Hyppää sisältöön

Ratsu- ja ponioriiden jalostusarvostelu

Suomalaisen lämminverisen ratsuhevosen (FWB) sekä suomalaisen ratsuponin jalostukseen tarjottavat oriit hyväksytään Ratsuoripäivillä (pl. hyväksytyn ulkomaisen testin suorittaneet oriit). Ratsuponijalostukseen tarjottavat rotuponioriit ja arabialaiset täysiveriset hyväksytään Ratsuoripäivillä.

Gotlanninruss-, connemara-, newforest-, welsh- sekä shetlanninponioriiden jalostuksessa noudatetaan alkuperämaan vaatimuksia. Oman rotunsa jalostukseen tarjottavat gotlanninruss- connemara- ja newforestinponioriit hyväksytään Ponioripäivillä.

Ponioripäivillä jalostusarvosteluun osallistuminen on vapaaehtoista welshponeille (sektiot A, B, C ja D) sekä shetlanninponioriille. Welshponioriiden jalostukseen hyväksymisen ehtona on hyväksytty eläinlääkärintarkastus. Shetlanninponioriille eläinlääkärintarkastus ja virallinen mittaus on pakollinen. Vain eläinlääkärintarkastuksessa hyväksytyille shetlanninponioriille myönnetään orinumero. Ravikilpailuoikeuden saavat vain jalostusarvosteltujen shetlanninponioriiden jälkeläiset.

Vuonohevosjalostukseen tarjottavat oriit hyväksytään Ponioripäivillä.

Islanninhevosjalostukseen tarjottavien oriiden hyväksyminen tapahtuu Islanninhevosnäyttelyissä.

Arabialaisen täysiverisen ja englannintäysiverisen jalostuksessa noudatetaan kansainvälisten kattojärjestöjen (WAHO ja EMSBLC) vaatimuksia.

 • Jalostusohjesäännössä määritellään minimivaatimukset oriin polveutumiselle, terveydelle, rakenteelle ja suorituskyvylle

  Suomalaisen lämminverisen ratsuhevosen (FWB) sekä Suomalaisen ratsuponin (SRP) jalostukseen tarjottavat oriit suorittavat oritestinsä keväällä Ratsuoripäivillä. Ulkomailla testinsä tehneitä oriita hyväksytään myös paperikäsittelyllä Ratsu- ja ponivaliokunnan päätöksellä. Ratsuponijalostukseen tarjottavat rotuponioriit ja arabialaiset täysiveriset osallistuvat oritesteihin Ratsuoripäivillä.

  Jalostusluokat

  Jalostukseen hyväksytyt oriit merkitään kantakirjan pääosaston jalostusluokkiin sen mukaan, mitkä vaatimukset ori täyttää. Uudet jalostukseen tarjottavat ja asetetut vaatimukset täyttävät oriit merkitään kantakirjan jalostusluokkiin I ja II. Jalostusluokkaan II merkitään oriit jotka ovat suorittaneet hyväksytyn oritestin Suomessa tai ulkomailla ja nämä oriit ovat käytössä tammakohtaisilla orilisensseillä.

  Jalostusluokkaan I merkitään puolestaan oriit, jotka ovat suorittaneet hyväksytyn oritestin Suomessa tai ulkomailla ja ylittävät jalostusluokan I rajat. Nämä oriit ovat käytössä yleisellä orilisenssillä.

  Ulkomailla hyväksytyn oritestin suorittaneen oriin ei tarvitse osallistua Ratsuoripäiville tullakseen hyväksytyksi jalostukseen. Suomessa astuvien oriiden näyttäminen oripäivillä on toivottavaa, jotta suomalaisille tammanomistajille pystytään antamaan mahdollisimman paljon tietoa jalostuskäyttöön tarjottavista oriista.

  Arabialaisen täysiverisen ja englannintäysiverisen jalostuksessa noudatetaan kansainvälisten kattojärjestöjen (WAHO ja EMSBLC) vaatimuksia.

 • Ulkomailla hyväksytyn testin suorittaneiden, FWB- ja suomalaisen ratsuponin jalostukseen tarjottavien oriiden merkitseminen kantakirjan jalostusluokkaan ei edellytä oriiden esittämistä Suomen orilautakunnalle, vaikka ori astuisi tammoja Suomessa.

  Oripäivillä kerätään arvokasta tietoa oriin ominaisuuksista jalostusoriina ja arvioidaan oriin jalostusarvoa suhteessa suomalaiseen ratsuhevospopulaatioon. Tammanomistajat voivat käyttää tätä tietoa apunaan valitessaan tammalleen sopivaa oritta. Oripäivillä kerättyä jalostusaineistoa käytetään lisäksi aineistona tutkimuksessa ja Suomen ratsuhevoskannan rakennetta ja kehitystä tarkasteltaessa. Ilman luotettavia ja vuodesta toiseen vertailukelpoisia tilastotietoja suomalaisen ratsuhevoskasvatuksen kehittäminen ei ole mahdollista.

