Hyppää sisältöön

Ulkomailla syntyneen varsan kantakirjaan merkitseminen

Ulkomailla syntyneen varsan merkitseminen suomalaiseen kantakirjaan on mahdollista, kun kun tamman rekisteröinti on hoidettu kuntoon ja varsa rekisteröidään rodun jalostusohjesääntöjen mukaan.

Eläinten tunnistamista ja rekisteröintiä koskeva lainsäädäntö muuttuu 21.4.2021. Tällöin hevospassista annettu asetus kumoutuu, ja jatkossa sovelletaan EU:n eläinterveyssäännöstöä (EU) 2016/429 ja sen nojalla annettavia alemman asteisia säädöksiä.

Muuttuva lainsäädäntö aiheuttaa muutoksia siihen, missä maassa passi myönnetään. Kysy ohjeet oman rotusi rekisteröijältä jo ennen varsan syntymää.

 

 • Ota yhteyttä rekisteröijään Suomeen rekisteröintiä varten!

  OHJEISTUS ULKOMAILLA SYNTYVIEN RAVIHEVOSVARSOJEN OSALTA

  Varsominen ilmoitetaan Oma Tallissa jos tamma on siemennetty Suomessa tai lomakkeella, jos tamma on siemennetty ulkomailla.

  Suomalaisen lämminverisen ravihevosen rekisterissä olevan tamman varsa voi syntyä ulkomailla, mutta sen on tultava Suomeen kantakirjaan merkitsemistä ja ravikilpailuoikeutta varten syntymävuoden loppuun mennessä. Samaa sääntöä noudatetaan ravikilpailuoikeudella rekisteröitävien suomenhevosten osalta. Ennen matkustamista maiden välillä, varsalla on oltava oma tunnistusasiakirja. Tätä säätelee 7.7.2021 voimaan tullut asetus(EU) 2021/963.

  Huomioithan myös, että Suomen rekisterissä olevalle ulkomailla siemennettävälle lämminveritammalle tulee hakea kohdemaahan väliaikainen vientisertifikaatti jalostuskäyttöä varten.

  Varsa tulee ilmoittaa syntyneeksi Suomen Hippokseen Oma tallin kautta tai toimittamalla allekirjoitettu kasvattajasitoumus. Syntymämaassaan varsa sirutetaan ja siitä täytetään tunnistustodistus, joka toimii tunnistusasiakirjan hakemuksena. Siruja ei voida lähettää maasta toiseen, vaan varsa on aina sirutettava syntymämaan maakoodillisella sirulla. Ennen varsan siruttamista ulkomailla, ota aina yhteyttä Suomen Hippokseen, josta toimitetaan tunnistuslomake ja tarvittavat ohjeet ulkomailla tehtävää siruttamista varten. Tämä on tehtävä hyvissä ajoin ennen suunniteltua matkaa Suomeen, jotta hevoselle ehditään tekemään hevospassi.

  Kohdemaan virallinen toimija siruttaa hevosen sekä täyttää tunnistustodistuksen. Nämä toimitetaan Suomen Hippokseen, jossa hevoselle tehdään hevospassi. Tunnistuslomakkeen mukana toimitetaan sirutarrat. Rekisteröinti jää tässä vaiheessa kesken ja hevosella ei ole vielä kantakirjastatusta eikä ravikilpailuoikeutta.Toimitettavan hevospassin kanssa hevonen pääsee matkustamaan Suomeen ilman emäänsä. Suomeen tuontia ja kantakirjaan merkitsemistä varten hevosella tulee olla myös viranomaisvaatimusten mukaisesti TRACES-todistus, josta tarkistetaan maahantuloajankohta.

  Kun varsa on saapunut Suomeen, hevosen identiteetti ja passi tulee tarkistaa suomalaisen valtuutetun tunnistajan toimesta. Samalla varsasta otetaan DNA-näyte polveutumisen varmistamiseksi. Hevospassin on oltava saatavilla tunnistuksenaikana tietojen tarkistamista varten. Hevospassi toimitetaan tunnistajan kautta Suomen Hippokseen rekisteröinnin saattamiseksi loppuun. Rekisteröintitietojen päivittämisen ajaksi voidaan hevoselle myöntää tarvittaessa väliaikainen tunnistusasiakirja.

