Hyppää sisältöön

Tietosuojaseloste Suomen Hippos ry

Tietosuojaseloste Suomen Hippos ry

Suomen Hippos ry (”Hippos”) on sitoutunut suojaamaan yksityisyyttäsi. Tämä tietosuojaseloste koskee hevosrekisteriin merkittyjen henkilöiden sekä Oma Talli -järjestelmän käyttäjien, kuten hevosten omistajien, valmentajien, ohjastajien ja kasvattajien, Hippoksen toimintaan, kuten valtuuskuntaan tai hallitukseen osallistuvien henkilöiden, yhteistyökumppanien edustajien sekä Hippoksen ylläpitämien verkkosivuston, kuten hippos.fi ja ravimaailma.fi, käyttäjien henkilötietojen käsittelyä. Tässä tietosuojaselosteessa kerromme tarkemmin:

 • Kuka on rekisterinpitäjä ja mitkä ovat sen yhteystiedot
 • Millaisia henkilötietoja käsittelemme
 • Mihin tarkoituksiin käytämme henkilötietoja ja mikä on käsittelyn oikeusperuste
 • Kuinka kauan säilytämme tietoja
 • Miten käytämme evästeitä
 • Millaisia vaikutusmahdollisuuksia sinulla on
 • Mihin siirrämme ja luovutamme tietoja
 • Miten suojaamme tiedot
 • Milloin toimimme yhteisrekisterinpitäjänä
 • Miten voimme tehdä tietosuojaselosteeseen muutoksia

Pyydämme tutustumaan tämän tietosuojaselosteen sisältöön. Pyydämme myös huomioimaan, että sivustomme saattaa sisältää linkkejä kolmansien osapuolten palveluihin. Jos painat näitä linkkejä ja siirryt kolmannen osapuolen palveluun, kehotamme sinua tutustumaan kyseisellä sivulla noudatettaviin henkilötietojen käsittelyä koskeviin periaatteisiin.

1. Kuka on rekisterinpitäjä?

Suomen Hippos ry

Y-tunnus: 0116928-9
Osoite: Ravitie 1, 00370 HELSINKI

Yhteyshenkilö: Jukka Niskanen, tietosuoja@hippos.fi

2.    Millaisia tietoja käsittelemme ja mistä tiedot kerätään?

Käsittelemme tyypillisesti seuraavia tietoja:

 • Heppa-rekisteriin ja Oma Talli -järjestelmään sisältyvät henkilötiedot, kuten rekisteröidyn nimi, osoite, puhelinnumero, tiedot hevosten omistuksesta ja kasvattamisesta, kilpailutiedot, langetetut rangaistukset, valmennustiedot, tilinumerotiedot, ohjastustiedot, ajoluvat, lisenssitiedot, kilpailukiellot, maksamattomat sakot, huomautukset, varoitukset ja sakkorangaistukset ohjastajille, kasvattajapalkinnot, rahapalkinnot, tuomarointi- ja valvojatiedot ja oikeudet, yhteisomistukset, yhteisöt, henkilön ravipäivien osallistumistiedot, hevosten oikeuksienhallintatiedot, lähtöjen tulostiedot, kilpailukutsut.
 • Osallistumis- ja tilaustiedot, kuten rekisteröidyn tai huoltajan nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, tiedot Hippoksen järjestämiin tapahtumiin osallistumisesta tai Kärryillä- tai Kilpailukutsut-lehden tilaamisesta.
 • Suoramarkkinointitiedot, kuten rekisteröityjen eri yhteyksissä, kuten nettisivuilla tai Raviliigassa taikka eri tapahtumissa, kuten Kuninkuusraveissa annetut nimi- ja yhteystiedot sekä tiedot suostumuksista tai kielloista uutiskirjeeseen tai suoramarkkinointiin liittyen.
 • Hippoksen toiminnassa, kuten hallituksessa tai valtuuskunnassa, mukana olevien henkilöiden henkilötiedot, kuten rekisteröidyn nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, tehtävä, ansiomerkki- ja historiatiedot.
 • Yhteistyökumppanien ja jäsenyhdistysten yhteyshenkilöiden henkilötiedot, kuten nimi, yhteystiedot, tehtävä sekä yhteyshenkilön edustaman organisaation tiedot, kuten nimi, y-tunnus, yhteystiedot ja laskutustiedot.
 • Verkkosivuston kävijöiden henkilötiedot, kuten yhteydenottolomakkeella annetut nimi- ja yhteystiedot, automaattisesti kerätyt lokitiedot sekä evästeillä kerätyt käyttäjän päätelaitetta ja sivuston käyttöä kuvaavat tiedot kohdan 5 mukaisesti. Verkkosivustollamme voi vierailla myös antamatta tietoja, joilla voi tunnistaa sinut henkilökohtaisesti.

