Hyppää sisältöön

Orilisenssit ratsut ja ponit

Kaikilta ratsuhevos-, poni-, islanninhevos- ja vuonohevosoriilta vaaditaan vuosittainen orilisenssi. Se on haettava ja maksettava niinä vuosina, kun oritta käytetään siitokseen. Ratsuoripäiville, Ponioripäiville tai islanninhevosnäyttelyyn osallistuvien lisenssihakemusta ei tarvitse tehdä erikseen. Lisenssimaksu sisältyy tuolloin näyttelymaksuun.

Kaikkien orilisenssien hakeminen (myös yleiset tuontispermalisenssit sekä tammakohtaiset lisenssit) on siirtynyt Heppa-järjestelmään vuoden 2019 alusta alkaen. Uusien tuontispermaoriiden tiedot täytyy ilmoittaa Hippokseen hyvissä ajoin, jotta ne ehditään lisäämään tietokantaan.

Lisenssihakemuksen tekemistä varten täytyy olla kirjautuneena Heppa-järjestelmään. Puuttuvat tunnukset voi tilata Heppa-järjestelmän kirjautumiskohdasta.

Huomioithan, että kaikista jalostukseen käytettävistä oriista on otettava DNA-näyte ja vuosittainen CEM-näyte (tarttuva kohtutulehdus) sekä keinosiemennykseen käytettäviltä oriilta myös EVA-näyte (virusarteriitti).  Luonnollisessa astutuksessa käytettävien ponioriiden (pl. ratsuponijalostukseen käytettävät oriit) negatiivinen CEM-testitulos on voimassa viisi vuotta.

Jokainen oriinpitäjä on lisäksi velvollinen pitämään astutuskirjanpitoa. Astutuskirjanpitoa on mahdollista täyttää myös sähköisesti. Lisätietoja ja oriinpitäjäoikeudet Tommi Lähdekorpi tommi.lahdekorpi@hippos.fi.

Tuontioriit

Ulkomaisessa kantakirjassa hyväksytyt oriit saavat Suomessa jalostukseenkäyttöoikeuden hakemuksella, mikäli niillä on toistaiseksi voimassa oleva jalostukseenkäyttöoikeus toisessa EU-maassa.

Tuontioriiden lisenssihakemukset tehdään sähköisesti Heppa-järjestelmän kautta vuodesta 2019 alkaen.

Hakemuksen tekemistä varten tarvitaan tunnukset järjestelmään. Oriin tiedot tulee olla toimitettu Hippokseen orilisenssi@hippos.fi, jotta ne löytyvät järjestelmästä hakemuksen tekemistä varten.

Usean oriin luvan hakeminen samalla kertaa

Orilisenssit haetaan normaalisti Heppa-järjestelmän kautta. Käytössä on hinnaston mukaiset hintakatot. Oriinpitäjän tulee kuitenkin olla yhteydessä Suomen Hippokseen, jotta asiasta voidaan sopia.

Vuosittaisen orilisenssin aktivoimiseen tarvitaan Omatalli -tunnukset.

Palveluhinnasto
 • Shetlanninponioriille ja welshponioriille voidaan hakea vuosittain haettavaa orilisenssiä Heppa-järjestelmän kautta.

  Hakemuksen lisäksi on toimitettava Hippoksen virallisen mittaajan mittaustodistus osoitteeseen orilisenssi@hippos.fi, mikäli oriilla ei ole aikaisempaa voimassa olevaa mittaustodistusta kun oriille haetaan ensimmäistä kertaa siitokseenkäyttöoikeutta. Oriit ovat tervetulleita myös oripäiville.

  Huomioithan, että oriin tulee olla rekisteröity Suomen Hippokseen.

  Shetlanninponioriille eläinlääkärintarkastus on vapaaehtoinen. Ilman hyväksyttyä eläinlääkärintarkastusta ori ei voi saada orinumeroa. Jotta shetlanninponioriin jälkeläinen saa ravikilpailuoikeuden, tulee ori olla esitetty jalostusarvostelussa.

  Welshponioriille eläinlääkärintarkastus on pakollinen.

