Hyppää sisältöön

Ravihevosten tuonti

Lämminverinen tai kylmäverinen ravihevonen voi olla vain yhden maan kilpailurekisterissä kerrallaan. Ulkomaan rekisterissä olevalle Suomeen tuodulle ravihevoselle tulee hankkia pysyvä tai väliaikainen vientisertifikaatti. Vientisertifikaatti tarvitaan myös jalostushevosille. Lue alta lisää ravihevosen tuonnista ja rekisteröimisestä.
 • Mikäli lämminverinen tai kylmäverinen ravihevonen tuodaan maahan aikomuksena rekisteröidä se pysyvästi Suomeen, tulee hevoselle hankkia pysyvä vientisertifikaatti lähtömaan hevosrekisteriä ylläpitävästä järjestöstä. Omistajanvaihdos-/vienti-ilmoitus tulee toimittaa lähtömaan rekisterijärjestöön, joka myöntää pysyvän sertifikaatin ja lähettää sen Suomen Hippokseen vastaanotettuaan vaaditun lomakkeen ja vientimaksun. Vientimaksujen suuruus vaihtelee maittain, ja näistä saa lisätietoa kyseessä olevasta ulkomaan rekisterijärjestöstä sekä Hippoksessa tuontiravureita rekisteröivältä henkilöltä. Hevosen Suomeen rekisteröimisen päivämäärä määräytyy lähtömaan myöntämän pysyvän vientisertifikaatin päiväyksen perusteella.

  Jotta hevonen voidaan rekisteröidä Suomeen, tulee hevosen identiteetti varmistaa hevosjalostusliiton tunnistajan toimesta. Tunnistuksen yhteydessä hevosesta otetaan DNA-näyte polveutumismääritystä varten. Tunnistaja toimittaa hevosen passin ja terveystodistuksen yhdessä tunnistuslomakkeen kanssa Suomen Hippokseen rekisteröintiä varten.

  Hevonen on väliaikaisessa kilpailukiellossa, kunnes Suomeen rekisteröinti on valmis ja maksettu.

  Hevosella tulee olla ravikilpailuoikeus lähtömaassaan, jotta se voidaan rekisteröidä ravikilpailuoikeudella Suomen rekisteriin. Kylmäveristä ravihevosta ei voi rekisteröidä pysyvästi Suomen rekisteriin ilman, että siltä poistetaan ravikilpailuoikeus.

  Kilpailevalle / siitoskäytössä olevalle kylmäveriselle ravihevoselle tulee hankkia lähtömaan myöntämä väliaikainen vientisertifikaatti.

  Ennen tuontia lähtömaan virkaeläinlääkärin tulee tehdä hevoselle terveystarkastus ja kirjoittaa hevoselle tästä neuvoston direktiivin 90/426/ETY edellyttämä terveystodistus (EU:n sisäisen kaupan todistus, TRACES-todistus). Matkan aikana hevosella tulee olla mukana terveystodistus ja hevospassi.

  Esimerkki: Ruotsin rekisterissä olevan ravihevosen rekisteröinti Suomeen:

  Pysyvä vientisertifikaatti Ruotsista hankitaan täyttämällä lomake ”Anmälan om export” ja maksamalla vientimaksu.

  Maksutiedot pysyvän vientimaksun maksamiseksi Ruotsiin:

  Saaja: Svensk Travsport, S-16189 Stockholm

  Tili (IBAN): SE62 5000 0000 0511 7108 5532

  BIC: ESSESESS

  HUOM! Viestikenttään kirjoitetaan Definitiv exportcertifikat, hevosen nimi ja rekisterinumero.

  (Jos pankki kysyy maksettaessa vastaanottajan pankin osoitetta, voidaan antaa seuraava: SEB, Sturegatan 22, 172 31 Sundbyberg, Sweden)

  Summa: 2 175 SEK

  Suomen Hippoksessa hevonen rekisteröidään sen omistajan nimiin, joka on ilmoitettu Svensk Travsportille Anmälan om export–lomakkeella. Mikäli hevonen halutaan rekisteröidä Suomessa jonkun muun omistajan nimiin, tulee tätä koskien toimittaa erillinen omistajanvaihdosilmoitus, joka käsitellään tuontihevosen rekisteröinnin yhteydessä. Anmälan om export –lomake tulee toimittaa Svensk Travsportille, vaikka omistajanvaihdos olisi jo aikaisemmin tehty.

 • Hevonen voi tehdä yksittäisen kilpailumatkan ilman eläinlääkärintarkastusta ja terveystodistusta kyseisiin maihin, mikäli valtioiden välinen raja ylitetään enintään viisi päivää ennen ensimmäistä kilpailupäivää ja enintään viisi päivää viimeisen kilpailupäivän jälkeen. Tarvittavat asiakirjat ovat hevospassi ja Norjaan todistus tullia varten osallistumisesta kilpailuun. Ko. todistus tilataan Suomen Hippoksen kilpailuosastolta.