Saamme tiedot lähtökohtaisesti rekisteröidyltä itseltään. Lisäksi voimme saada suoramarkkinointitarkoituksia varten tietoja tytäryhtiöltämme, jäsenyhteisöiltämme tai yhteistyökumppaneiltamme.

3.    Mihin tarkoituksiin käytämme henkilötietoja ja mikä on käsittelyn oikeusperuste?

Käsittelemme tietoja seuraaviin tarkoituksiin:

 • Heppa-rekisterin ylläpito: Eläinpassiasetuksen mukaisesti Hippos ylläpitää rekisteriä eläintenpitäjistä. Eläintenpitäjä on luonnollinen tai oikeushenkilö, jolla on omistus- tai hallintaoikeus hevoseläimiin tai jonka tehtäväksi on annettu niiden hoito, rahallista korvausta vastaan tai maksutta, pysyvästi tai tilapäisesti, myös kuljetuksen, markkinoiden, kilpailujen tai kulttuuritapahtumien aikana. Rekisterin ylläpitämisen perusteena on lakisääteinen velvoite.
 • Hippoksen toiminnan toteuttaminen:
  • Hippos järjestää erilaisia hevosalan koulutuksia ja muita tapahtumia, joiden yhteydessä käsitellään tapahtumaosallistujien tai heidän huoltajiensa taikka palkittavien henkilöiden henkilötietoja. Käsittely perustuu tapahtumaa koskevaan sopimukseen tai Hippoksen ja rekisteröidyn väliseen suhteeseen perustuvaan oikeutettuun etuun.
  • Hippos tiedottaa Heppa-rekisteriin merkityille henkilöille Hippoksen toimintaan liittyvistä asioista, kuten kilpailujen peruutuksista tai lisenssien eräpäivistä. Tiedottaminen perustuu Hippoksen ja rekisteröidyn väliseen suhteeseen perustuvaan oikeutettuun etuun.
  • Hippoksen hallitukseen ja valtuuskuntiin osallistuvien henkilöiden henkilötietojen käsittely perustuu lakisääteiseen velvoitteiseen ylläpitää tietoja yhdistyksen edustajista.
  • Hippoksen tai Kuninkuusravien uutiskirjeeseen liittyvä henkilötietojen käsittely perustuu uutiskirjeen tilauksen yhteydessä annettuun suostumukseen.
  • Ansiomerkin saajien ja Hippoksen toimielimiin aiemmin osallistuneiden henkilötietojen perustuu Hippoksen oikeutettuun etuun ylläpitää historiikkitietoa toiminnastaan.
  • Yhteistyökumppanien ja jäsenyhteisöjen edustajien henkilötietojen käsittely perustuu oikeutettuun etuumme täyttää sopimus, jonka olemme tehneet rekisteröityjen edustaman organisaation kanssa.
 • Kärryillä- ja Kilpailukutsut-lehtien tilausten toimittaminen: Ilman henkilötietojen käsittelyä emme voi toimittaa lehteä tilaamaasi osoitteeseen. Tilauksen toimittaminen ja laskutus sekä asiakassuhteeseen perustuva viestintä perustuu tilaajan ja Hippoksen väliseen sopimussuhteeseen.
 • Markkinointi sekä markkina-, mielipide- ja muut tutkimukset: Käsittelemme ja voimme luovuttaa tietojasi valikoiduille yhteistyökumppaneillemme markkinointiin tai tutkimuksiin oikeutetun etumme perusteella. Markkinointi, kuten tekstiviestitse tai sähköpostitse tehty sähköinen suoramarkkinointi, voi perustua myös antamaasi suostumukseen.
 • Arvonnat, kilpailut ja äänestykset: Järjestämme arvontoja, kilpailuja ja äänestyksiä, joihin voit halutessasi osallistua. Käsittely perustuu osallistumisen yhteydessä annettuun suostumukseen. Voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa, jolloin et enää ole mukana arvonnassa, kilpailussa tai äänestyksessä.
 • Oikeuksiemme turvaaminen: Voimme joutua käsittelemään henkilötietoja voidaksemme esimerkiksi ratkaista erimielisyyksiä tai varmistaa tietoturvaa. Tämä käsittely perustuu oikeutettuun etuumme.
 • Lakisääteisten velvoitteiden toteuttaminen: Voimme olla velvoitettuja säilyttämään joitakin henkilötietojasi noudattaaksemme kirjanpito- tai muuta pakottavaa lainsäädäntöä. Tällöin käsittely perustuu lakisääteisen velvoitteen noudattamiseen.

