Hyppää sisältöön

Orilisenssit ratsut ja ponit

Kaikille jalostukseen käytettäville ratsuhevos-, poni-, islanninhevos- ja vuonohevosoriille haetaan orilisenssi niinä vuosina, kun ori on jalostuskäytössä. Ratsuoripäiville, Ponioripäiville tai islanninhevosnäyttelyyn osallistuvien oriiden lisenssihakemusta ei tarvitse tehdä erikseen, vaan lisenssimaksu sisältyy näyttelymaksuun.

Kaikki orilisenssit haetaan Heppa-järjestelmän kautta. Uusien tuontispermaoriiden tiedot täytyy ilmoittaa Hippokseen osoitteeseen orilisenssi@hippos.fi hyvissä ajoin, jotta tiedot ehditään lisäämään tietokantaan ennen lisenssin hakemista.

Lisenssihakemuksen tekemistä varten kirjaudutaan Heppa-järjestelmään. Puuttuvat kirjautumistunnukset voi tilata Heppa-järjestelmän kirjautumiskohdasta. Hyväksytystä orilisenssistä lähetetään lasku hakijalle ja lasku näkyy myös hakijan OmaTallissa. Täältä löydät ohjeet orilisenssin hakemiseen: Orilisenssin hakeminen

Jalostukseen käytettävistä oriista tulee ottaa DNA-näyte polveutumismääritystä varten ja vuosittainen CEM-näyte (tarttuva kohtutulehdus) sekä keinosiemennykseen käytettäviltä oriilta myös EVA-näyte (virusarteriitti).  Luonnollisessa astutuksessa käytettävien rotuponi- ja ratsuponioriiden, islanninhevosoriiden sekä rotujalostukseen käytettävien arabialaisten täysverioriiden negatiivinen CEM-testitulos on voimassa viisi vuotta.

Oriinpitäjä on lisäksi velvollinen pitämään astutuskirjanpitoa. Astutuskirjanpito täytetään sähköisesti Heppa-järjestelmässä. Oriinpitäjän oikeuksien hallinta kts. yhteystiedot.

Tammakohtaisen lisenssin hakijan tulee ilmoittaa tamman siemennyspäivät sähköpostitse Hippokseen ko. rodun rekisteröijälle (FWB, SRP, islanninhevonen).

Rotukohtaiset tiedustelut rotua rekisteröivältä henkilöltä kts. yhteystiedot.

Palveluhinnasto
 • Connemara, newforestinponi, vuonohevonen

  Oriille tulee aktivoida orilisenssi niinä vuosina, kun sitä käytetään siitokseen.

  Yleinen orilisenssi:

  • Ori on jalostusarvosteltu ja sillä on voimassa oleva jalostukseenkäyttöoikeus jalostusluokassa.
  • CEM-testitulos on voimassa.

  => Varsa voidaan merkitä pääosaston perusluokkaan, mikäli se täyttää muut perusluokkaan merkitsemisen ehdot. 

  Hyväksymättömän oriin lisenssi:

  • Oritta ei ole jalostusarvosteltu tai hyväksytty jalostusarvostelussa.
  • Oriin yleinen jalostukseenkäyttöoikeus ei ole voimassa.

  => Varsa voidaan merkitä kantakirjaan, mikäli se täyttää muut kantakirjaan merkitsemisen ehdot, mutta varsalla ei ole oikeutta osallistua nuorten ponien arvosteluun tai jalostusarvosteluun.

  Welshponi- ja shetlanninponioriit

  Mikäli shetlanninponi- tai welshponioritta ei esitetä hyväksyttäväksi jalostukseen Ponioripäivillä, tulee sille hakea siitokseenkäyttöoikeutta toimistokäsittelynä. Ennen sähköisen lisenssihakemuksen tekemistä oriista toimitetaan osoitteeseen orilisenssi@hippos.fi mittaustodistus Suomen Hippoksen virallisen mittaajan tekemästä mittauksesta sekä rotukohtaisten vaatimusten mukaisesti suoritetun eläinlääkärintarkastuksen pöytäkirja (yleinen osa 1 sekä rotukohtainen liite 2a tai 2b).

