Hyppää sisältöön

Raviurheilun ja hevoskasvatuksen vastuullisuusohjelma

Raviurheilun ja hevoskasvatuksen vastuullisuusohjelman pohjaksi toteutettiin laaja sidosryhmäkysely, johon vastasi yli 400 hevosalan toimijaa. Vastauksissa tärkeimmäksi vastuullisuuden teemaksi nousi hevosten hyvinvoinnista huolehtiminen. Tärkeiksi koettiin myös ihmisten hyvinvoinnin sekä hyvän hallinnon teemat. Ohjelman pääteemat onkin valittu yhdistämällä sidosryhmäkyselyn näkemyksiä YK:n Kestävän kehityksen tavoitteisiin ja yhteiskunnan odotuksiin. Lisäksi ohjelmassa on huomioitu koko urheiluyhteisön yhteinen Urheillaan Ihmisiksi -vastuullisuusohjelma.  

Vastuullisuusohjelman kolme pääteemaa ovat Hyvinvoiva hevonen, Yhdenvertainen ja vetovoimainen yhteisö ja Reilu tapa toimia. Niiden osalta on määritelty sekä asennetta ohjaavat tavoitteet että konkreettiset toimintalinjaukset.   

Hyvinvoivat hevoset ja ihmiset  

Hevosen hyvinvoinnin osalta ohjelman päätavoitteena on, että raviurheilun ja hevoskasvatuksen toimijat sitoutuvat hevosten eettiseen kohteluun, ja että hevosten epäasialliseen kohteluun puututaan.  

Yhdenvertaisen ja vetovoimaisen yhteisön tavoitteeksi on kirjattu nollatoleranssi häirinnälle ja epäasialliselle käytökselle. Jos hevosalalla kohtaa häirintää, voi aina olla yhteydessä suoraan Väestöliiton Et ole yksin -palveluun. 

Hevosihmisille hevosen hyvinvointi menee usein oman hyvinvoinnin edelle. Siksi vastuullisuustyöhön on kirjattu myös alan ammattilaisten ja harrastajien hyvinvoinnista ja esimerkiksi koulutuksesta huolehtiminen.  

Mukana myös ympäristövastuun teemat  

Vastuullisuusohjelman kolmannen teeman alle on sidottu hallinnon ja järjestötoiminnan vastuullisuusperiaatteet. Niissä sitoudumme hallinnon avoimuuteen ja yhdenvertaiseen, osallistavaan päätöksentekoon sukupuoleen tai ikään katsomatta.  

Erikseen ohjelmaan on lisätty toiminnan ympäristövaikutusten määrittely ja niiden hillitseminen.  

Raviurheilun ja hevoskasvatuksen vastuullisuusohjelma