Siltä osin kuin käsittely perustuu oikeutettuun etuun, katsomme, että käsittelystä on hyötyä niin sinulle kuin meille. Henkilötietojen käsittely mahdollistaa muun muassa sen, että saat sinulle relevanttia tietoa hevosten omistamiseen tai hevosurheiluun liittyen. Ottaen huomioon tietojen luonteen ja käyttötarkoituksen, katsomme, että käsittely ei ole ristiriidassa perusoikeuksiesi tai -vapauksiesi kanssa. Voit vastustaa markkinointia milloin tahansa. Muuta oikeutettuun etuun perustuvaa käsittelyä voit vastustaa henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyvällä perusteella kohdassa 6 kuvatuin tavoin.

Osa tiedoista, kuten valmentajien, ohjastajien ja omistajan perus-, tilasto- ja hevostiedot sekä tapahtumista otetut valokuvat ovat julkisia ja ne ovat jokaisen Internetin käyttäjän haettavissa Hippoksen verkkosivustolla.

Emme tee automatisoituja päätöksiä, joilla olisi oikeudellisia vaikutuksia tai jotka muuten merkittävästi vaikuttaisivat sinuun.

4.    Kuinka kauan säilytämme tietoja?

Säilytämme henkilötietojasi niin kauan kuin on tarpeen yllä kuvattujen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi. Pääasiallisesti säilytysajat ovat seuraavat:

 • Heppa-rekisteriin sisältyvät tiedot omistamis- ja valmennustiedot säilytetään toistaiseksi. Ne ovat osa hevosen historiatietoa.
 • Tapahtumaosallistuja- ja tilaustietoja säilytetään tapahtuman tai tilauksen keston ajan ja kohtuullisen ajan niiden päätyttyä mahdollisten reklamaatioiden käsittelyä varten. Tämän jälkeen tiedot voidaan siirtää suoramarkkinointitietoihin ja säilyttää alla kuvatuin tavoin.
 • Suoramarkkinointitietoja säilytetään suoramarkkinoinnin lähettämiseksi niin kauan kuin et ole kieltänyt suoramarkkinointia. Jos olet kieltänyt suoramarkkinoinnin, säilytämme tiedon kiellosta ja yhteystiedosta, jotta voimme noudattaa kieltoa. Voit halutessasi myös pyytää kaikkien tietojesi poistamista.
 • Hippoksen toimielinten edustajatietoja säilytetään toimikauden ajan. Toimikauden päätyttyä osa tiedoista säilytetään historiikkitarkoituksia varten toistaiseksi.
 • Yhteistyökumppanien ja jäsenyhteisön edustajien henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin edustaja toimii ko. organisaatiossa ja ko. organisaation sopimus- tai muu suhde Hippokseen on voimassa.
 • Tositteisiin mahdollisesti sisältyviä henkilötietoja säilytämme seitsemän vuoden ajan kirjanpitovelvoitteiden noudattamiseksi.