  HUOM! Varsan on ehdottomasti tultava Suomeen syntymävuoden loppuun mennessäja sen identiteetti on varmistettava Suomessa syntymävuotta seuraavan maaliskuun loppuun mennessä ja siitä on otettava DNA-näyte polveutumisen varmistamista varten. Nämä ovat ehtoja, joiden mukaisesti hevonen rekisteröidä virallisesti suomalaiseen kantakirjaan Suomessa syntyneen ravikilpailustatuksella.

  Otathan huomioon, että kaikki hevosten kuljetuksesta vastaavat ovat velvollisia perehtymään hevosten kuljetukseen ja rajanylitykseen sovellettaviin sääntöihin ja noudattamaan niitä. Lisätietoja Ruokaviraston sivuilta ja tarvittaessa lähtömaan vastaavalta taholta.

  www.ruokavirasto.fi

  Olethan yhteydessä, mikäli sinulla on kysyttävää.

 • Ulkomailla syntynyt Hippoksen kantakirjaan kelpoinen varsa voidaan rekisteröidä Hippoksen kantakirjaan.

  Uusi jalostuslainsäädäntö aiheuttaa muutoksia tulevaisuudessa siihen, missä maassa passi myönnetään. Päivitämme toimintaohjeita, kun uusi käytäntö varmistuu.

  Tarkista oman varsasi rodun rekisteröijältä ohjeet varsan kantakirjaan merkitsemiseksi.

  Ulkomailla syntynyt FWB-varsa

  FWB -kantakirjakelpoisista vanhemmista polveutuvat varsat voidaan rekisteröidä FWB -kantakirjaan, vaikka niiden syntymämaa olisi jokin muu kuin Suomi. Mikäli varsa tuodaan syntymävuoden loppuun mennessä Suomeen, ilmoitetaan varsa syntyneeksi Hippokseen  ja se tunnistetaan Suomessa (kts. Suomessa syntyneen varsan rekisteröinti).

  Mikäli varsaa ei tuoda Suomeen syntymävuoden loppuun mennessä, tunnistetaan se syntymämaassaan. Tällöinkin varsomisilmoitus tehdään Suomen Hippokselle ja samalla sovitaan varsan tunnistamisesta.

  1. Varsan syntymän jälkeen lähetä varsomisilmoitus Suomen Hippokseen sähköpostilla krista.nyqvist@hippos.fi. Muiden kuin FWB- ja SRP- varsojen ollessa kyseessä ole yhteydessä kyseisen rodun rekisteröijään Hippoksessa (Yhteystiedot).

  2. Suomen Hippoksen tulee auktorisoida tunnistuksen tekevä henkilö. Tunnistukseen ja rekisteröintiin tarvittavat asiakirjat toimitetaan Suomen Hippoksesta suoraan ko. tunnistajalle. Tunnistaja toimittaa tunnistuslomakkeen ja muut asiakirjat takaisin Suomen Hippokseen. Omistaja vastaa tunnistajan kuluista.

  3. Tunnistaja tekee varsasta tunnistuspiirroksen, siruttaa varsan ja ottaa DNA-näytteen. Mikäli emästä ei ole Suomessa DNA -näytettä, tulee myös emältä ottaa näyte. Varsan polveutuminen on varmistettava sekä isään että emään. Jouhinäyte toimitetaan Hippokseen tunnistuslomakkeen mukana.

  Mikäli DNA-näytteet analysoidaan tunnistusmaassa, tulee varsan omistajan huolehtia tulosten toimittamisesta Suomen Hippokseen. Omistaja vastaa DNA-näytteistä aiheutuvista kuluista.

  4. Huomioittehan, että emän tulee olla Suomen rekisterissä tai emä on tunnistettava ja merkittävä Suomen rekisteriin varsan tunnistuksen yhteydessä. Varsan kasvattajaksi merkitään tamman omistaja/haltija varsan syntymähetkellä. Astutuskirjanpito tehdään siihen maahan, jossa tamma on astutettu.

  5. Mikäli varsan omistaja asuu ulkomailla, toimitetaan rekisteröintilasku sähköpostitse. Hevospassi postitetaan omistajalle, kun lasku näkyy maksettuna. Rekisteröinnissä noudatetaan Hippoksen yleistä palveluhinnastoa.