös pelkkä toisen osapuolen allekirjoitus riittää hallinnan purkamiseen. Hallinnan päättymisen ilmoittaminen on maksutonta.

  Hallintaoikeus purkautuu automaattisesti silloin, kun hevosen omistajanvaihdos rekisteröidään Hippokseen.