Hyppää sisältöön

Varsan rekisteröinti

Lisätietoa hevosrekisterin perusteista sivulla ”Hevosen rekisteröinti ja asiakirjat”.

Varsan rekisteröinti pähkinänkuoressa:

 1. Varsomisen ilmoittaminen: Varsan kasvattaja tai  muu henkilö, jolle tunnistusasiakirja myönnetään, ilmoittaa varsan syntyneeksi täyttämällä kasvattajasitoumuksen OmaTallissa kuukauden sisällä varsan syntymästä. Kasvattajasitoumuksessa ilmoittaja hakee hevoselle tunnistusasiakirjaa, sekä anoo samalla varsan merkitsemistä kantakirjaan (kantakirjarodut) ja samalla sitoutuu noudattamaan kantakirja-, sekä tarvittaessa ravikilpailusääntöjä.  Lisätietoa Hippoksen kantakirjaroduista täällä ja ”ei rekisteröidyn hevoseläimen” ja ”rekisteröidyn hevoseläimen” määritelmä täällä, sekä ulkomaiseen kantakirjaan merkittävien varsojen rekisteröinnistä täällä.
 2. Hippoksen rekisteröijä lisää varsan tiedot Heppa-järjestelmään lomakkeeseen täytettyjen tietojen perusteella ja on tarvittaessa yhteydessä varsomisilmoituksen täyttäneeseen henkilöön, mikäli varsan rekisteröintiä tai kantakirjaan merkitsemistä varten tarvittavia tietoja puuttuu. Varsa saa oman yksilöidyn UELN-numeron ja nimen. Puutteellisilla tiedoilla ilmoitettu varsominen käsitellään loppuun kun tarvittavat tiedot varsan lisäämistä varten on saatu.
 3. Varsan tunnistus tapahtuu pääsääntöisesti varsakarvan vaihduttua oman alueen hevosjalostusliiton tunnistajan toimesta. Tunnistajat ovat saaneet tiedot oman alueen syntyneistä varsoista ja suunnittelevat tunnistuskierroksen varsojen olinpaikan perusteella. Tunnistaja on yhteydessä varsan omistajaan, kun tunnistus on ajankohtainen. Varsa tulisi tunnistaa kotitilalla, jonka jälkeen varsa saa matkustaa vuoden ikään saakka tunnistuskopion kanssa. Tunnistusajankohtaan liittyvissä kysymyksissä olethan yhteydessä oman alueesi hevosjalostusliittoon.
 4. Tämän jälkeen kantakirjaan merkitsemien/hevospassin myöntäminen viedään loppuun Hippoksessa ja tunnistusasiakirja toimitetaan tunnistusasiakirjan tilanneelle henkilölle, ellei rekisteröinnin yhteydessä ole toimitettu omistajanvaihdosta, jolloin passi ja rekisteröintiä koskevat kulut laskutetaan uudelta omistajalta. Varsalle voidaan tehdä omistajanvaihdos rekisteröintiprosessin missä vaiheessa tahansa toimittamalla omistajanvaihdos Hippokseen rekisteröinnistä vastaavalle henkilölle, jonka yhteystiedot löydät yhteystiedot -välilehdeltä. Kun passi on myönnetty, onnistuu omistajanvaihdos sähköisesti Oma Tallin kautta. Varsan omistajanvaihdos on ilmainen, kun se on merkitty Heppa-järjestelmään ennen tunnistusta tai omistajanvaihdos toimitetaan viimeistään tunnistuksen yhteydessä tunnistajan mukana Hippokseen. Tämän jälkeen toimitetut omistajanvaihdokset veloitetaan normaalihinnaston mukaisesti.Alla voimassa olevat säännöt omistajanvaihdoksen tekemiseen rekisteröinnin yhteydessä:

  * Rekisteröimättömälle varsalle omistajanvaihdos voidaan tehdä veloituksetta rekisteröinnin yhteydessä. Tällöin rekisteröintilasku ohjataan aina uudelle omistajalle.

  * Jos halutaan, että kasvattaja maksaa rekisteröinnin, ei omistajanvaihdosta ole mahdollista tehdä ennen rekisteröinnin päättämistä.

  * Omistajanvaihdoksista varsan rekisteröinnin jälkeen peritään hinnaston mukainen maksu. Jos halutaan merkitä rekisteröinnin jälkeen varsalle omistajanvaihdospäiväksi takautuva päivä (yli 14 vrk) peritään hinnaston mukainen korotettu maksu.

  * Passi lähetetään kasvattajalle tai siinä tapauksessa rekisteriin merkitylle omistajalle, mikäli omistajanvaihdos on tehty ennen passin tuotantoon viemistä.