  1. Jalostusarvostellun oriin yleinen orilisenssi:

  • Ori tulee olla hyväksytty jalostusarvostelussa

  => Jalostusarvostelussa hyväksytyn oriin jälkeläinen voi saada ravikilpailuoikeuden ja näyttelyoikeuden.

  2. Terveystarkastetun oriin yleinen orilisenssi:

  • Oriille tulee suorittaa rodun jalostusohjelman mukainen terveystarkastus.
  • Ori tulee olla mitattu virallisen mittaajan toimesta.

  => Oriin jälkeläinen voi saada näyttelyoikeuden mutta EI ravikilpailuoikeutta.

  Yleinen lisenssi voidaan myöntää oriille, joka täyttää seuraavat ehdot:

  • Oriille on myönnetty orinumero ja ori on merkitty jalostusluokkaan joko jalostusarvostelutuloksen tai terveystarkastuksen ja mittaustuloksen perusteella.
  • Oriin jalostukseenkäyttöoikeus on voimassa.
  • CEM-testitulos tulee olla voimassa.

  3. Hyväksymättömän oriin lisenssi:

  • Jalostusarvostelussa hylätty welsh- tai shetlanninponiori
  • Welsh-tai shetlanninponiori, jota ei ole jalostusarvosteltu tai oriille ei ole suoritettu jalostusohjelman mukaista terveystarkastusta.
  • Oriille ei ole myönnetty orinumeroa.
  • Oriin yleinen jalostukseenkäyttöoikeus ei ole voimassa.
  • Hyväksymättömän oriin orilisenssiä varten shetlanninponioriit tulee olla mitattu virallisen mittaajan toimesta.

  => Hyväksymättömän oriin orilisenssi: Oriin jälkeläiset merkitään rodun kantakirjaan, mutta ne eivät saa osallistua jalostusarvosteluun, oriin jälkeläisille ei myönnetä ravikilpailuoikeutta.

  Gotlanninruss-oriit:

  Yleinen orilisenssi:

  GI, GII ja G-luokkaan astutushetkellä merkittyjen oriiden jälkeläiset voidaan merkitä kantakirjan pääosaston perusluokkaan 1, ne saavat ravikilpailuoikeuden ja ne voivat osallistua jalostusarvosteluun.

  Luokkaan 0 hyväksyttyjen oriiden jälkeläiset voidan merkitä pääosaston luokkaan 2, jälkeläisillä on ravikilpailuoikeus, mutta ne eivät saa osallistua jalostusarvosteluun.

  Hyväksymättömän oriin lisenssi:

  • Oritta ei ole merkitty jalostusluokkaan G, GII, GI, tai 0 astutushetkellä.

  => Hyväksymättömän oriin orilisenssi: Oriin jälkeläiset merkitään rodun kantakirjaan, mutta ne eivät saa osallistua jalostusarvosteluun, oriin jälkeläisille ei myönnetä ravikilpailuoikeutta.

  Arabialaiset täysverioriit

  Arabialaiselle täysiverioriille on mahdollista hakea jalostukseenkäyttöoikeutta, mikäli se täyttää WAHO:n säännöt. Arabihevosjalostukseen voidaan käyttää kaikkia puhdasrotuisia arabioriita, jotka polveutuvat WAHO:n hyväksymistä kantakirjoista. Lisenssi voidaan myöntää vähintään 2-vuotiaalle oriille.

  Saadakseen jalostukseenkäyttöoikeuden FWB- tai suomalaisen ratsuponin jalostukseen, tulee oriin hakea jalostukseenkäyttöoikeutta osallistumalla Ratsuoripäiville.

  Arabioriiden lisenssihinnat mukailevat rotuponien järjestelmää silloin, kun niitä käytetään arabihevos- tai ratsuponijalostukseen. FWB- jalostukseen käytettäessä säännöt ja hinnasto on lämminveristen ratsuhevosten mukaiset.

 • Tuontispermalla käytettävälle oriille haetaan joko yleinen tai tammakohtainen orilisenssi. Mikäli oriin tietoja ei löydy Heppa-järjestelmästä, tulee ne toimittaa sähköpostitse ko. rodun rekisteröijälle.

  Tuontispermaoriiden lisenssihinnasto on sama kuin ratsuhevosilla ja -poneilla.

