Hyppää sisältöön

Varsan rekisteröinti

Lisätietoa hevosrekisterin perusteista sivulla ”Hevosen rekisteröinti ja asiakirjat”.

Varsan rekisteröinti pähkinänkuoressa:

 1. Varsomisen ilmoittaminen: Varsan kasvattaja tai  muu henkilö, jolle tunnistusasiakirja myönnetään, ilmoittaa varsan syntyneeksi täyttämällä kasvattajasitoumuksen OmaTallissa kuukauden sisällä varsan syntymästä. Kasvattajasitoumuksessa ilmoittaja hakee hevoselle tunnistusasiakirjaa, sekä anoo samalla varsan merkitsemistä kantakirjaan (kantakirjarodut) ja samalla sitoutuu noudattamaan kantakirja-, sekä tarvittaessa ravikilpailusääntöjä.  Lisätietoa Hippoksen kantakirjaroduista täällä ja ”ei rekisteröidyn hevoseläimen” ja ”rekisteröidyn hevoseläimen” määritelmä täällä, sekä ulkomaiseen kantakirjaan merkittävien varsojen rekisteröinnistä täällä.
 2. Hippoksen rekisteröijä lisää varsan tiedot Heppa-järjestelmään lomakkeeseen täytettyjen tietojen perusteella ja on tarvittaessa yhteydessä varsomisilmoituksen täyttäneeseen henkilöön, mikäli varsan rekisteröintiä tai kantakirjaan merkitsemistä varten tarvittavia tietoja puuttuu. Varsa saa oman yksilöidyn UELN-numeron ja nimen. Puutteellisilla tiedoilla ilmoitettu varsominen käsitellään loppuun kun tarvittavat tiedot varsan lisäämistä varten on saatu.
 3. Varsan tunnistus tapahtuu pääsääntöisesti varsakarvan vaihduttua oman alueen hevosjalostusliiton tunnistajan toimesta.
 4. Tämän jälkeen kantakirjaan merkitsemien/hevospassin myöntäminen viedään loppuun Hippoksessa ja tunnistusasiakirja toimitetaan tunnistusasiakirjan tilanneelle henkilölle, ellei varsan omistajanvaihdokseen ole kirjattu muuta. Varsalle voidaan tehdä omistajanvaihdos missä rekisteröintiprosessin vaiheessa tahansa toimittamalla omistajanvaihdos Hippokseen rekisteröinnistä vastaavalle henkilölle, jonka yhteystiedot löydät yhteystiedot -välilehdeltä. Varsa rekisteröidään vuoden ikään mennessä lainsäädännön vaatimilla minimitiedoilla, mikäli kantakirjaan merkitsemistä/ sukutietojen lisäämistä varten edellytettyjä tietoja ei ole toimitettu määräajassa Hippokseen. Myöhemmin sukutietojen tai kantakirjastatuksen muuttamista varten toimitetut tiedot voidaan päivittää erillisellä anomuksella lisämaksusta. Hinnasto
 5. Rekisteröinnin laskutus: Vuodesta 2021 lähtien kaikilla hevoseläimillä tunnistusasiakirjan myöntämiseen liittyvien kulujen laskutus tehdään Ruokaviraston toimesta ja kantakirjaan merkitsemiseen liittyvät muut kulut (DNA-kulut, henkilörekisteriin liittyvät maksulliset palvelut, orilisenssit yms.) laskutetaan erillisellä laskulla Hippoksen toimesta.
Yhteystiedot
 • ”Rekisteröity hevoseläin”

   

  Suomen Hippos ylläpitää rotukantakirjaa ja myöntää hevospasseja tietyille rekisteröidyille hevoseläimilleKantakirjarotujen jalostustavoitteet, rotumääritelmät ja hyväksymisrajat ovat nähtävillä kunkin rodun jalostusohjesäännöstä. Suomen Hippos ei voi myöntää rotupassia sellaisten kantakirjarotujen hevosille, joiden kantakirjaa se ei ylläpidä, vaan kantakirjaan merkitsemistä ja tunnistusasiakirjaa tulee anoa kyseisen rodun kantakirjaa ylläpitävältä hyväksytyltä järjestöltä.

   

  ”Muu kuin rekisteröity hevoseläin”

   

  Myös muille kuin rekisteröidyille hevoseläimille tunnistusasiakirjan myöntää Suomessa Suomen Hippos. Muut kuin rekisteröidyt hevoseläimet eivät edusta mitään rotukantakirjaa ja niille ei ole laadittu jalostustavoitteita, rotumääritelmää tai jalostusohjesääntöä. Hippos myöntää tunnistusasiakirjan ilman rotua.

  ”Ei rekisteröityjä hevoseläimiä” ovat kaikki aasit, seeprat ja niiden risteytykset, mutta myös eri hevosrotujen risteytykset, sekä muut Hippokseen ensirekisteröitävät hevoset, mitkä eivät polveudu minkään Hippoksen ylläpitämän kantakirjan sääntöjen mukaisesti.

  Hevoseläinten tunnistusasiakirjan myöntämistä ja tietokantaan merkitsemistä koskeva lainsäädäntö koskee sekä rekisteröityjä, että muita kuin rekisteröityä hevoseläimiä. Rekisteröidyillä hevoseläimillä noudatetaan lisäksi eläinjalostuslainsäädäntöä.