Hyppää sisältöön

Hevosen tuonti ja vienti

Suomen Hippos vastaa Suomeen tuotujen hevosten ja ponien tietokantaan merkitsemistä.

  • Lainsäädännön mukaan kaikki pysyvästi (yli 90 vuorokautta) Suomeen tuotavat hevoseläimet on ilmoitettava merkittäväksi tietokantaan 7 vrk:n kuluessa maahan tuonnista.
    • Tämä tapahtuu lähettämällä tietokantailmoitusta varten tarvittavat asiakirjat (hevosen tunnistusasiakirja, tietokantailmoituslomake, sekä paperinen kopio traces-todistuksesta rekisteröivälle taholle.
    • Mikäli hevonen tulee id-varmentaa rekisteröinnin yhteydessä (ravikilpailutoimintaan osallistuvat hevoset ja kantakirjaan merkittävät hevoset, sekä hevoset, jotka halutaan merkitä rekisteriin tunnistuksen kautta), tilataan hevoselle tunnistus oman alueen hevosjalostusliitosta 7 vrk:n kuluessa maahantuonnista.

Suomen Hippoksen lisäksi muut kaksi virallista rekisterinpitäjää ovat Eestin Raskaat vetohevoset ry ja Suomen Irlannincobyhdistys ry, jotka vastaavat tietokantaan merkitsemisestä omien rotujensa osalta.

Hevosten tuonti- ja vientivaatimukset vaihtelevat alkuperämaan mukaan. Ajantasaiset tiedot vaatimuksista löytyvät Ruokaviraston internetsivuilta.

HUOM! Hevosta tuotaessa tai vietäessä tulee kuljettajan tehdä eläinkuljettajan rekisteröitymisilmoitus, mikäli hänellä ei ennestään ole eläinkuljettajalupaa. Lisätietoa

EU:n komission asetuksen (EY) 504/2008 mukaan kaikilla EU:n alueella olevilla hevoseläimillä on oltava tunnistusasiakirja  (EU-hevospassi tai EU:n ulkopuolisen maan myöntämä hevospassi, jossa on Suomen Hippoksen rekisteröintimerkinnät) sekä maasta toiseen liikuttaessa asetuksen mukainen terveystodistus (TRACES- terveystodistus eli EU:n sisäisen kaupan todistus tai sisällöltään vastaava kansallinen terveystodistus ja  EU:n ulkopuolelta tuotaessa rajatarkastustodistus eli CVED-todistus).

Eri hevosrotujen ja -lajien sekä lähtömaiden suhteen rekisteröinnissä on omat käytäntönsä. Tutustu rotu- ja lajikohtaisiin ohjeisiin oheisista linkeistä. Huom! EU-maasta toiseen liikkuvan hevosen terveystodistus tulee merkitä Traces-järjestelmään (Trade Control and Expert System), johon Suomen Hippoksella ei ole pääsyä, joten terveystodistus tulee toimittaa rekisteröinnin tai kantakirjaan merkitsemisen yhteydessä joko paperisena tai sähköpostitse.