Edellä mainittujen säilytysaikojen täytyttyä poistamme tiedot, ellei niitä ole tarpeen säilyttää pidempään esimerkiksi oikeudellisen vaateeseen tai viranomaistiedusteluihin vastaamiseksi taikka pakottavan lainsäädännön noudattamiseksi. Pyrimme mahdollisuuksien mukaan minimoimaan tietoja. Voit myös osittain itse vaikuttaa tietojen säilytysaikaan pyytämällä tietojesi poistamista.

5.    Miten sivustolla käytetään evästeitä?

Voimme kerätä palveluidemme käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät yksilöllisen, nimettömän tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet.

Evästeet eivät liiku verkossa itsekseen, vaan ne asetetaan käyttäjän päätelaitteelle ainoastaan käyttäjän kutsuman sivuston mukana. Vain evästeen lähettänyt palvelin voi myöhemmin lukea ja käyttää evästettä. Evästeet tai muut tekniikat eivät vahingoita käyttäjän päätelaitetta tai tiedostoja, eikä evästeitä voi käyttää ohjelmien käyttämiseen tai haittaohjelmien levittämiseen.

Keräämme evästeiden avulla teknisiä tietoja päätelaitteestasi sekä tie­toja sivus­to­jemme käy­töstä. Näi­hin tie­toi­hin kuu­lu­vat esi­mer­kiksi:

 • laitteeseen liittyvät tiedot, kuten laitetyyppi, selainversio, ruudun koko, käyttöjärjestelmä, IP-osoite;
 • yksilöllinen eväste- tai mobiilitunniste; ja
 • tiedot verkkopalveluiden käytöstä, kuten tiedot sivulatauksista, verkkopalveluissa vietetystä ajankohdasta ja kestosta, verkkopalveluissa liikkumisesta tai nähdyistä sisällöistä.

Voimme käyttää istuntokohtaisia evästeitä, jotka vanhentuvat, kun suljet verkkoselaimen, sekä pysyviä evästeitä, jotka säilyvät laitteellasi tietyn ajan tai kunnes poistat ne. Pysyvien evästeiden voimassaoloaika vaihtelee tyypillisesti muutamasta kuukaudesta muutamaan vuoteen.

Ns. ensimmäisen osapuolen evästeet ovat osoitepalkissa näkyvän sivuston asettamia. Näiden lisäksi verkkosivustollamme käytetään ns. kolmannen osapuolien, kuten mainosteknologiatoimittajien ja sosiaalisen median palveluiden, evästeitä.

Luokittelemme evästeet käyttötarkoituksen mukaan seuraavasti:

 • Välttämättömät evästeet: Nämä evästeet ovat välttämättömiä palveluidemme ja niiden toimintojen käyttämiseksi, esimerkiksi sisäänkirjautumiseksi.
 • Mieltymysevästeet: Näiden evästeiden avulla voimme muun muassa muistaa tekemäsi kielivalinnat.
 • Tilastointievästeet: Näiden evästeiden avulla saamme tietoa siitä, miten sivustojamme käytetään. Käytämme palveluissamme muun muassa Google Inc.:n tarjoamaa verkkoanalytiikkapalvelua Google Analyticsiä analysoidaksemme verkkosivustojemme käyttöä sekä kehittääksemme verkkosivustojamme käyttäjiä yhä paremmin palvelevaksi. Googlen työkalujen käyttämiin evästeisiin tallennettavat tiedot lähetetään edelleen tallennettaviksi Googlen palvelimiin eri puolilla maailmaa. Tästä johtuen kyseisiä tietoja voidaan käsitellä palvelimilla, jotka sijaitsevat muualla kuin käyttäjän asuinmaassa. Saamiensa tietojen avulla Google arvioi käyttäjän tapaa selata sivujen sisältöä ja laatii yhteenvetoraportteja sivuston käytöstä. Lisäksi Google laatii selvityksiä sivustojen yhteydessä tarjottavista palveluista ja tuottaa internetin käyttöä koskevia tilastoja. Google voi myös välittää tietoja kolmansille osapuolille, jos lainsäädäntö sitä edellyttää, tai tapauksissa, joissa kolmas osapuoli käsittelee tietoa Googlen toimeksiannosta.
 • Markkinointievästeet: Näitä evästeitä käytetään mainonnan kohdentamiseen muualla Internetissä. Markkinointievästeet ovat lähtökohtaisesti kolmannen osapuolen evästeitä. Osa näistä kolmansista osapuolista käsittelee tietoja itsenäisinä rekisterinpitäjinä, ja lisätietoja henkilötietojen käsittelystä saat niiden tietosuojakäytännöistä. Markkinointievästeitä asettavat mm. Oracle, Google ja AddThis. Kulloinkin voimassaolevan listan markkinointievästeitä asettavista kolmansista osapuolista näet evästesuostumuksen hallintaan tarkoitetusta työkalusta.

