Hyppää sisältöön

DNA-polveutumismääritys

Kaikista Suomessa syntyneistä, sukutiedoilla rekisteriin merkittävistä hevosista otetaan tunnistuksen yhteydessä DNA -näyte (veri- tai jouhinäyte) polveutumisen varmistamiseksi. Varsan oma DNA testataan sekä isään että emään. Kunkin rodun jalostusohjesääntö asettaa tietyt vaatimukset varsan polveutumismääritykselle. Polveutumismääritykset tekee Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) -laboratorio Uppsalassa Ruotsissa.

Mikä dna- polveutumismääritys ja mihin sitä tarvitaan?

Dna- polveutumismäärityksessä varsan oma dna- tyyppi määritetään ja sitä verrataan sekä isän että emän dna- tyyppeihin. Varsalla on jokaisessa määritettävässä markkerissa (18 kpl) kaksi alleelia, joista toisen se saa isältään ja toisen emältään. Luotettava polveutumismääritys edellyttää siis molempien vanhempien täydellisten näytteiden saamista vertailuun. Kun molempien vanhempien dna-tyypit ovat täydelliset ja sopivat varsan dna- tyyppiin, on luotettavuus 99 %.

Joka vuosi noin 3 – 5 % varsoista todetaan polveutuvan muista kuin ehdotetuista vanhemmista. Tämä johtuu esimerkiksi inhimillisistä virheistä keinosiemennystoiminnassa tai kahden oriin käyttämisestä astutuskaudella. Joskus myös tammat voivat vaihtaa varsoja keskenään. Siksi varsojen polveutuminen on tärkeää testata. Testin luotettavuus on 100 % silloin, kun poissuljetaan epäsopivia isä- tai emävaihtoehtoja.

Lisätietoja lämminverisistä ratsuhevosista ja poneista:

  • Kaikista jalostukseen hyväksyttävistä oriista ja kantakirjattavista tammoista otetaan DNA -näyte viimeistään jalostukseen hyväksymisen yhteydessä.
  • Myös jalostukseen hyväksymättömästä oriista, joka astuu Suomessa, tulee toimittaa DNA -näyte mahdollisten varsojen rekisteröintiä varten.
  • Mikäli rekisteröitävän varsan emästä ei ole näytettä (esim. aiemmin tuotu tuontitamma) tai emän näyte on erittäin vanha, otetaan emästä DNA -näyte varsan tunnistamisen yhteydessä. Joskus emän melko tuorekin dna- tyyppi tulee täydentää ja siitä tarvitaan uusi näyte sitä varten. Ota mieluummin aina varuiksi emästä jouhia talteen nyppimällä niitä hännästä noin 30-50 kpl.
  • Ulkomailla tai tuontispermalla siemennetyn tamman omistaja on velvollinen hankkimaan oriin DNA -tiedot tulevan varsan polveutumismääritystä varten.
  • Suomessa syntyneistä erikoisrotuja edustavista varsoista, jotka ensirekisteröidään ulkomaan roturekisteriin suositellaan DNA -näytteen ottoa normaalin käytännön mukaisesti. Niitä ei automaattisesti testata vanhempiinsa.
  • Tuontitammasta on suositeltavaa ottaa DNA -näyte jo rekisteröintiä varten tehtävän tunnistuksen yhteydessä, mikäli tammaa aiotaan käyttää siitokseen. Tammojen DNA -näytettä ei automaattisesti testata vanhempiinsa.