Hyppää sisältöön

Erikoisrodut

Tietyillä roduilla on erityisiä vaatimuksia, jotta ne voidaan merkitä rekisteriin rotutiedoin. Nämä ovat sellaisia rotuja, joiden kantakirjaa Suomen Hippos ei ylläpidä.

 • Rekisteröintiä varten:

  • Appaloosillaon aina oltava ApHC:n rekisteritodistus (Appaloosa Horse Club)
  • Painteillaon aina oltava APHA:n rekisteritodistus (American Paint Horse Association)
  • Quartereillaon aina oltava AQHA:n rekisteritodistus (American Quarter Horse Association)

   

  Huomattavaa: Amerikkalaisiin rekisteritodistuksiin ei saa tehdä merkintöjä/reikiä tai ne mitätöityvät! Omistaja huolehtii omistajanvaihdosten tekemisestä myös USA:n rekisteriin.

   

  Suomen Hipposta varten riittää kopio rekisteritodistuksesta, mutta silloin tunnistajan tulee varmentaa kopio allekirjoituksellaan, jotta voidaan varmistua siitä, että hän on nähnyt alkuperäisen rekisteritodistuksen omistajalla. Mikäli hevosella on passi EU:n alueella toimivasta kantakirjasta, tulee myös passi toimittaa. Rekisterimerkinnät tehdään EU-passiin. Mikäli hevosella ei ole passia EU-kantakirjasta, sille tehdään EI-rekisteröidyn hevoseläimen passi. Rotu-ja sukutiedot tallennetaan tietokantaan, mutta niitä ei tulosteta passiin.

 • Curly-hevoset rekisteröidään Suomen Hippoksen rekisteriin alkuperäisen rekisterin mukaisella rodulla. Rekisteröintiä varten Curly-hevosilla tulee aina olla alkuperäisen rekisterin myöntämä rekisteritodistus. Alkuperämaassa toimii kaksi roturekisteriä:

   

  American Bashkir Curly Registry (ABCR) on rodun alkuperäinen rekisteri ja vaatimuksiltaan tiukempi. ABCR-rekisteriin rekisteröidyt hevoset rekisteröidään Suomen Hippoksen rekisteriin rodulla American Bashkir Curly (ABC). ABCR-rekisterin hevoset ovat tyypiltään yhtenäisempiä, koska järjestöllä on oma rotumääritelmänsä. Rekisteri hyväksyy kokopuhtaat Curlyt (full registry), mutta rekisteriin merkitään myös puolikkaat ja niiden jälkeläiset (blood parents division) sekä suorakarvaiset yksilöt (straight division). Mikäli hevosella on passi EU:n alueella toimivasta kantakirjasta, tulee myös passi toimittaa. Rekisterimerkinnät tehdään EU-passiin. Mikäli hevosella ei ole passia EU-kantakirjasta,tehdään sille EI-rekisteröidun hevoseläimen passi. Rotu-ja sukutiedot tallennetaan tietokantaan,mutta niitä ei tulosteta passiin.

   

   

  International Curly Horse Organization (ICHO) on avoin rekisteri kaikille Curly–geneettisille hevosille, jotka eivät täytä alkuperäisiä ABC-rotumääritelmiä. ICHO-rekisteriin rekisteröidyt hevoset rekisteröidään Suomen Hippoksen rekisteriin rodulla North American Curly Horse (NACH). Rekisteri hyväksyy kaikki ulkopuoliset rodut jalostukseen. ABCR-rekisteriin rekisteröidyn hevosen saa siis halutessaan rekisteröityä myös ICHO-rekisteriin, mutta ICHO:iin rekisteröity hevonen ei useimmiten täytä ABCR-rekisterin vaatimuksia.

  Ruotsiin viedyt yksilöt ovat saaneet alkuperäisen rekisteritodistuksen lisäksi ruotsalaisen EU- passin, jossa niiden roduksi on merkitty American Curly riippumatta alkuperäisestä rekisteristä.

