Hyppää sisältöön

Kasvatuksen tuet

Yhtenä kasvatustoiminnan kannusteina toimivat kasvatustoimintaan kohdennettavat kasvattajapalkinnot ja tammapalkkiot. Lisäksi suomenhevosen monimuotoisuutta tuetaan valtakunnallisen työmestaruuskilpailun kautta.

Kasvatuksen tukien perusteet

Kasvatuksen tukia maksetaan hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen käytettävästä rahoituksesta maa- ja metsätalousministeriön kautta. Kasvatuksen tukien haku tehdään vuosittain. Suomen Hippos tekee esityksen tukien jakaantumisesta maa- ja metsätalousministeriölle, ja ministeriö tekee päätöksen maksuperusteista maksatusvuoden keväällä tehdessään maksupäätöksen.

Hevosen kasvattaja on emän omistaja varsan syntyessä ellei kasvattajaksi ole ilmoitettu emän haltijaa Suomen Hippos ry:n rekisterissä. Mikäli kasvattaja ei ole luonnollinen henkilö, vaan yhdistys, säätiö, yhtiö, osuuskunta tai muu yhteisö tai yhteisomistus, maksetaan esim. kasvattajapalkinto tälle tai tämän määräämälle edustajalle.

Valtion, kunnan tai näiden osa-omistaman laitoksen tai yhteisön ollessa kasvattajana, ei kasvattajapalkintoa makseta. Jos kasvattaja kuolee, maksetaan kasvattajapalkinto hänen perikunnalleen.

Mikäli kasvattajaa ei tavoiteta määräajassa tai kasvattajapalkinto palautuu toistuvasti Suomen Hippos ry:lle, voidaan avustus käyttää muiden kasvatustukien maksatukseen maa- ja metsätalousministeriön hyväksymin perustein.

Jos kasvattajapalkinnon suhteen esiintyy epäselvyyttä, ratkaisee sen Suomen Hippos ry:n hallitus, jolla on myös oikeus evätä tai keskeyttää palkinnon maksaminen tällaisissa tapauksissa.

Kasvattaja on vastuussa siitä, että tukien maksatukseen käytettävien tilien tiedot ovat ajan tasalla Heppa-järjestelmässä.

Palkkioille ei ole mahdollista hakea muutosta maksatuksen päättymisen jälkeen. Maksatus umpeutuu vuosittain 1.12.