Hyppää sisältöön

Jalostustapahtumat 2021

Suomen Hippos ry järjestää mielenkiintoisia hevosjalostukseen liittyviä tapahtumia pitkin vuotta. Tapahtumia järjestetään yhteistyössä jäsenjärjestöjen ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Vuonna 2021 jalostustapahtumat järjestetään ilman yleisöä ja ne ovat seurattavissa suorina verkkototeutuksina.

18.-19.2.2021 Jalostuspäivät ja juoksijaorinäyttely, Lahti

Jalostuspäivät on jokavuotinen, pääsääntöisesti kuninkuusravipaikkakunnalla järjestettävä jalostusta ja kasvatusta käsittelevä tapahtuma, joka kerää yhteen Suomen huippukasvattajat.

Orinäyttely on suomenhevosten ja lämminveristen ravihevosoriiden vuoden merkittävin jalostusarvostelutilaisuus. Orinäyttelyssä eläinlääkäri tarkistaa oriin terveydentilan ja lautakunta arvostelee oriita jalostusohjesääntöjen määrällä tavalla. Oriit saavat jalostukseenkäyttöoikeuden käytyään orinäyttelyssä. Lämminveriset ravihevosoriit arvostellaan tuoteselostemallilla ja suomenhevosoriista annetaan muun arvostelun lisäksi kirjallinen selvitys suvusta ja suorituksista, jossa kiinnitetään huomioita erityisesti suvun geneettiseen monimuotoisuuteen.

18.–19.3.2021 Ratsuoripäivät ja 20.-21.3.2021 suomenratsuoriiden orinäyttely, Ypäjä

Suomalaisen ratsuhevos- ja ratsuponikasvatuksen näyteikkuna kerää yhteen ratsupuolen vaikuttajat. Oripäivillä ratsu- tai ratsuponioriille haetaan jalostukseenkäyttöoikeutta suomalaisen lämminverisen ratsuhevosen eli FWB:n ja suomalaisen ratsuponin eli SRP:n jalostukseen. Ratsuoripäivillä 3–5-vuotiaat oriit suorittavat ikäluokan kriteerien mukaisen oritestin ja vanhempien oriiden arvioinnissa huomioidaan niiden kilpailusuoritukset.

Suomenhevosoriiden orinäyttely ratsu- ja pienhevosoriille sekä työhevosoriille. Orinäyttelyssä eläinlääkäri tarkistaa oriin terveydentilan ja lautakunta arvostelee oriita jalostusohjesääntöjen määrällä tavalla. Oriit saavat jalostukseenkäyttöoikeuden käytyään orinäyttelyssä. Oriille annetaan muun arvostelun lisäksi kirjallinen selvitys suvusta ja suorituksista, jossa kiinnitetään huomioita erityisesti suvun geneettiseen monimuotoisuuteen.

24.–25.4.2021 Ponioripäivät, Ypäjä

Ponioripäivillä jalostukseenkäyttöoikeutta hakevat vuonohevos- gotlanninruss-, newforest- ja connemaraoriit. Lisäksi Ponioripäivillä jalostusarvostellaan welsh- ja shetlanninponioriita. Kaikki oriit käyvät läpi eläinlääkärintarkastuksen ja rakennearvostelun. Lisäksi niiden liikkeet esitetään vapaana. Osa oriista suorittaa myös käyttökokeen, joka voi rodusta riippuen olla joko ratsastus-, ajo- tai ohjasajokoe. Jalostukseen hyväksytty ori saa rodusta riippuen joko määräaikaisen tai toistaiseksi voimassa olevan jalostukseenkäyttöoikeuden.

7.–8.8.2021 Kansallinen Poninäyttely, Lahti PERUTTU

Kansallinen poninäyttely on maan suurin vuosittainen ponitapahtuma, joka kokoaa yhteen Suomen ponirotujen parhaimmiston. Näyttelyssä rotuponit esittäytyvät yleisölle ikäluokittain jaotelluissa näyttelyluokissa. Rotujen parhaat kilpailevat lopuksi koko näyttelyn parhaiden palkinnoista. Näyttelyluokkien lisäksi ratsastus-, ajo-, ohjasajo-, handler- ja agilityluokkia. Lisätietoja Kansallisesta poninäyttelystä.