 5. Varsa rekisteröidään vuoden ikään mennessä lainsäädännön vaatimilla minimitiedoilla, mikäli kantakirjaan merkitsemistä/ sukutietojen lisäämistä varten edellytettyjä tietoja ei ole toimitettu määräajassa Hippokseen. Myöhemmin sukutietojen tai kantakirjastatuksen muuttamista varten toimitetut tiedot voidaan päivittää erillisellä anomuksella lisämaksusta. Hinnasto
 6. Ulkomailla asuva Suomeen ensirekisteröitävä tai ulkomaille ensirekisteröitävä Suomessa syntynyt varsaMikäli varsasi on syntynyt ulkomailla ja olet rekisteröimässä sitä Suomen Hippoksen ylläpitämään kantakirjaan tai rekisteröit Suomessa syntynyttä varsaa ulkomaiseen kantakirjaan, ole hyvissä ajoin yhteydessä Hippokseen.

  Ulkomaille ensirekisteröitävien hevosten kohdalla varsan kasvattaja käynnistää rekisteröintiprosessin ulkomaiseen kantakirjaan pyytämällä ulkomaiselta kantakirjalta rekisteröintiä varten vaadittavat lomakkeet. Varsa ilmoitetaan syntyneeksi Hippokseen ja varsalle tilataan tunnistaja, kun ulkomainen kantakirja on toimittanut rekisteröintiä varten vaadittavat asiakirjat. Ulkomaiseen kantakirjaan ensirekisteröitävät hevoset tulee myös merkitä viranomaistietokantaan Suomessa kantakirjarekisteröinnin jälkeen.

 7. Rekisteröinnin laskutus : 21.4.2021 jälkeen rekisteröitäväksi ilmoitetuista hevoseläimistä tunnistusasiakirjan myöntämiseen liittyvien kulujen laskutus tehdään Ruokaviraston toimesta ja kantakirjaan merkitsemiseen, sukutietojen lisäämiseen ja rekisterinpitoon liittyvät muut kulut (DNA-kulut, henkilörekisteriin liittyvät maksulliset palvelut, orilisenssit yms.) laskutetaan erillisellä laskulla Hippoksen toimesta.Ennen 21.4.2021 syntyneeksi ilmoitettujen varsojen osalta rekisteröintiin liittyvät kulut laskuttaa Hippos ylläpitämiensä kantakirjojen osalta ja Ruokavirasto ”muiden kuin rekisteröityjen hevoseläinten” osalta.

  Ruokavirasto lähettää laskut rekisteröinneistä kootusti neljä kertaa vuodessa. Hevospassi lähetetään Hippoksesta, kun rekisteröinti on valmis ja Hippoksen laskuttamat palvelut maksettu, vaikka Ruokavirasto ei olisi ennättänyt vielä laskuttaa rekisteröinnistä.

  Hippos laskuttaa erillisellä laskulla kantakirjaan merkitsemisemiseen liittyvistä kuluista(DNA-määritys) ja tilatuista Hippoksen lisäpalveluista

  DNA-määritys laskutetaan myös ei-kantakirjahevosilta, joiden sukutiedot halutaan näkyviin tietokantaan.

  Muiden lisäpalveluiden hinnat ovat tarkistettavissa ao. hinnastosta:

  Hippos Hinnasto

  Ruokavirasto Hinnasto

  Lisätietoa rekisteriin merkitsemisestä ja passin myöntämisestä Ruokaviraston sivuilla

Yhteystiedot
 • ”Rekisteröity hevoseläin”

   

  Suomen Hippos ylläpitää rotukantakirjaa ja myöntää hevospasseja tietyille rekisteröidyille hevoseläimilleKantakirjarotujen jalostustavoitteet, rotumääritelmät ja hyväksymisrajat ovat nähtävillä kunkin rodun jalostusohjesäännöstä. Suomen Hippos ei voi myöntää rotupassia sellaisten kantakirjarotujen hevosille, joiden kantakirjaa se ei ylläpidä, vaan kantakirjaan merkitsemistä ja tunnistusasiakirjaa tulee anoa kyseisen rodun kantakirjaa ylläpitävältä hyväksytyltä järjestöltä.

   

  ”Muu kuin rekisteröity hevoseläin”

   

  Myös muille kuin rekisteröidyille hevoseläimille tunnistusasiakirjan myöntää Suomessa Suomen Hippos. Muut kuin rekisteröidyt hevoseläimet eivät edusta mitään rotukantakirjaa ja niille ei ole laadittu jalostustavoitteita, rotumääritelmää tai jalostusohjesääntöä. Hippos myöntää tunnistusasiakirjan ilman rotua.

  ”Ei rekisteröityjä hevoseläimiä” ovat kaikki aasit, seeprat ja niiden risteytykset, mutta myös eri hevosrotujen risteytykset, sekä muut Hippokseen ensirekisteröitävät hevoset, mitkä eivät polveudu minkään Hippoksen ylläpitämän kantakirjan sääntöjen mukaisesti.

  Hevoseläinten tunnistusasiakirjan myöntämistä ja tietokantaan merkitsemistä koskeva lainsäädäntö koskee sekä rekisteröityjä, että muita kuin rekisteröityä hevoseläimiä. Rekisteröidyillä hevoseläimillä noudatetaan lisäksi eläinjalostuslainsäädäntöä.