Hyppää sisältöön

Traces- terveystodistus

Maasta toiseen siirtyvät hevoset tarvitsevat terveystodistuksen

Hevosesta toiseen leviävien tartuntatautien vastustamiseksi on maahantuotaville hevoseläimille lain mukaan tehtävä lähtömaassa ennen tuontia tarkastus tarttuvien tautien varalta. Yksityiseläinlääkärin tekemät ostotarkastustodistukset eivät ole riittäviä maahantuontiin.

HUOMIOITAVAA!

  • Uuden sähköisen Traces-järjestelmän käyttöönoton myötä tulee lähtöpaikan- ja vastaanottavan pitopaikan pitäjän rekisteröityä Traces-järjestelmään hyvissä ajoin ennen lähtömaassa tehtävää terveystarkastusta, jotta Traces-terveystodistus voidaan myöntää hevoselle.
  • Traces-terveystodistus tulee esittää tietokantaan merkitsemisen ja kantakirjaan merkitsemisen yhteydessä. Myös silloin kun hevonen siirretään viranomaistietokannasta kantakirjarekisteriin, vaikka Traces-todistus olisi jo esitetty aikaisemmin. Poikkeuksena yli 3v maassa olleella hevoseläimellä hyväksytään myös vapaamuotoinen ilmoitus maahantuonnista(tuontipäivämäärä ja tuontimaa).
  • Hippoksen toimihenkilö ei pääse tarkistamaan Traces-todistuksia sähköisessä järjestelmässä ja Traces-todistus tulee  toimittaa Hippokseen postitse tai sähköpostitse asiaa hoitavalle rekisteröijälle.

Lisätietoa Ruokavirastosta:

Lemmikkieläinten sekä hevosten tuonti ja vienti: EU-maista, Norjasta ja Sveitsistä

 

Lisätietoa Traces-todistuksesta:

Hevosesta toiseen leviävien tartuntatautien vastustamiseksi on maahantuotaville hevoseläimille lain mukaan tehtävä lähtömaassa ennen tuontia tarkastus tarttuvien tautien varalta (Maa- ja metsätalousministeriön asetus 1033/2013).

Suomessa terveystodistuksia valvova viranomainen on Ruokavirasto. Valvonnalla pyritään ehkäisemään tarttuvien tautien leviäminen Suomeen, jossa tautitilanne on toistaiseksi hyvä.

Terveystarkastuksen tekee lähtömaan virkaeläinlääkäri. Tarkastus tulee tehdä enintään 48 h ennen maastalähtöä ja on voimassa 10 päivää. Traces-järjestelmässä tehdyn todistuksen (traces-järjestelmän mukainen todistus, EU:n sisäisen kaupan todistus) lisäksi on käytössä kansalliselle pohjalle tehtyjä vastaavat tiedot sisältäviä terveystodistuksia. Todistukset tarkistetaan Ruokavirastossa tapauskohtaisesti. Yksityiseläinlääkärin tekemät ostotarkastustodistukset eivät ole riittäviä maahantuontiin

Tuojalla on kirjanpitovelvollisuus ja terveystodistuksia on säilytettävä vähintään 3 vuotta. On säilytettävä tiedot myös seuraavasta vastaanottajasta, jos hevonen myydään eteenpäin. Tällöin myyjän on syytä ilmoittaa, että on kyse tuontihevosesta ja antaa ostajalle kopiot kaikista tuontiasiakirjoista tai jättää itselleen kopiot ja antaa alkuperäiset mukaan uudelle omistajalle. Ostajan tulee myös olla valveutunut ja kysyä tuontiasiakirjojen perään ja tarkistaa asiakirjat ennen kuin ostaa tuontieläimen.

Kilpailumatkoihin liittyvät poikkeukset kannattaa tarkistaa suoraan Ruokavirastosta.

Traces terveystodistus
Traces terveystodistus
Terveystodistus Ruotsi
Terveystodistus Ruotsi
Terveystodistus Tanska
Terveystodistus Tanska
Terveystodistus Portugali
Terveystodistus Portugali
Terveystodistus Hollanti
Terveystodistus Saksa
Terveystodistus Saksa
Terveystodistus Puola
Terveystodistus Puola