Hyppää sisältöön

Kasvatuksen tuet

Yhtenä kasvatustoiminnan kannusteina toimivat kasvatustoimintaan kohdennettavat kasvattajapalkinnot ja tammapalkkiot. Lisäksi suomenhevosen monimuotoisuutta tuetaan valtakunnallisen työmestaruuskilpailun kautta.

 • Kasvattajapalkinnot maksetaan hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen käytettävästä rahoituksesta maa- ja metsätalousministeriön kautta. Kasvatuksen tukien haku tehdään vuosittain. Suomen Hippos tekee esityksen tukien jakaantumisesta maa- ja metsätalousministeriölle, ja ministeriö tekee päätöksen maksuperusteista maksatusvuoden keväällä tehdessään maksupäätöksen.

  Hevosen kasvattaja on emän omistaja varsan syntyessä ellei kasvattajaksi ole ilmoitettu emän haltijaa Suomen Hippos ry:n rekisterissä. Mikäli kasvattaja ei ole luonnollinen henkilö, vaan yhdistys, säätiö, yhtiö, osuuskunta tai muu yhteisö tai yhteisomistus, maksetaan kasvattajapalkinto tälle tai tämän määräämälle edustajalle.

  Valtion, kunnan tai näiden osa-omistaman laitoksen tai yhteisön ollessa kasvattajana, ei kasvattajapalkintoa makseta. Jos kasvattaja kuolee, maksetaan kasvattajapalkinto hänen perikunnalleen.

  Mikäli kasvattajaa ei tavoiteta määräajassa tai kasvattajapalkinto palautuu toistuvasti Suomen Hippos ry:lle, voidaan avustus käyttää muiden kasvatustukien maksatukseen maa- ja metsätalousministeriön hyväksymin perustein.

  Jos kasvattajapalkinnon suhteen esiintyy epäselvyyttä, ratkaisee sen Suomen Hippos ry:n hallitus, jolla on myös oikeus evätä tai keskeyttää palkinnon maksaminen tällaisissa tapauksissa.

  Kasvattaja on vastuussa siitä, että tukien maksatukseen käytettävien tilien tiedot ovat ajan tasalla Heppa-järjestelmässä.