Hyppää sisältöön

Oriinpitäjälle

Oriinpitäjän muistilista

1. Jokaisella siitokseen käytettävällä Suomen Hippoksen ylläpitämän kantakirjan rotua edustavalla oriilla on oltava voimassa vuosittain haettava orilisenssi. Tämä koskee myös suomenhevosia ja minkä tahansa rodun kotisiitokseen käytettäviä jalostusarvostelemattomia oriita.

Oriin siitokseenkäyttöoikeus on voimassa ja astutustietojen tallentamismahdollisuus avautuu vasta, kun oriin vuosittainen lisenssi on aktivoitu.

Orilisenssi haetaan kirjautumalla Heppa-järjestelmään, valitsemalla vasemmalla olevasta valikosta ORILISENSSI ja kirjoittamalla hakukenttään oriin nimi.

Lisenssimaksu määräytyy sen mukaan, milloin hakemus pystytään hyväksymään Hippoksessa eli kaikki mahdollisesti tarvittavat hakemuksen liitteet on toimitettu.

Vaadittavia liitteitä ovat muun muassa:

 • lämminverisillä tuontispermaoriilla siitoskäyttöä koskevat vuosittaiset valtakirjat
 • jalostusarvostelluilla lämminverisillä ravihevosilla jalostusarvostelun jälkeen, mutta ennen siitoskäytön alkua kerran toimitettu spermatestitulos
 • uusilla jalostusarvostelluilla suomenhevosoriilla arvostelun jälkeisenä kesänä toimitettu kesäihottumatodistus
 • ulkomailla astuvilla lämminverisillä ratsuhevosilla tulee toimittaa DNA-sertifikaatti ja oriin tiedot
 • uutta jalostukseenkäyttöoikeutta hakevilla shetlanninponeilla ja welsh-poneilla (sektiot A-C, sekä welsh part-bred) hyväksytty eläinlääkärintodistus tai shetlanninponeilla mittaustodistus
 • islanninhevosilla röntgenkuvat ja ulkomaisen FEIF-arvostelun lausunto, mikäli ne eivät ole WorldFengurissa

Huom! Orilisenssijärjestelmän uudistus ei vaikuta kotisiitospykälään tai varsan ravikilpailuoikeuden saamiseen. Kotisiitosoikeuden lunasteet oriit eivät myöskään ole jalostukseen hyväksyttyjä, vaan jalostukseenkäyttöoikeus myönnetään edelleen orinäyttelyssä / oripäivillä

2. Keinosiemennykseen käytettävät oriit on tutkittava Taylorella equigenitalis-bakteerin (CEM) ja virusarteriitin (Equine viral arteritis EVA) varalta vuosittain. Luonnollisesti astuvilla oriilla CEM-näytteen voimassaolon kesto on määritelty rodun jalostusohjelmassa. Oriinpitäjä on vastuussa siitä, että oriin tautitestaukset on suoritettu lainsäädännön ja jalostusohjelmien mukaisesti. Tarkista rotukohtaiset säännöt linkistä.

Ori, jonka CEM-testi ei ole voimassa: CEM-näyte on otettava oriilta ennen seuraavaa siitoskautta joulu-maaliskuun aikana, kuitenkin ennen ensimmäistä astutusta/siemennystä. Mikäli oritta ei ole lainkaan käytetty siitokseen edellisen CEM-näytteen jälkeen, testiä ei tarvitse uusia.

Ruokavirasto toimittaa CEM-testitulokset Suomen Hippokseen automaattisesti mikäli hevosen omistaja ei sitä erikseen kiellä. Puhtaan CEM-testituloksen päivämäärä merkitään Heppa-järjestelmään Suomen Hippoksessa. EVA-testin tulos tulee merkitä spermansiirtotodistukseen, joka toimitetaan spermalähetyksen mukana.

3. Astutukset suositellaan tallennettavan sähköisesti Heppa-järjestelmään oriinpitäjän toimesta. Manuaalisesti toteuttavaan kirjanpitoon tarvittava astutuskirja, astutusluettelot ja spermansiirtotodistukset tilataan Suomen Hippoksesta.

4. Astutuksen järjestysnumero kulkee tammojen ensimmäisen astutuspäivän mukaisessa järjestyksessä.

5. Lämminverisillä ravihevosilla tammoja saa astuttaa/siementää enintään 150 vuodessa oritta kohden, lukuun ottamatta vientispermalla siemennettyjä ulkomaiden tammoja. Suomenhevosilla tammoja saa astuttaa / siementää enintään 100 vuodessa.

6. Astutukset tulee olla tallennettuna 15. syyskuuta mennessä. Sähköiseen astutuskirjanpitoon / hevosjalostusliitolle toimitettavaan astutusluetteloon merkitään kaikki astutus/siemennyspäivät. Astutusluetteloon liitetään oriin mahdolliset spermansiirtotodistukset. 1.10. lähtien ilmoitetuista astutuksista peritään jokaisesta uudesta ilmoituskerrasta 20 € palvelumaksu/ori.

Mikäli oriin jalostukseen käytöstä ei ajoissa toimiteta tietoja hevosjalostusliittoon, jäävät ne pois Suomen Hippoksen ATK-tiedostosta, jolloin siitä aiheutuu haittoja esim. EU-tukien hakijoille.

7. Oriinpitäjä on velvollinen toimittamaan kaikkien astutettujen/siemennettyjen tammojen osalta astutustodistuksen sekä syntymätodistuksen tammanomistajalle suoritettujen maksujen jälkeen.

8. Oriin varsaprosenttiin lasketaan mukaan:

 • elävinä syntyneet varsat
 • kuolleina syntyneet täysiaikaiset varsat
 • kaksoset lasketaan yhdeksi varsomiseksi

9. Oriin tiineytysprosenttiin lasketaan mukaan

 • tammat, joille on syntynyt elävä varsa
 • tammat, joille on syntynyt kuollut täysiaikainen varsa
 • tammat, jotka ovat luoneet vähintään 12 viikkoa kestäneen tiineyden jälkeen (ell-todistus)
 • tammat, jotka ovat kuolleet kantavina (ell-todistus)
 • kaksoset lasketaan yhdeksi tiineydeksi

10. Hevosten keinosiemennystoimintaa varten tulee hakea lupa Aluehallintovirastolta. Lupa edellyttää asianmukaisia siemennesteen keruu- ja käsittelytiloja, siemennystiloja sekä riittäviä talli- ja tarhatiloja. Lupahakemusta varten on nimitettävä eläinlääkäri, joka vastaa siitä, että asemalla noudatetaan keinosiemennystoiminnalle asetettuja vaatimuksia.

Palveluhinnasto