Hyppää sisältöön

Hevosen rekisteröinti ja asiakirjat

Ruokaviraston ohjeesta löytyy kootusti yleiset ohjeet hevospassien myöntämiseen ja tietokantaan merkitsemiseen:

Hevoseläimen tunnistusasiakirjan myöntäminen – Ruokaviraston ohje

Ruokaviraston sivuilta löytyy myös vaatimukset hevoseläimen pitopaikan ja pidon rekisteröintiin liittyen.

Hevoseläinten pitopaikan ja pidon rekisteröinti – Ruokavirasto

 

Hevosten rekisteröinnillä tarkoitetaan Suomessa viranomaisen ohjaamaa ja valvomaa toimintamallia, jonka nojalla jokaisella hevoseläimellä (kaikki hevoset, aasit, seeprat ja niiden risteytykset) on varmistettu identiteetti ja dokumentti, josta identiteetti käy ilmi.

Hevosia pitävien toimijoiden velvoitteet

”Hevosia pitävien toimijoiden on varmistettava, että kyseiset eläimet tunnistetaan yksilöittäin yksilöllisellä koodilla (UELN- tai UELN-yhteensopiva numero), elinikäisellä tunnistusasiakirjalla (hevospassi) sekä fyysisellä tunnistimella (mikrosiru), joka yhdistää yksiselitteisesti toisiinsa kyseisen eläimen sekä tunnistusasiakirjan. Hevosia pitävien toimijoiden on lisäksi varmistettava, että tiedot heidän pitämistään eläimistä tallennetaan hevosen sijaintimaan tietokantaan.” 

Kaikki hevoseläimet merkitään tietokantaan hevosen passin myöntämisen yhteydessä tai hevosen vaihtaessa maata. Ajantasainen hevostietokanta on perusedellytys hevosenpidolle ja myös turvaa hevosenomistajan oikeudet. Tietokanta on luotettava rekisteri, josta saadaan arvokkaita tunnuslukuja hevosalan tutkimus- ja kehittämistoimintaan, mikä hyödyttää koko hevosalaa.  Suomen Hippoksen tietokantaa käyttävät hyväkseen useat viranomaistahot.

Tietokantaan merkitsemisen lisäksi hevonen voidaan polveutumisensa perusteella merkitä johonkin kantakirjaan. Suomen Hippos ylläpitää kantakirjaa 14 eri rodulle. Kantakirjoja ylläpitävät myös muut tahot niin Suomessa kuin ulkomailla. Hevoset jotka kuuluvat näihin kantakirjoihin, merkitään ensin omaan kantakirjaansa, jonka jälkeen ne voidaan merkitä Suomen Hippoksen tietokantaan. Kantakirjat ovat rotuhevosjalostuksen kulmakivi.

Hippos ei ylläpidä aaseille ja muuleille rotukantakirjaa suomessa, joten ne lukeutuvat ”ei rekisteröity hevoseläin” statuksen alle, kuten muut hevoseläimet joille ei ylläpidetä rotukantakirjaa. Ulkomaille ensirekisteröity ja aasikantakirjaan merkitty aasi voidaan merkitä tietokantaan rodulla.

Yhteystiedot
 • EU:n komissio on antanut hevoseläinten tunnistamisesta asetuksen, joka astui voimaan 1.7.2009. Asetuksen mukaan kaikki rekisteröimättömät hevoseläimet tulee tunnistaa ja merkitä rekisteriin. Kaikilla EU:n alueella syntyvillä hevoseläimillä (hevoset, aasit, seeprat ja niiden risteytykset) tulee olla tunnistusasiakirja eli hevospassi 12 kk ikään mennessä. EU:n tunnistusasetuksen muutos toi lisänsä rekisteröintiin 1.1.2016 alkaen.

  Eläinten tunnistamista ja rekisteröintiä koskeva lainsäädäntö muuttuu 21.4.2021. Tällöin hevospassista annettu asetus kumoutuu, ja jatkossa sovelletaan EU:n eläinterveyssäännöstöä. ja sen nojalla annettavia alemman asteisia säädöksiä.

  Suomessa syntyneen hevosen tunnistus ja rekisteröinti hoidetaan pääasiassa Suomessa. Oheisista linkeistä löydät ohjeet varsan rekisteröintiin Suomessa ja ensirekisteröinnistä ulkomaille.