  Eläinlääkärintodistus hyväksytystä eläinlääkärintarkastuksesta on toimitettava hakemuksen yhteydessä tea.niemi@hippos.fi.

  Orilisenssistä lähetetään ilmoittajalle lasku ja se näkyy kirjautuneille Oma Tallissa. Lasku tulee maksaa käyttäen viitenumeroa.

 • Kaikilta oriilta vaaditaan vuosittainen orilisenssi, jotta oriin jalostukseenkäyttöoikeus on voimassa kyseisenä vuonna. Islanninhevosnäyttelyyn osallistuvien oriiden lisenssihakemusta ei tarvitse tehdä erikseen. Lisenssimaksu kuuluu näyttelylaskun hintaan.

  Huomioithan, että kaikista keinosiemennyksellä jalostukseen käytettävistä oriista on otettava vuosittainen CEM-näyte. Luonnollisessa astutuksessa käytettäviltä oriilta CEM-testi otetaan viiden vuoden välein.

  Jokainen oriinpitäjä on lisäksi velvollinen pitämään astutuskirjanpitoa. Astutuskirjanpitoa ylläpidetään sähköisesti. Lisätietoja Soila Lehmusvaaralta soila.lehmusvaara@hippos.fi.

  Oriin jalostukseenkäyttöoikeuden jatkaminen

  Kokonaisarvostelun perusteella hyväksytyille oriille, joiden jalostukseen käyttöoikeus on päättynyt ja jotka on palkittu toisella palkinnolla, tulee anoa jatkolupaa. Oriille anotaan jatkolupaa kirjallisesti.  Kaikki anomukset käsitellään Ratsu- ja ponivaliokunnassa. Oriin jatkolupa maksaa 65 €, joka sisältää kuluvan vuoden orilisenssin.

  Kokonaisarvosteltujen oriiden, jotka on palkittu ensimmäisellä palkinnolla (pisteet 8.00 tai yli), jalostukseen käyttöoikeus muutetaan toistaiseksi voimassa olevaksi. Oriille tulee aktivoida vuosittain orilisenssi, jotta ori on käytettävissä jalostukseen.

  JATKOLUPAHAKEMUS PALAUTETAAN LIITTEINEEN OSOITTEESEEN:

  jenni.teikari@hippos.fi tai Suomen Hippos ry/Jenni Teikari, Kalkkipellontie 6, 02650 Espoo

  FEIF-arvostelun vahvistaminen oreilla ja tammoilla

  Aiemman FIZO:n mukaisen arvostelun saaneiden tammojen jalostusarvostelun tulos voidaan vahvistaa Suomen Hippoksen Ratsu- ja ponivaliokunnan päätöksellä ilman näyttelyssä käymistä. Tämä koskee ainoastaan mikrosirutettuja tammoja, joiden arvostelu on tehty vuonna 2003 tai sen jälkeen ja joiden arvosteltavat ominaisuudet ovat yhteneväisiä Suomen nykyisen arvostelujärjestelmän kanssa. Tamman tulee olla rekisteröity Suomen Hippokseen.

  Oriit, joilla on aikaisempi FEIF‐järjestelmän mukainen arvostelu ja jotka on mikrosirutettu, voidaan hyväksyä jalostukseen pöytäkirjapäätöksellä aikaisemman arvostelun perusteella. Aikaisempi FEIF-arvostelu voidaan myös vahvistaa islanninhevosnäyttelyssä. Oriin tulee olla rekisteröity Suomen Hippokseen.

  Pöytäkirjapäätöksellä FEIF-arvostelun vahvistamista haetaan täyttämällä erillinen sähköinen hakemus (Heppa-järjestelmä => orilisenssit). Oriin kinnerten röntgenkuvat tulee toimittaa Suomen Hippokseen, mikäli oriilla ei ole aiempaa hyväksyttyä lausunto World Fengurissa.

