Hyppää sisältöön

Tunnistaminen

Varsan tunnistus

Jotta varsan rekisteröinti sujuisi mahdollisimman sujuvasti, tulee kasvattajasitoumus täyttää Oma Tallissa mahdollisimman pian varsan syntymän jälkeen.

Hevosten tunnistamisesta vastaavat hevosjalostusliitot. Oman alueen hevosjalostusliiton yhteystiedot voi tarkistaa hevosjalostusliittojen verkkosivuilta.

Varsan tunnistus tapahtuu pääsääntöisesti varsakarvan vaihduttua. Hevonen tulee olla tunnistettu 10 kuukauden kuluessa sen syntymästä, tai jo aiemmin, jos eläin lähtee syntymätilaltaan yli 30 vrk:n ajaksi. Varsa tulisi tunnistaa kotitilalla, jonka jälkeen varsa saa matkustaa vuoden ikään saakka tunnistuskopion kanssa.

Tunnistajat ovat saaneet tiedot oman alueen syntyneistä varsoista ja suunnittelevat tunnistuskierroksen varsojen olinpaikan perusteella. Tunnistaja on yhteydessä varsan omistajaan, kun tunnistus on ajankohtainen.

Olethan aina ajoissa yhteydessä Hippokseen, mikäli varsan tunnistusajankohtaa tulee aikaistaa (esimerkiksi  ulkomaille pysyvästi muuttavat varsat, jotka tarvitsevat passin ennen 12 kk ikää)!

Ulkomaiseen kantakirjaan merkittävät suomessa syntyneet varsat

Tunnistaja voi tunnistaa ulkomaiseen kantakirjaan ensirekisteröitävän varsan vain kantakirjaa pitävän yhteisön valtuuttamana. Omistaja on velvollinen selvittämään saako tunnistaja tunnistaa kyseisen rodun kantakirjaa varten hevoseläimen, vai onko kantakirja vältuuttanut jonkun toisen tahon tunnistamaan kyseistä rotua. Tunnistuksen voi tilata hevosjalostusliitosta sen jälkeen, kun:

 • Varsomisilmoitus on palautettu Hippokseen
 • Omistaja on ilmoittanut varsomisesta ulkomaiseen kantakirjaa pitävään yhteisöön ja saanut varsalle tunnistusta varten tarvittavat asiakirjat ja UELN-numeron
 • Tässä vaiheessa UELN:numero voidaan ilmoittaa Hippokseen, jolloin varsan esitiedot voidaan lisätä tietokantaan

Hevosjalostusliitto laskuttaa tunnistuskäynnistä erillisen korvauksen.

Tuontihevoset

ID-varmennuksen kautta rekisteriin merkittävän (pakollinen jalostustoimintaan osallistuvilla kantakirjaan merkittävillä hevoseläimillä) EU-passillisen hevosen tunnistuksen voi tilata oman alueen Hevosjalostusliitosta heti hevosen saavuttua maahan, jotta hevonen saadaan merkittyä viranomaistietokantaan annettujen aikarajojen puitteissa.

Tunnistuksessa käytettäviin hevosen väreihin ja merkkeihin pääsee tutustumaan värioppaassa.

 • Jos tunnistamatonta varsaa joudutaan hoitamaan teurastuskiellon tai kuuden kuukauden varoajan aiheuttavalla lääkevalmisteella, varsa tulee tunnistaa ennen lääkitsemistä tai välittömästi lääkitsemisen jälkeen.

  Lähtökohtaisesti eläimen hoidosta vastaava eläinlääkäri tunnistaa varsan lääkitsemisen yhteydessä asettamalla siihen mikrosirun ja täyttämällä tunnistuslomakkeen, sekä merkitsee tunnistuslomakkeeseen tiedon lääkityksen aiheuttamasta teurastuskiellosta tai varoajasta. Tämän jälkeen eläinlääkäri joko toimittaa allekirjoittamansa tunnistuslomakkeen suoraan Hippokseen, tai luovuttaa sen eläimen pitäjälle, joka toimittaa lomakkeen edelleen Hippokseen seitsemän vuorokauden kuluessa. Eläimen pitäjän tulee ilmoittaa varsa myös syntyneeksi viimeistään seitsemän päivän kuluessa lomakkeen päiväyksestä.

