Hyppää sisältöön

Passin myöntäminen

Jokaiselle hevoselle tulee olla myönnetty passi vuoden sisällä syntymästä

Hevosella tulee olla tunnistusasiakirja viimeistään 12 kuukauden kuluessa sen syntymästä, tai jo aiemmin, jos se lähtee syntymätilaltaan yli 30 vrk:n ajaksi. Vieroittamaton varsa saa kuitenkin kulkea emänsä mukana ennen oman tunnistusasiakirjan myöntämistä. Tunnistusasiakirjan myöntämistä koskeva hakemus ja kaikki rekisteröintiä varten tarvittavat asiakirjat (esimerkiksi syntymätodistus, nimiehdotus, tarvittavat jouhinäytteet, geenitestitulokset yms.) on toimitettava Hippokseen viimeistään kaksi kuukautta ennen määräaikaa.

Jos eläimen pitäjä toimittaa tunnistusasiakirjan myöntämistä koskevan hakemuksen ja/tai myöntämiseen tarvittavat asiakirjat Hippokseen myöhemmin kuin kaksi kuukautta ennen myöntämisen määräaikaa, eikä hevoselle tästä syystä ehditä myöntää tunnistusasiakirjaa ennen kuin se täyttää 12 kuukautta, hevoselle myönnetään tunnistusasiakirjan kaksoiskappale.

Vaihtoehtoisesti, jos puuttuvia asiakirjoja tarvitaan ainoastaan eläimen kantakirjaan merkitsemistä varten, hevoselle myönnetään sen pitäjän suostumuksella ensin muun kuin rekisteröidyn hevoseläimen tunnistusasiakirja, ja päivitetään hevosen asema rekisteröidyksi hevoseläimeksi ja tunnistusasiakirjan vastaavat tiedot vasta myöhemmin lisämaksusta.

Suomen Hippokseen ensirekisteröitävät hevoset

Suomen Hippos ry myöntää tunnistusasiakirjoja niille kantakirjaroduille, joiden kantakirjaa ylläpidetään Suomen Hippos ry:n toimesta.

Lisäksi Suomen Hippos ry myöntää tunnistusasiakirjoja ”muille kuin rekisteröidyille hevoseläimille”, joita ovat hevoseläimet, joiden polveutumisesta ei ole tietoa tai joiden polveutumista ei ole kirjattu rotukantakirjavaatimusten mukaisesti.

Kaikille Hippokseen ensirekisteröitäville hevoseläimille yhteiset rekisteröintiohjeet löytyvät Varsan rekisteröinti -sivulta. Lisäksi kantakirjarotujen rotukohtaiset ohjeet löytyvät kunkin rodun jalostusohjelmista.

Ulkomaille ja muihin kantakirjoihin ensirekisteröitävät hevoset

Mikäli hevonen edustaa kantakirjarotua, jonka jalostusohjelmaa ei ylläpidetä Hippoksen toimesta, tulee hevoselle anoa hevospassia ja kantakirjaan merkitsemistä kyseisen rodun tunnustetulta kantakirjaa pitävältä yhteisöltä, jonka jälkeen hevoselle voidaan merkitä rotu Hippoksen tietojärjestelmään rinnakkaisrekisteröinnin/tietokantamerkinnän yhteydessä. Ruokaviraston linkeistä ja EU:n komission sivuilta löydät Euroopan alueella kantakirjaa pitävien yhteisöjen tiedot maittain. EU:n ulkopuoliset tunnustetut kantakirjat löydät täältä.

Rodun kantakirjaa pitävä yhteisö tulee olla tunnustettu yhteisö, jotta se voi myöntää hevoselle EU-passin. Tunnustetuja yhteisöjä eivät esimerkiksi tällä hetkellä ole kaikki seuraavia rotuja rekisteröivät yhteisöt: Amerikan Miniatyyrihevonen AMHA, quarter, paint, appaloosa, missouri foxtrot, american bashkir curly, north american curly, mustang, ahaltek, percheron, camargue, välimeren miniaasi. Näille tulee tehdä EU-passi jonkun EU:n alueella tunnustetun järjestön toimesta. Tällainen varsa voidaan merkitä rodun hevosrekisteriin ja se voi saada suomalaisen EU-passin lisäkis rotusertifikaatin alkuperämaasta.

Katso lisää sivulta Suomessa syntyneen ulkomaiseen kantakirjaan merkityn varsan rekisteröinti

UELN-numero

Suomessa on otettu käyttöön kansainvälinen UELN-numero  (Universal Equine Life Number) vuodesta 2009 syntyneistä varsoista lähtien. UELN-numero on yhteensä 15 luvun sarja ja se voi sisältää myös kirjaimia. Sarjan kolme ensimmäistä numeroa muodostavat Suomen maatunnuksen 246, kolme seuraavaa järjestön tunnuksen 001 (Suomen Hippos) ja loput yhdeksän numeroa ovat hevosen rekisteritunnus.

1.1.2009 lähtien tunnistetuille ja Suomeen Hippokseen rekisteröidyille tuontihevosille ja -poneille jätetään alkuperäinen UELN-numero, mikäli sellainen on merkitty niiden alkuperämaan passiin. Hevoselle annetaan ensirekisteröinnin yhteydessä UELN-numero ja sama numero seuraa hevosen mukana läpi sen elämän.

Yhteystiedot