  Oriista tulee toimittaa seuraavat dokumentit:

  • Sähköinen hakemus FEIF –arvostelun vahvistamiseksi
  • Kinnerten röntgenkuvat (mikäli kinnerkuvien vapauttava lausunto on merkitty World Fenguriin, ei kinnerkuvia tarvitse toimittaa)
  • CEM-testin tulos
  • DNA-näyte vanhempiin testaamista varten (ellei DNA-testiä ole aiemmin otettu Suomessa tai tulos löydy World Fengurista), kysy ohjeet ja saate jenni.teikari@hippos.fi

  Tammakohtainen orilisenssi käytössä 2018 alkaen

  Islanninhevosoriille, jolla ei ole jalostusarvostelulla saavutettua jalostusoikeutta, mutta jota käytetään jalostukseen, tulee ostaa hinnaston mukainen tammakohtainen orilisenssi jokaista astutettavaa tammaa kohden. Oriinpitäjä on aina vastuussa lisenssin/lisenssien lunastamisesta ajallaan. Mikäli orilinsenssiä ei ole lunastettu ajallaan, oriin jälkeläistä ei rekisteröidä puhdasrotuisena islanninhevosena ja sen isäoriin tietoja ei merkitä rekisteriin. Kyseistä varsaa ei myöskään rekisteröidä WorldFengur –tietokantaan ja jälkeläisellä ei ole siten kilpailu-/näyttelyoikeuksia islanninhevosena. Lisäksi kaikkien islanninhevosina rekisteröitävien yksilöiden on täytettävä edelleen niille asetutut rekisteröinnin perusvaatimukset. Jokainen varsa on DNA-testattava sekä isään että emään ja yksilön polveutuminen tulee pystyä todistettavasti johtamaan islantilaisiin yksilöihin.

  Terveystarkastus- ja kinnerten röntgenkuvausvaatimukset ovat samat, kuin jalostukseen hyväksytyille oriille. Oriille, joiden tammakohtaista lisenssiä ei ole lunastettu määräaikaan mennessä, ja/tai terveystarkastusta ole tehty, on mahdollista lunastaa lisenssi korotettuun hintaan.

 • Arabialaiselle täysiveri oriille on mahdollista hakea jalostukseenkäyttöoikeutta, jos se täyttää WAHO:n säännöt. Tällöin ori on käytettävissä vain arabihevosjalostukseen. Saadakseen jalostukseenkäyttöoikeuden FWB- tai suomalaisen ratsuponin jalostukseen, tulee oriin hakea jalostukseenkäyttöoikeutta Ratsuoripäivillä.

  Kaikista jalostukseen käytettävistä oriista tulee vuosittain lunastaa orilisenssi. Luonnollisesti astuvilta oriilta tarvitaan CEM-testi viiden vuoden välein. Arabihevosjalostukseen voidaan käyttää kaikkia puhdasrotuisia arabioriita, jotka polveutuvat WAHO:n hyväksymistä kantakirjoista. Lisenssi voidaan myöntää vähintään 2-vuotiaalle oriille.

  Orilisenssiä haetaan Heppa-järjestelmän kautta.

  Arabien lisenssihinnat mukailevat rotuponien järjestelmää silloin, kun niitä käytetään arabihevosjalostukseen. FWB- ja ratsuponijalostukseen käytettäessä säännöt ja hinnasto on lämminveristen ratsuhevosten mukaiset.

 • Yleisiä jalostuslupia myönnetään oriille, jotka on merkitty jalostusluokkaan I. Jalostusluokkaan II merkityille oriille tulee hakea lupaa nimetylle tammalle (tammakohtainen orilisenssi). Lupa on voimassa vuoden kerrallaan.

  Luokkien I ja II jälkeläisillä on kantakirjan tarjoamissa tilaisuuksissa samat oikeudet. Varsan osallistumisoikeuksiin ei siis ole merkitystä, mihin jalostuskantakirjaluokkaan isäori on merkitty tai missä maassa astutus tapahtuu. Suomessa astuvilta oriilta vaaditaan vapauttava CEM-testi. Paperikäsittelyllä lupia anovalle oriille hakemus tulee toimittaa ja maksaa käsittelymaksu kolme viikkoa ennen ratsu- ja ponivaliokunnan kokousta. Tammakohtaisiin lupiin voidaan anoa muutosta ratsu- ja ponivaliokunnalta viikon sisällä tamman siemennyksestä.