  Laadukas ja luotettava orivalinta on itsenäisen, kansainvälisesti kilpailukykyisen kantakirjan peruspilari. Suomalaisen ratsukasvatuksen kehittämiseksi oriiden esittäminen Suomen oripäivillä on erittäin suositeltavaa. Suomen Hippos ry suosittelee oriiden jalostustusarvostelua myös Suomessa ja tukee ratsuoriiden esittämistä Suomen orilautakunnalle maksamalla jalostusarvostelussa palkituille yksilöille näyttelypalkkioita.

  Uudet jalostukseen tarjottavat oriit

  Uudet jalostukseen tarjottavat ja asetetut vaatimukset täyttävät oriit merkitään kantakirjan jalostusluokkiin I ja II. Oritta voidaan käyttää joko tuontispermalla tai ori voi astua Suomessa. Hakemukset käsitellään Ratsu- ja ponivaliokunnan kokouksessa. Kokousten aikataulut löytyvät kohdasta Ratsu- ja ponivaliokunta.

  Oriiden merkitseminen FWB ja suomalaisen ratsuponikantakirjan jalostusluokkiin

  Ulkomaisessa hyväksytyssä kantakirjassa testattu ori merkitään anomuksella kantakirjan siihen jalostusluokkaan, jonka vaatimukset se täyttää. Oriin voi näyttää orilautakunnalle maaliskuussa ratsuoripäivillä tai erillistilaisuudessa, jolloin oriista annetaan tuoteseloste tammanomistajien jalostusvalinnan tueksi.

  Oriiden jalostusarvostelu Ratsuoripäivillä

  Ratsuoripäivillä oriit suorittavat eläinlääkärintarkastuksen, ne rakennearvostellaan ja ne esitetään lyhyesti ratsain. Ratsain esittäminen koskee 4-13 -vuotiaita oriita, mutta myös vanhemmat oriit voidaan omistajan toiveesta esittää ratsain. Koulu- ja esteoriit esitetään pienissä ryhmissä ja esteoriit hyppäävät muutamia hyppyjä. Ulkomaisten oriiden jalostusarvostelu tapahtuu oripäivien viimeisenä päivänä lauantaina. Jalostusarvostellut oriit voivat halutessaan osallistua myös oriparaatiin.

  Ulkomailla hyväksytyt 3-5 -vuotiaat oriit voivat myös osallistua suorituskyvyntestiin. Kolmevuotias ori, joka ei ole suorittanut ulkomaista testiä, voidaan merkitä vain jalostusluokka II:een ellei sitä merkitä jalostusluokka I:een suorituskyvyn kokeen perusteella.

  Katso lisää tuontioriiden merkitsemisestä jalostusluokkaan ja orilisensseistä täältä.

 • Shetlannin-, newforestin-, connemara-, gotlanninruss- ja welshponien jalostusohjesäännöt ovat uudistuneet. Rotujen jalostuksessa on siirrytty noudattamaan alkuperämaan jalostusohjesääntöjä. Ohjeet kunkin rodun oriiden jalostukseenkäyttöoikeudesta löytyvät jalostusohjesäännöt-välilehdeltä.

  Oriinomistaja! Huomaathan, että kaikkien ratsuponijalostukseen tarjottavien 3-6 vuotiaiden rotuponioriiden tulee osallistua ratsuoripäivillä järjestettävään suorituskyvyn kokeeseen.

  Shetlanninponi ja gotlanninrussponioriiden jälkeläisten ravikilpailuoikeus

  1.1.2013 jälkeen syntyneiden yksilöiden ravikilpailuoikeuden saamiseksi isäoriin tulee olla esitetty jalostusarvostelussa. Mikäli isäori on jalostusarvosteltu EU:n sisämarkkina-alueella, tulee oriista toimittaa lisenssihakemukseen liitteenä virallinen todistus ulkomaisesta jalostusarvostelusta. Tämän perusteella oriin jälkeläisille myönnetään ravikilpailuoikeus. Orilisenssi tulee olla maksettu astutusvuonna. Mikäli maahan tuotava ori on hyväksytty jalostukseen EU:n sisämarkkina-alueella, mutta sitä ei ole jalostusarvosteltu, tulee oriin osallistua Suomessa jalostusarvosteluun, jotta sen jälkeläiset saavat ravikilpailuoikeuden. Todistus ulkomaisesta jalostusarvostelusta tulee ehdottomasti toimittaa ennen ensimmäistä astutusta. Jälkeläiset eivät saa ravikilpailuoikeutta takautuvasti, vaikka oriin ulkomainen jalostusarvostelu toimitettaisiin myöhemmin.