Hyppää sisältöön

Omistajanvaihdos

Omistajanvaihdoksia voidaan tehdä ainoastaan Suomen Hippoksen rekisteriin merkityille hevosille. Tuontihevosten ja muualle ensirekisteröityjen hevosten omistajanvaihdokset tehdään Suomeen rekisteröinnin yhteydessä.

Omistajanvaihdos tulee ilmoittaa Suomen Hippoksen rekisteriin 14 vuorokauden kuluessa kaupanteosta. Omistajanvaihdoksen voi tehdä sähköisesti Oma Talli -palvelussa. Huom! Sähköinen omistajanvaihdos ei ole mahdollinen yritysmuodoille, joissa nimenkirjoitusoikeus pitää tarkistaa.

Uusi tallinimi tai yhteisomistus vaatii aina erillisen rekisteröinnin. Tallinimi tai yhteisomistus tulee olla rekisteröity ennen omistajanvaihdosilmoitusta tai rekisteröinti tulee tehdä omistajanvaihdoksen yhteydessä. Tallinimen tai yhteisomistuksen henkilötietoja ei voi ilmoittaa suoraan omistajanvaihdokseen, omistajanvaihdokseen ilmoitetaan vain jo rekisteröidyt tallinimet / yhteisomistukset. Hevospassia ei enää tarvitse toimittaa omistajanvaihdoksen yhteydessä eikä omistajatietoja ei merkitä enää passiin. 1.1.2020 alkaen omistajanvaihdoksia ei enää voi tehdä raviradalla tai hevosjalostusliitossa.

Suomen Hippos suosittelee nopeaa ja turvallista sähköistä omistajanvaihdosta – sen voit tehdä vaikka jo heti kaupantekotilanteessa omilla Heppa- tunnuksillasi. Lisäksi tarvitaan vahva tunnistautuminen esimerkiksi pankkitunnuksilla. Jos sähköisen omistajanvaihdoksen tekeminen ei onnistu, omistajanvaihdosilmoituksen ja omistajatodistuksen voi myös lähettää sähköpostilla tai postittaa Suomen Hippokseen.

Omistajanvaihdosketjun tulee olla katkeamaton. Mikäli edellisiltä omistajilta on jäänyt omistajanvaihdoksia tekemättä, tulee ne toimittaa Suomen Hippokseen jälkikäteen. Kaikki väliomistajat merkitään rekisteriin ja omistajatodistus postitetaan uusimmalle omistajalle, kun kaikki omistajanvaihdokset ovat kunnossa.

Sähköinen omistajanvaihdos

Ohita upotus
 • Sähköinen omistajanvaihdos on mahdollista tehdä Oma Talli -palvelussa kaikille viranomaistietokantaan merkityille hevosille, kun hevosen rekisteröinti tai tietokantaan merkintä on valmis ja maksettu. Rekisteröinnillä tarkoitetaan Suomessa syntyneitä hevosia, joille myönnetään suomalainen hevospassi tai ulkomaiseen kantakirjaan merkittyjä hevosia, joiden identiteetti on varmennettu Suomen Hippoksen virallisen tunnistajan puolesta. Tietokantaan merkityillä hevosilla tarkoitetaan Heppa-järjestelmään ilman identiteetin varmistusta tallennettuja hevosia.

  Varsan rekisteröinti tulee olla valmis, ennen kuin sille voi tehdä omistajanvaihdoksen sähköisesti Oma Tallissa. Alaikäiselle hevosenomistajalle tulee olla merkitty virallinen huoltaja Hippokseen, jolla tulee olla omat tunnukset Oma Talliin, jotta omistajanvaihdoksen voi tehdä sähköisesti alaikäiselle henkilölle. Alaikäisen hevosenomistajan huoltaja hoitaa sähköisen omistajanvaihdoksen huollettavansa puolesta.