  Tammakohtainen lupa on voimassa siihen asti kun varsa syntyy.

  Tamman jäädessä tyhjäksi/luodessa, sille voidaan käyttää samaa tammakohtaista lisenssiä seuraavana vuonna samalle oriille (maksimissaan 3 vuoden ajan).

 • Ulkomaisessa kantakirjassa hyväksytyt oriit saavat Suomessa jalostukseenkäyttöoikeuden hakemuksella, mikäli niillä on toistaiseksi voimassa oleva jalostukseenkäyttöoikeus toisessa EU-maassa.

  Tuontioriiden lisenssihakemukset tehdään sähköisesti Heppa-järjestelmän kautta vuodesta 2019 alkaen.

  Hakemuksen tekemistä varten tarvitaan tunnukset järjestelmään. Oriin tiedot tulee olla toimitettu Hippokseen orilisenssi@hippos.fi, jotta ne löytyvät järjestelmästä hakemuksen tekemistä varten.

  Tuontispermaoriin yleinen lisenssi

  Hyväksytyssä kantakirjassa jalostukseen hyväksytylle ja jalostusluokka I vaatimukset täyttäville oriille voi anoa yleistä lisenssiä. Hakemuksen liitteeksi on toimitettava hyväksytyn jalostusjärjestön myöntämä polveutumistodistus, todistus jalostukseenkäyttöoikeudesta hyväksytyssä kantakirjassa, RTG-kuvat ja DNA-määritys. Lisenssi haetaan Hepasta sivulta Orilisenssi. Kun lisenssihakemus on hyväksytty, lähetetään lisenssimaksusta lasku. Lisenssimaksun kirjauduttua Heppaan oriin astutukset ovat tallennettavissa oriinpitäjän tunnuksilla. Yleisen lisenssin hakenut henkilö toimii oriinpitäjänä ja lisää astutukset Heppaan 15.9. mennessä astutuskaudella.

  Tammakohtaiset luvat

  Hyväksytyssä kantakirjassa jalostukseen hyväksytylle oriille voi anoa tammakohtaista orilisenssiä. Tammakohtaista orilisenssiä haetaan silloin, kun tuontispermaoriille ei ole haettu yleistä lisenssiä. Samoin jos tilaat sperman itse suoraan ulkomailta, hae oriille tammakohtaista lisenssiä. Tammakohtainen lisenssi haetaan Heppa- järjestelmästä välilehdeltä Orilisenssi. Lisenssi on voimassa, kun hakemus on hyväksytty ja lisenssi maksettu. Lisenssihinnasto on porrastettu ja hinta on edullisin, kun lisenssi on haettu viimeistään 30.6. astutuskaudella.

  Mikäli haluttua oriitta ei löydy Heppa- järjestelmästä, ota hyvissä ajoin yhteyttä Hippokseen ratsujen orilisensseistä vastaavalle henkilölle. Ori lisätään Heppaan, jotta lisenssin pääsee hakemaan. Käsittelyaika oriin lisäämiseksi Heppaan on noin viikko.

  Tammakohtainen lisenssi on voimassa kunnes varsa syntyy. Jos tamma ei tiinehdy, on sama lisenssi samalle oriille voimassa myös seuraavana astutuskautena. Tamman tiinehtymättömyys tulee ilmoittaa Oma Tallissa. Tammakohtaisen lisenssin voi vaihtaa toiseen oriin astutuskauden aikana, jos lisenssiin valittua oriitta ei olekaan saatavilla siemennyksen aikana tai tammalle muusta syystä joudutaan vaihtamaan oriitta. Oriin vaihtumisesta tarvitaan aina kirjallinen ilmoitus ratsujen orilisensseistä vastaavalle henkilölle.

  Tammakohtaista lisenssiä käytettäessä tulee tamman astutukset aina ilmoittaa Hippokseen ratsujen orilisensseistä vastaavalle henkilölle viimeistään 30.9. astutusvuonna.