Voit vaikuttaa evästeisiin seuraavin tavoin:

 • Sivuston evästesuostumus: Pyydämme suostumuksen evästeiden asettamiseen ja niillä kerättyjen tietojen hyödyntämiseen tiettyjä käyttötarkoituksia varten, kun vierailet ensi kertaa sivustollamme. Muiden kuin välttämättömien evästeiden osalta voit antaa suostumuksen tai kieltäytyä suostumuksen antamisesta. Voit myöhemmin muuttaa valintojasi Evästekäytännöt-sivun kautta.
 • Evästeiden poistaminen: Voit poistaa tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.
 • Evästeiden estäminen: Voit estää evästeet selaimen asetuksista. Evästeiden estäminen saattaa vaikuttaa palveluidemme toiminnallisuuteen tai estää palveluidemme, esimerkiksi kirjautumistoiminnallisuuden, käytön.
 • Google Analyticsin käytön estäminen: Voit estää sivuston tietojen käyttämisen Google Analyticsissa asentamalla Google Analyticsin käytön estävän selaimen lisäosan täällä. Tämä lisäosa estää verkkosivustoilla käynnissä olevaa Google Analyticsin JavaScriptia (ga.js, analytics.js ja dc.js) jakamasta sivuston käyntitietoja Google Analyticsille.

6.    Millaisia vaikutusmahdollisuuksia sinulla on?

Toteutamme lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa alla kuvatut oikeudet:

 • Tarkastusoikeus: Sinulla on oikeus saada vahvistus siitä, että sinua koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä. Jos henkilötietojasi käsitellään, sinulla on oikeus jäljennös henkilötiedoista edellyttäen, että tietojen antaminen ei vaikuta haitallisesti muiden oikeuksiin ja vapauksiin.
 • Tietojen oikaisu- ja poisto-oikeus: Pyynnöstäsi oikaisemme tai poistamme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, puutteelliset tai tarpeettomat henkilötiedot. Tietoja ei poisteta, jos ne ovat tarpeen esimerkiksi oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.
 • Tietojen siirtäminen: Voit halutessasi saada antamasi henkilötiedot, joita käsittelemme automaattisesti suostumuksen tai sopimuksen perusteella, siirretyksi itsellesi tai kolmannelle osapuolelle koneluettavassa muodossa.
 • Suoramarkkinoinnin kielto-oikeus: Voit milloin tahansa kieltää tietojesi luovuttamisen ja käsittelyn suoramarkkinointia varten.
 • Oikeus peruuttaa suostumus: Voit milloin tahansa peruuttaa antamasi suostumuksen.
 • Vastustamis- ja rajoittamisoikeus: Voit vastustaa käsittelyä, joka perustuu oikeutettuun etuun, henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyvällä perusteella. Esimerkiksi tällaisessa tilanteessa käsittelyä rajoitetaan siksi ajaksi, kun arvioidaan perusteita vastustaa käsittelyä. Käsittelyä voidaan rajoittaa myös mm. silloin, kun kiistät henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa voimme varmistaa tietojen paikkansapitävyyden. Jos käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää oikeutesi tai vapautesi tai tietojen käsittely on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi, olemme sinuun yhteydessä tietojen käsittelyn jatkamiseksi.
 • Valitusoikeus: Voit tehdä valituksen viranomaiselle, jos henkilötietojasi on käsitelty tämän tietosuojaselosteen ja kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön vastaisesti. Valvovan viranomaisen, tietosuojavaltuutetun, yhteystiedot löydät osoitteesta: www.tietosuoja.fi. Pyydämme ystävällisesti kuitenkin ensin ottamaan yhteyttä meihin, jotta voimme ratkaista asian sovinnollisesti.

