Hyppää sisältöön

Ravihevosten vienti

Pysyvä vienti

Mikäli hevonen viedään pysyvästi ulkomaille, tulee hevonen poistaa Suomen Hippoksen rekisteristä. Suomen Hippos myöntää pysyvän vientisertifikaatin saatuaan mahdollisen omistajanvaihdoksen ja vientimaksun. Vientimaksusta lähetetään lasku omistajan pyynnöstä.

Ennen vientiä virkaeläinlääkärin tulee tehdä hevoselle terveystarkastus ja kirjoittaa hevoselle tästä neuvoston direktiivin 90/426/ETY edellyttämä terveystodistus (EU:n sisäisen kaupan todistus, TRACES-todistus), joka ei saa olla 48 h vanhempi lastaushetkestä. Matkan aikana hevosella tulee olla mukana terveystodistus ja hevospassi.

Väliaikainen vienti kilpailua varten Suomen, Ruotsin ja Norjan välillä

Hevonen voi tehdä kilpailumatkan ilman eläinlääkärintarkastusta ja terveystodistusta kyseisiin maihin, mikäli valtioiden välinen raja ylitetään enintään viisi päivää ennen ensimmäistä kilpailupäivää ja enintään viisi päivää viimeisen kilpailupäivän jälkeen. Tarvittavat asiakirjat ovat hevospassi ja Norjaan todistus tullia varten osallistumisesta kilpailuun. Kyseinen todistus tilataan Suomen Hippoksen kilpailuosastolta.

Väliaikainen vienti, mikäli kyseessä ei ole edellä mainitun kaltainen kilpailumatka

Ulkomailla väliaikaisesti olevilla hevosilla pitää olla voimassa oleva Suomen Hippoksen myöntämä väliaikainen vientitodistus kilpailemista, valmennusta tai jalostuskäyttöä varten.  Väliaikainen vientitodistus on voimassa 6 kuukautta, jonka jälkeen se voidaan tarpeen mukaan uusia.

Ennen vientiä virkaeläinlääkärin tulee tehdä hevoselle terveystarkastus ja kirjoittaa hevoselle tästä neuvoston direktiivin 90/426/ETY edellyttämä terveystodistus (EU:n sisäisen kaupan todistus, TRACES-todistus), joka ei saa olla 48 h vanhempi lastaushetkestä. Matkan aikana hevosella tulee olla mukana terveystodistus ja hevospassi.