  • Hevoseläimiä saa siirtää ja ottaa vastaan ainoastaan rekisteröidyistä pitopaikoista.
  • Hevostallin pitopaikkakirjanpidosta vastaa tallinpitäjä, joka on tehnyt pitopaikkailmoituksen pitopaikastaan oman kuntansa maaseutuviranomaiselle. Katso lisätietoa ruokaviraston sivuilta asiasta.
  • Jos tallilla on muiden kuin tallinpitäjän omia hevosia, tulee tallinpitäjän sopia hevosesta vastaavan henkilön kanssa pitopaikkakirjanpidon käytännöistä. Tallinpitäjä voi perustettuaan Omatalliin pitopaikan, valtuuttaa hevosen omistajan tekemään merkintöjä tallin kirjanpitoon. Tämä on hyvä käytäntö esimerkiksi silloin, jos on kyseessä paljon matkustava hevonen.
  • Pitopaikkakirjanpitoa voi ylläpitää OmaTallissa, tai vaihtoehtoisesti myös excel-kirjanpito tai vihkokirjanpito ovat mahdollisia.
  • Pitopaikkakirjanpidosta tulee käydä ilmi tallille saapuneet, lähteneet, tallilla syntyneet, sekä kuolleet hevoset.
  • Pitopaikan kirjanpitovelvollisuus on astunut voimaan 21.4.2021 alkaen.

  Muistilista:

  1. Tallinpitäjä tekee maaseutuviranomaiselle pitopaikkailmoituksen
  2. Tallinpitäjä perustaa Omatalliin pitopaikan
  3. Tallinpitäjä tai tallinpitäjän valtuuttama henkilö lisää pitopaikkakirjanpitoon tallilla asuvat hevoset ja tekee kirjanpitoon muutokset aina kun tallilta lähtee tai tallille saapuu hevonen

  Usein kysyttyä:

  Miten minun tulee hevosenomistajana tehdä pitopaikkakirjanpito?

  • Pitopaikan tallinpitäjä ylläpitää pitopaikkakirjanpitoa tallinsa hevosista. Sovi tallinpitäjän kanssa miten pitopaikkakirjanpito hoidetaan hänen tallissaan.

  Milloin minun tule ilmoittaa hevosen siirto pitopaikasta toiseen? Pitääkö päiväreissutkin ilmoittaa?

  • Pitopaikkakirjanpitoon voi ilmoittaa lyhyetkin päiväreissut hevosen kanssa esimerkiksi kisapaikalle ja takaisin saman päivän aikana, mutta etenkin yli yön reissut tulee ilmoittaa.

  En löydä pitopaikan tietoja OmaTallista, miten saan siirron ilmoitettua kirjanpitooni?

  • Mikäli hevonen saapuu tai lähtee pitopaikasta, jonka pitopaikkatunnusta ei ole saatavilla tai pitopaikkaa ei ole perustettu Omatalliin, kirjoita pitopaikan tietoon pitopaikan tunnus tai osoitetiedot, jolloin siirto pitopaikkojen välillä onnistuu. Huomaa kuitenkin, että hevosta ei tulisi ottaa vastaan kuin rekisteröidyistä pitopaikoista.

  Saako toinen pitopaikka tiedon siirrosta omaan pitopaikkarekisteriin jos teen siirron OmaTallissa?

  • Mikäli molemmat Hevosen siirtoa koskevat pitopaikat on perustettu omatalliin, menee toisessa pitopaikkakirjanpidossa ilmoitetusta siirrosta tieto myös toisen pitopaikan kirjanpitoon ja tallinpitäjä voi hyväksyä tai hylätä ilmoituksen omassa kirjanpidossaan. Hylkäyksestä ei kuitenkaan mene tietoa alkuperäisen siirron tehneen pitopaikan kirjanpitoon, vaan virheellinen kirjaus tulee itse poistaa.

  Hevosta ei löydy Omatallin hevoshausta, miten saan tehtyä pitopaikkakirjanpidon?

  • HUOM! Omatallissa voi ylläpitää pitopaikkarekisteriä ainoastaan Hippoksen tietokantaan ilmoitetuista hevosista. Suomen Irlannincobyhdistykseen tai Eestin Raskaat Vetohevoset ry rekisteröityjen hevosten pitopaikkakirjanpitoa ei voi pitää OmaTallissa ellei hevosia rinnakkaisrekisteröidä Hippokseen.

  Talli on vaihtanut omistajaa, edellinen omistaja on luonut pitopaikan OmaTalliin. Saadaanko tämä siirrettyä uudelle omistajalle, jotta hän pääsee myös käyttämään sähköistä kirjanpitoa?

  • Vanha pitopaikan pitäjä tulostaa itselleen pdf:n pitopaikan kirjanpidosta ja sen jälkeen poistaa pitopaikan itseltään. Sen jälkeen tallin uusi omistaja pääsee luomaan ko. pitopaikalle oman kirjanpidon.
  • Vanha tallinpitäjä voi myös valtuuttaa uuden tallinpitäjän pitämään kirjanpitoa (kohdasta ”muokkaa”).kuva