  Sähköisen omistajanvaihdoksen ohjeet (pdf)

 • Vuonna 2016 ja sen jälkeen Suomessa syntyneillä varsoilla ei omistajatietoa merkitä enää hevosen passiin, vaan sillä on erillinen omistajatodistus. Suomeen keväästä 2017 eteenpäin rekisteröidyille tuontihevosille on myös tehty erilliset omistajatodistukset. Omistajatodistus toimitetaan automaattisesti ja maksutta rekisteröinnin yhteydessä. Muutoin omistajatodistus on tulostettavissa Oma Talli -palvelusta. Erillisen pyynnön perusteella toimitettavista todistuksista veloitetaan voimassa olevan hinnaston mukainen maksu sekä toimitus-, käsittely- ja postikulu. Omistajatodistus säilytetään erillään hevospassista. Omistajatodistus on dokumentti Suomen Hippoksen rekisteriin ilmoitetusta omistajuudesta.

  Seuraava omistajanvaihdos tapahtuu toimittamalla omistajanvaihdoslomake ja omistajatodistus Suomen Hippokseen. Hevospassia ei tarvitse toimittaa.

 • Suomen Hippos pitää rekisteriä yhteisomistuksista. Yhteisomistus luodaan kahden tai kolmen yksityishenkilön yhteiselle omistukselle. Uusi yhteisomistus luodaan joko sähköisesti Oma Talli -palvelussa, jolloin kaikilla omistajilla tulee olla tunnukset Oma Talliin, tai kirjallisella rekisteröinti-ilmoituksella Suomen Hippokseen. Uusi yhteisomistus tulee olla rekisteröity ennen omistajanvaihdosilmoitusta tai rekisteröinti tulee tehdä omistajanvaihdoksen yhteydessä.

  Yhteisomistus voi koskea enintään kolmea omistajaa, jotka ovat yksityishenkilöitä, muutoin omistukselle tulee rekisteröidä uusi tallinimi. Yhteisomistuksen rekisteröinti-ilmoituksesta tulee käydä ilmi omistajien nimet, syntymäajat, osoitteet ja sähköpostit sekä haluaako yhteisomistus valita joukostaan virallisen edustaja, joka voi allekirjoittaa hevosiin liittyvät dokumentit tallinimen puolesta. Alaikäisten lasten yhteisomistuksissa on aina oltava täysi-ikäinen edustaja. Yhteisomistuksen rekisteröinti on maksullista ja veloitetaan vain kerran.

 • Suomen Hippos pitää rekisteriä tallinimistä. Tallinimi on anottava sähköisesti Oma Talli -palvelun kautta tai kirjallisesti rekisteröitäväksi. Anomuksesta tulee käydä ilmi omistajan / omistajien nimet, syntymäajat, osoitteet ja sähköpostit sekä tallinimen kotipaikka ja virallinen edustaja, joka allekirjoittaa tallinimen puolesta. Uusi tallinimi tulee olla rekisteröity ennen omistajanvaihdosilmoitusta tai rekisteröinti tulee tehdä omistajanvaihdoksen yhteydessä.

  Tallinimen rekisteröinti tulee tehdä kaikille kimpoille, joissa omistajana on neljä tai useampia henkilöä, yhteisölle tai yksittäiselle omistajataholle, joka haluaa rekisteröidä omistuksena tallinimen taakse. Tallinimi rekisteröidään kerran, jonka jälkeen se on voimassa ilman uusintamaksuja. Tallinimessä tulee lähtökohtaisesti olla talli, stall, stable, team tai muu vastaava liite.

  Tallinimiksi rekisteröidään myös yritykset ja yhdistykset. Näiden osalta rekisteröinnin yhteydessä tulee toimittaa kopio kauppa- tai yhdistysrekisteriotteesta tai elinkeinoilmoituksesta Suomen Hippokseen. Otteessa tulee näkyä nimenkirjoitusoikeudelliset henkilöt.

 • Alaikäisen hevosenomistajan puolesta allekirjoittaa hänen virallinen huoltaja. Suosittelemme lisäämään hevoselle huoltajan Hippoksen tietokantaan huoltajatodistuksella, jotta hevosen huoltaja voi toimia alaikäisen hevosenomistajan edustajana myös Oma Talli -palvelussa.