  Poikkeustapauksissa, jos hoidosta vastaavalla eläinlääkärillä ei ole käytettävissään maakoodillisia mikrosiruja, tai osaamista tunnistamiseen, voi hän sopia lääkittävän varsan tunnistamisesta valtuutetun tahon tunnistajan kanssa. Tunnistaja voi tällöin
  eläinlääkärin puolesta joko ennen lääkitsemistä tai mahdollisimman pian lääkitsemisen jälkeen tunnistaa varsan asettamalla siihen mikrosirun ja täydentämällä tunnistuslomakkeen, johon hoidosta vastaava eläinlääkäri merkitsee tiedon lääkityksen aiheuttamasta teurastuskiellosta tai varoajasta.

  Vaihtoehtoisesti tunnistaja voi pelkästään täydentää tunnistuslomakkeen, jos eläinlääkäri on itse asettanut varsaan mikrosirun, jolloin tunnistajan tulee erikseen lukulaitteella varmistaa eläimeen asetetun tunnistimen näyttämä koodi ennen tunnistuslomakkeen täyttämistä. Tämän jälkeen tunnistaja toimittaa eläinlääkärin ja itsensä allekirjoittaman tunnistuslomakkeen Hippokselle.
  Jos varsaan asetetaan mikrosiru vasta lääkitsemisen jälkeen, hoidosta vastaava eläinlääkäri merkitsee varsan tunnistuslomakkeeseen sen emän tunnistustiedot (emän nimi ja yksilöllinen koodi tai mikrosirun numero). Tällöin eläinlääkäri ilmoittaa lääkityksen aiheuttamasta teurastuskiellosta tai varoajasta suoraan sekä Hippokselle, että tunnistajalle, jonka kanssa on sopinut lääkityn varsan
  tunnistamisesta, esimerkiksi lähettämällä molemmille valokuvan tunnistuslomakkeeseen tekemistään merkinnöistä.

  AD HOC tunnistus ja rekisteröinti

  AD HOC -tunnistuksen lisäksi varsa tulee uudelleen tunnistaa seuraavissa tapauksissa:

  A) Varsa halutaan merkitä Hippoksen ylläpitämään kantakirjaan

  B) Varsa on muu kuin rekisteröity hevoseläin (ei rotua), jolle halutaan Hippoksen lisäpalveluna sukutiedot heppa-järjestelmään

  • Mikäli varsa merkitään ulkomaiseen kantakirjaan, tulee omistajan tarkistaa AD HOC-tunnistuksen kelpoisuus ulkomaisen kantakirjan pitäjältä
  • Mikäli varsa rekisteröidään viranomaisen vaatimilla minimitiedoilla (ilman rotua ja ilman sukutietoja, ”muu kuin rekisteröity hevoseläin”), ei uudelleen tunnistusta tarvita, vaan AD HOC-tunnistus kelpaa tunnistusasiakirjan myöntämistä ja rekisteriin merkitsemistä varten.
 • Jos aiemmin asetettu mikrosiru lakkaa toimimasta, Hippoksen valtuuttama tunnistaja asettaa hevoseen uuden mikrosirun. Rikkoutunut mikrosiru pitää korvata uudella mahdollisimman pian, ja joka tapauksessa 30 päivän sisällä siitä, kun toimimattomuus havaittiin, ja ennen kuin eläin siirretään pois sen tavanomaisesta pitopaikasta. Teurastuskelpoisuuden ja rekisteröidyn hevosen aseman säilyttämiseksi eläimen identiteetin pitää olla varmuudella todennettavissa DNA-näytteen tai tunnistusasiakirjaan merkittyjen muiden tietojen perusteella.