 • Jotta hevonen voidaan merkitä tietokantaan rodulla friisiläinen, tulee sillä olla aina alkuperäkantakirjan  FPS:n (Het Friesch Paarden-Stamboek) keltainen tai viininpunainen passi ja erillinen laminoitu sukutaulupaperi. Omistajanvaihdokset tulee päivittää myös kantakirjaan. Tässä auttaa Suomen Friisiläishevosyhdistys Ry

   

  Minkään muun järjestön kuin FPS passilla/rekisteritodistuksella hevosta ei voida rekisteröidä rodulla friisiläinen. Friisiläisistä vanhemmista polveutuva hevonen, jolla on passi jostakin muusta jalostusjärjestöstä kuin FPS:ista, merkitään tietokantaan ilman rotua.

 • Saadakseen rodun maahantuoduilla lusitano hevosilla on oltava rodun osoittava passi ja sen tulee löytyä Portugalin kasvattajajärjestö APSL: n tietokannasta,jonka rekisteriin rekisteröidään kaikki PSL-hevoset maailmanlaajuisesti.

   

  Suomen Lusitanohevosyhdistys FIAL ry, eli Finnish Association of Lusitano Horses toimii rodun pääkantakirjajärjestö APSL:n hyväksymänä rotuyhdistyksenä. Suomessa syntyvien lusitanovarsojen rekisteröinti rodun tietokantaan ja kaikkien lusitanojen omistajanvaihdosilmoitukset APSL:n hoidetaan FIAL ry:n kautta. Mikäli olet ostanut tai kasvattanut Suomessa lusitanohevosen (PSL), käänny yhdistyksen puoleen rekisteröinnin hoitamiseksi ajan tasalle: info@fial.fi tai kotisivut osoitteessa fial.fi.

 • Tuontihevosella tulee olla passi ANCCE:sta saadakseen rodun Pura Raza. Kaikki P.R.E. hevosia koskevat paperiasiat hoidetaan suoraan Espanjan kanssa. LGAnccen nettisivuilta löydät englannin kieliset ohjeet kaikkiin toimenpiteisiin.

  Omistajanvaihdokset tulee tehdä myös Espanjaan, jotta omistajatiedot näkyvät ANCCEn tietokannassa ja hevosen mukana kulkevassa omistajakortissa.

  Suomen P.R.E.- yhdistys (rekisteröity 9.5.2014) toimii P.R.E. hevosten rotujärjestönä Suomessa pääkantakirjajärjestö ANCCEN paikallistoimitsijana. Yhdistys tarjoaa tietoa rodusta, hevosten rekisteröinnistä ja omistajanvaihdosprosessista alkuperämaahan sekä P.R.E. hevosten jalostuksesta.

  Suomen P.R.E-yhdistyksen tarkoituksena on edistää puhdasrotuisten espanjalaisten hevosten eli P.R.E. hevosten tunnettavuutta Suomessa ja tuoda P.R.E. -hevosista kiinnostuneita ihmisiä yhteistoimintaan.

 • Minihevoset rekisteröidään Suomen Hippoksen rekisteriin alkuperäisen rekisterin mukaisella rodulla:

   

  Minihevosten rekisteritodistukset ovat usein väliaikaisia, jolloin hevoset tulee tietyn ikäisinä uusintamitata, jonka jälkeen ne saavat lopullisen rekisteritodistuksen. Säännöt ovat rekisterikohtaisia. Vanhentuneella väliaikaisella rekisteritodistuksella hevosta ei rekisteröidä Hippoksen rekisteriin, vaan omistajan on hankittava lopullinen rekisteritodistus ko. rekisterin ohjeiden mukaisesti. Väliaikaisesta rekisteritodistuksesta tehdään merkintä Hippoksen rekisteritietoihin, mutta uusintamittauksia/rekisteritodistusten uusimista ei Hippoksen toimesta valvota.  Uusittu rekisteritodistus tulee kuitenkin toimittaa Hippokseen tietojen päivittämistä varten.

   

  Omistajanvaihdokset tulee tehdä sekä roturekisteriin että Hippokseen. Tieto omistajanvaihdoksista ei välity Hippoksesta roturekisteriin!

   

  Mikäli hevosella on  rekisteritodistuksen lisäksi passi EU-maasta, tulee se myös toimittaa Hippokseen. Koska hevosella saa olla vain yksi EU-passi, tehdään Hippoksen rekisteröintimerkinnät kyseiseen passiin. Mikäli hevosella ei ole passia EU-kantakirjasta, tehdään sille EI-rekisteröidyn hevoseläimen passi. Rotu-ja sukutiedot tallennetaan tietokantaan, mutta niitä ei tulosteta passiin.