Hyppää sisältöön

Ihmisen hyvinvointi

Suomen Hippos pyrkii edistämään yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa kaikessa toiminnassaan. Tavoitteena on tarjota kaikille raviurheilun ja hevoskasvatuksen parissa mukana oleville hyvä ilmapiiri ja yhdenvertainen ympäristö, jossa jokainen saa olla oma itsensä.

Suomen Hippoksella on nollatoleranssi häirintään ja syrjintään, mikä tarkoittaa sitä, että minkäänlaista häirintää tai syrjintää ei suvaita ja kaikki tapaukset otetaan vakavasti. Tutustu yhdessä Väestöliiton Et ole yksin -palvelun asiantuntijoiden kanssa tehtyyn ohjeeseen häirinnän ennaltaehkäisystä ja puuttumisesta.

Suomen Hippoksen oma ilmoituskanava

Suomen Hippoksella on oma sähköinen ilmoituskanava, jonka kautta voi jättää ilmoituksen raviurheilun tai hevoskasvatuksen piirissä tapahtuneesta ihmisten tai hevosten hyvinvointia uhkaavasta tilanteesta tai esimerkiksi lääkeaineiden väärinkäytöstä.

Kanavalle tulevat ilmoitukset käydään läpi luottamuksellisesti hevosten hyvinvoinnin ja lääkeainerikkomusten osalta Hippoksen asiantuntijaeläinlääkärien ja häirintää tai kiusaamista koskevien tapausten osalta Hippoksen häirintäasioista vastaavan henkilön toimesta sekä Hippoksen johtoryhmätasolla. Tarvittaessa ilmoitukset viedään myös Hippoksen valiokuntien ja hallituksen keskusteluun. Ilmoituskanavan käytöstä raportoidaan osana Hippoksen vastuullisuustyötä.

Et ole yksin

Omista rajoista kiinni pitäminen ei aina ole helppoa. Joskus myös omien oikeuksien puolustaminen voi tuntua pelottavalta, jos vastassa on esimerkiksi aikuinen tai pelko siitä, että joutuu toisten pilkan kohteeksi. Jokaisella ihmisellä on oikeus koskemattomuuteen, omiin rajoihin ja väkivallattomuuteen.

Väestöliiton ja suomalaisen urheilun Et ole yksin -palvelussa saa apua ja tukea, jos on kohdannut epäasiallista käyttäytymistä, seksuaali- tai muuta väkivaltaa urheiluharrastuksessa. Epäasiallinen käyttäytyminen voi liittyä esimerkiksi kiusaamiseen tai päihteiden käyttöön. Palveluun voi ottaa yhteyttä nimettömästi.

ILMO-palvelu

Jokaisella on oikeus ilmoittaa, jos epäilee doping-, kilpailumanipulaatio- tai katsomoturvallisuusrikkomusta tai muuta eettistä rikkomusta urheilussa. Puuttumalla rikkomuksiin autat suojelemaan urheilijoita ja urheilua sekä turvaamaan tasavertaiset ja turvalliset lähtökohdat kaikille urheilijoille.

Suomen urheilun eettisen keskuksen SUEKin ILMO-palvelussa voit tehdä ilmoituksen urheilijan tai muun toimijan epäeettisestä toiminnasta, esimerkiksi häirinnästä tai muusta epäilyttävästä toiminnasta esimerkiksi kilpailumanipulaatioon liittyen.

Ilmoituksen voi tehdä nimettömästi tai nimellä, ja ilmoituksen sisältö käsitellään luottamuksellisesti. Kaikki saatu tieto analysoidaan mahdollisia jatkotoimenpiteitä varten. Puuttumalla rikkomuksiin autat suojelemaan urheilua sekä turvaamaan tasavertaiset ja turvalliset lähtökohdat kaikille urheilijoille.