28.8. Valtakunnallinen työmestaruuskilpailu, Kokemäki

Kilpailussa maan parhaat suomenhevoset kilpailevat työmestaruuden SM-tittelistä. Mestaruus ratkaistaan kolmella osakokeella: 1000 metrin juoksukoe, 500 metrin käyntikoe 500 kilon kuormalla ja vetokoe, jossa vedetään rekeä hiekkaesteessä. Vetokokeessa kuorman alkupaino on noin 500 kiloa ja aina 20 metrin vedon jälkeen kuormaa lisätään 50 kilolla. Parhaan yhteispistemäärän saavuttanut hevonen voittaa SM-tittelin ja kilpailuun voittajalle määrätyn rahapalkinnon. Lisätietoja suomenhevosten työmestaruudesta

6.9.2021 Suomenhevosen päivä

Suomenhevosen päivää vietetään vuosittain 6. syyskuuta. Raviurheilun ja hevoskasvatuksen keskusjärjestö Suomen Hippos ry antaa liputussuosituksen kansallishevosemme kunniaksi.

10.9.2021 Varsahuutokauppa, Ypäjä

Huutokaupassa myydään yksivuotiaita lämminveri- ja suomenhevosvarsoja.

11.-12.9. Laatuponikilpailu

Laatuponikilpailuun voivat osallistua jalostusohjesäännön mukaisesti polveutuvat puhdasrotuiset ponit, welsh part bred -ponit, ratsuponit ja vuonohevoset. Ponin tulee olla rekisteröity Suomen Hippos ry:n rekisteriin.

Alustavasti: 25.-.26.9. European Breeding Event Finland, Ypäjä

European Breeding Event Finland (EBEF) on ratsuhevosvarsojen arvostelu- ja myyntitapahtuma. Suomen suurin maitovarsojen arvostelutapahtuma. Tapahtumassa myös jalostusarvostellaan ratsuhevostammoja ja tammoilla on mahdollisuus suorittaa tammatestit. Näyttelykalenterin löydät Heppa-järjestelmästä.

Kasvattajapäivät – Peruttu

Kasvattajapäivät on nuorten ratsuhevosten suurnäyttely. Näyttelyssä hevonen mitataan ja sen rakenne sekä käynti- ja raviliikkeet arvostellaan. Hevosesta tehdään lineaarinen profilointi ja se palkitaan rakenteesta ja liikkeistä saadun kokonaispistemäärän mukaan. Kasvattajapäivillä esiintyvät hevoset ovat 1–3-vuotiaita ratsuhevostammoja ja -ruunia sekä 1–2-vuotiaita ratsuhevosoriita. Jokaisen ikäluokan paras varsa palkitaan ja lopuksi palkitaan koko näyttelyn kolme parasta sekä vuoden kasvattaja ja paras esittäjä.

Seuraavien tapahtuminen ajankohdat päivittyvät tapahtuman järjestämismahdollisuuksien selvittyä: 

Valtakunnallinen varsanäyttely

Valtakunnallinen varsanäyttely on varsojen näyttelykauden huipentuma. Varsanäyttelyiden tarkoituksena on tukea kotimaista hevoskasvatusta ja toimia valistavana tilaisuutena sekä kasvattajille että omistajille. Näyttelytulokset ovat puolueeton arvostelu hevosen rakenteesta ja liikkeistä sekä siinä nähdään viitteitä sen vanhempien jalostusarvosta.

Nuorten Hevosten Festivaali, Ypäjä

Nuorten Hevosten Festivaali on tapahtuma, jossa 3–7-vuotiaat nuoret hevoset kilpailevat koulu-, este- ja kenttäratsastuksessa. Kaikissa lajeissa esiintyy ikäluokkiensa parhaimmistoa.

Laatuarvostelu

Laatuarvostelu on vuosittainen laatukilpailu 4-vuotiaille lämminverisille ratsuhevosille, sekä varsoneille 5-vuotiaille lämminverisille ratsutammoille. Hevosen tulee olla FWB-kantakirjan pääosastoon tai muuhun hyväksyttyyn kantakirjaan merkitty ja täyttää polveutumisvaatimukset. Laatuarvostelun järjestävät yhteistyössä Suomen Hippos ry ja FWB-yhdistys.

Tamma- ja varsanäyttelyt

Tammojen jalostusarvostelua sekä maitovarsojen ja nuorten arvostelua toteutetaan Suomen Hippoksen (ratsu- ja ponirodut) sekä paikallisten hevosjalostusliittojen (suomenhevoset, ravihevoset) tamma- ja varsanäyttelyissä. Katso näyttelykalenteri Heppa-järjestelmästä!