Yllä kuvattujen oikeuksien toteuttamiseksi pyydämme sinua olemaan yhteydessä kohdassa 1 esitettyyn osoitteeseen. Pyydämme sinua todentamaan henkilöllisyytesi, jotta voimme varmistua siitä, ettei tietoja anneta muulle henkilölle kuin rekisteröidylle itselleen. Voit vastustaa suoramarkkinointia tai peruuttaa siihen antamasi suostumuksen myös kunkin viestin lopussa olevan linkin kautta.

7.    Mihin tietoja siirretään ja luovutetaan?

Käytämme tietojen käsittelyssä alihankkijoita, kuten tietojärjestelmätoimittajia, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että tietoja käsitellään kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Jos siirrämme tietoja EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla, kuten EU:n mallisopimuslausekkeita hyödyntäen.

Emme luovuta tietoja kolmansille niiden omia, itsenäisiä käyttötarkoituksia varten muissa kuin alla mainituissa tapauksissa:

 • Viranomaiset: Voimme luovuttaa henkilötietoja toimivaltaisten viranomaisten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla, tavalla.
 • Tytäryhtiöt ja jäsenyhteisöt: Voimme käsitellä ja luovuttaa henkilötietoja Hippoksen tytäryhtiöille, kuten Suomen Hevosurheilulehti Oy:lle, taikka Hippoksen jäsenyhteisöille, niiden perusteltuja käyttötarkoituksia, kuten markkinointia, varten. Lista jäsenyhteisöistä on saatavilla täällä.
 • Markkinointi sekä markkina-, mielipide- ja muut tutkimukset: Voimme luovuttaa tietojasi valikoiduille yhteistyökumppaneille markkinointia ja tutkimuksia varten, ellet ole tätä kieltänyt.
 • Yhteistyökumppanit: Voimme luovuttaa tietojasi yhteistyökumppaneillemme niiden perusteltuja käyttötarkoituksia varten, ellet ole tätä kieltänyt.
 • Perintä ja oikeusvaateet: Voimme luo­vut­taa tie­to­jasi vali­koi­duille kump­pa­neil­lemme saa­ta­viemme peri­mi­seksi sekä oikeusvaateita varten.

8.    Miten tiedot suojataan?

Käytämme asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia tietoturvakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi oikeudetonta käsittelyä vastaan. Tällaisia keinoja ovat muun muassa palomuurien ja salaustekniikoiden käyttö, asianmukainen kulunvalvonta, rajatut käyttöoikeudet, henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön ohjeistaminen sekä alihankkijoiden huolellinen valinta.

9.    Milloin toimimme yhteisrekisterinpitäjänä?

Siltä osin kuin yllä­pidämme sivua Face­boo­kissa tai muussa vastaavassa sosiaalisen median palvelussa taikka hyödynnämme niiden toiminnallisuuksia, kuten tykkää-nappia sivustollamme, voimme olla yhteisrekisterinpitäjiä ko. palveluntarjoajan kanssa. Esimerkiksi Facebookin fanisivujen kautta keräämme tilas­to­tie­toja mm. Face­book-sivu­jemme tyk­käyk­sistä ja vie­rai­luista, jul­kai­sui­demme näky­vyy­destä sekä jul­kai­sui­demme tavoit­ta­nei­den hen­ki­löi­den demo­gra­fia­pro­fii­leista. Lisäksi näemme sivujemme tykkääjien tai kommentoineiden henkilöiden julkiset tiedot, kuten nimen ja profiilikuvan, sekä muita tietoja käyttäjän Facebookissa määrittämien yksityisyysasetusten mukaisesti. Saat lisä­tie­toja hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­lystä Face­boo­kin tai muun vastaavaan sosiaalisen median palvelun tietosuojakäytännöistä.

10. Voidaanko tähän tietosuojaselosteeseen tehdä muutoksia?

Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja voimme muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön tai viranomaisohjeistuksen muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti verkkosivuillamme.

Tietosuojaselostetta on viimeksi päivitetty 23.3.2021.

Evästeasetukset