 • Jokaisella maahan tuodulla ulkomaan rekisterissä olevalla hevosella tulee olla lähtömaan hevosrekisteriä ylläpitävän järjestön myöntämä voimassaoleva väliaikainen vientisertifikaatti. Sertifikaatti tulee olla niin kilpa-ja jalostushevosilla kuin myös esimerkiksi toipilailla, harrastehevosilla ja varsoilla. Hevoselle tehdään terveystarkastus, josta se saa terveystodistuksen kuten edellä mainitun lopullisen tuonnin yhteydessä.

  Tilapäinen vientitodistus on voimassa useimmissa tapauksissa 6 kuukautta kerrallaan, jonka jälkeen se voidaan tarpeen mukaan uusia. Vientitodistuksesta laskuttaa niin lähtö-kuin tulomaa. Ulkomaan rekisterissä olevat hevoset suositellaan rekisteröitävän Suomeen ensimmäisen väliaikaisen sertifikaatin voimassaoloaikana.

  Ennen tuontia lähtömaan virkaeläinlääkärin tulee tehdä hevoselle terveystarkastus ja kirjoittaa hevoselle tästä neuvoston direktiivin 90/426/ETY edellyttämä terveystodistus (EU:n sisäisen kaupan todistus, TRACES-todistus). Matkan aikana hevosella tulee olla mukana terveystodistus ja hevospassi.

  Lainsäädännön mukaan kaikki pysyvästi (yli 90 vuorokautta) Suomeen tuotavat hevoseläimet on merkittävä tietokantaan 30 vrk:n kuluessa maahan tuonnista. Tietokantaan ilmoitusta varten Suomen Hippos pyytää hevosen omistajalta/valmentajalta kuvatiedostot hevosen tunnistusasiakirjasta sekä TRACES-todistuksesta.

 • EU:n ulkopuolelta Suomeen tuotavalle hevoselle tulee hankkia pysyvä tai väliaikainen vientisertifikaatti lähtömaan hevosrekisteriä ylläpitävästä järjestöstä. EU:n ulkopuolelta Suomeen tuotavan ravihevosen rekisteröinti Suomen Hippoksessa tapahtuu vastaavasti kuin EU-maista tulleen hevosen rekisteröinti.

  Tuotaessa hevosia EU:n ulkopuolelta poikkeavat terveystarkastusvaatimukset eri tuontimaiden välillä. EU:n komissio on asettanut terveystarkastusvaatimukset eri maista tuotaville hevosille suojapäätöksin. Eläinlääkärin tulee tehdä hevoselle virallinen terveystarkastus lastauspäivänä ja antaa hevoselle terveystodistus. Pohjois-Amerikasta tuotavan ravihevosen alkuperäinen rekisteritodistus on huolitsijalla, kunnes hän on saanut kaikki asiaan kuuluvat maksut, jonka jälkeen hän tilaa hevoselle vientitodistuksen. Lähtömaan hevosrekisteriä ylläpitävä järjestö toimittaa hevosen vientitodistuksen Suomen Hippokseen. Hevosen mukana on seurattava lähtömaassa tehdyn terveystarkastuksen mukainen terveystodistus. Hevosen maahantuonnista on ilmoitettava kirjallisesti etukäteen sille rajatarkastusasemalle, mistä rajaa ollaan ylittämässä. Ilmoitus tulisi tehdä viimeistään saapumista edeltävänä työpäivänä. Hevosten rajatarkastusasemat sijaitsevat Hakuninmaalla Helsingissä ja Vaalimaalla. Suomessa rajaeläinlääkäri tekee hevoselle terveystarkastuksen ja tarkistaa lähtömaassa saadun terveystodistuksen. EU:n ulkopuolelta tuotavat hevoset ovat tullimaksujen alaisia, mikäli ne eivät ole jalostuseläimiä. Tulli vaatii jalostuseläiminä Suomeen tulevista hevosista Suomen Hippoksen myöntämän todistuksen.

 • Ulkomaan rekisteristä suomalaisessa valmennuksessa kilpailevia hevosia ei tunnisteta jokaisen ravikilpailun yhteydessä, vaan ne on tunnistettava kilpailun yhteydessä silloin, kun edellisestä Suomessa tapahtuneesta tunnistuksesta kilpailun yhteydessä on kulunut puoli vuotta tai kauemmin. Ulkomaisessa valmennuksessa ja ilman väliaikaista vientisertifikaattia kilpailevat Suomessa vierailevat hevoset sen sijaan tunnistetaan edelleen jokaisen Suomessa juostavan kilpailun yhteydessä. Hevosella on oltava mukanaan passi.