 • Yleinen orilisenssi myönnetään oriille, joka on merkitty jalostusluokkaan I. Jalostusluokkaan II merkitylle oriille tulee hakea tammakohtainen orilisenssi jokaiselle nimetylle tammalle erikseen.  Orilisenssi tulee anoa astutuskaudella 15.9. mennessä. Tämän jälkeen orilisenssistä peritään korotettu maksu.

  Jalostusluokkien I ja II jälkeläisillä on kantakirjan tarjoamissa tilaisuuksissa samat oikeudet. Varsan osallistumisoikeuksiin ei siis ole merkitystä, mihin jalostuskantakirjaluokkaan isäori on merkitty tai missä maassa astutus tapahtuu.

   

   

 • Ulkomaisessa FWB-hyväksytyssä kantakirjassa jalostukseen hyväksytyt oriit saavat Suomessa jalostukseenkäyttöoikeuden hakemuksella, mikäli niillä on voimassa oleva jalostukseenkäyttöoikeus toisessa EU-maassa.

  Tuontispermaoriin yleinen lisenssi

  Hyväksytyssä kantakirjassa jalostukseen hyväksytylle ja jalostusluokan I vaatimukset täyttävälle oriille voi hakea yleistä orilisenssiä. Hakemuksen liitteenä toimitetaan hyväksytyn jalostusjärjestön myöntämä polveutumistodistus, todistus jalostukseenkäyttöoikeudesta hyväksytyssä kantakirjassa, röntgenkuvat (tai röntgenlausunto) ja DNA-tiedot. Yleisen lisenssin hakenut henkilö toimii oriinpitäjänä ja lisää astutukset Heppaan 15.9. mennessä astutuskaudella.

  Tuontispermaoriin tammakohtainen lisenssi

  Hyväksytyssä kantakirjassa jalostukseen hyväksytylle oriille voi anoa tammakohtaista orilisenssiä. Tammakohtaista orilisenssiä haetaan silloin, kun tuontispermaoriille ei ole haettu yleistä lisenssiä tai ori ei täytä jalostusluokan I vaatimuksia tai jos sperman tilaa yksityishenkilö omalle tammalleen. Lisenssihinnasto on porrastettu ja hinta on edullisin, kun lisenssi on haettu viimeistään 14.9. astutuskaudella.

  Tammakohtainen lisenssi on voimassa kunnes varsa syntyy. Jos tamma ei tiinehdy, on sama lisenssi samalle oriille voimassa myös seuraavana astutuskautena. Tamman tiinehtymättömyys tulee ilmoittaa Oma Tallissa. Tammakohtaisen lisenssin voi vaihtaa toiseen oriin astutuskauden aikana, jos lisenssiin valittua oriitta ei olekaan saatavilla siemennyksen aikana tai tammalle muusta syystä joudutaan vaihtamaan oriitta. Oriin vaihtumisesta tarvitaan aina kirjallinen ilmoitus ratsujen orilisensseistä vastaavalle henkilölle kts. yhteystiedot.

  Tammakohtaista lisenssiä käytettäessä tulee tamman astutukset ilmoittaa sähköpostilla aina Hippokseen ratsujen orilisensseistä vastaavalle henkilölle viimeistään 30.9. astutusvuonna.

  Usean oriin lisenssin hakeminen samalla kertaa

  Orilisenssit haetaan normaalisti Heppa-järjestelmän kautta. Käytössä on hinnaston mukaiset hintakatot. Oriinpitäjän tulee olla yhteydessä Suomen Hippokseen, jotta asiasta voidaan sopia. Hakemus tulee toimittaa kaikkine liitteineen, ennen kuin se voidaan hyväksyä.

 • Oriin jalostukseenkäyttöoikeuden jatkaminen

  Kokonaisarvostelun perusteella hyväksytyille oriille, joiden jalostukseenkäyttöoikeus on päättynyt ja jotka on palkittu toisella palkinnolla, tulee anoa jatkolupaa. Oriille anotaan jatkolupaa kirjallisesti.  Kaikki anomukset käsitellään Ratsu- ja ponivaliokunnassa. Hinnaston mukainen jatkolupa sisältää hakuvuoden orilisenssin.

  Kokonaisarvosteltujen oriiden, jotka on palkittu ensimmäisellä palkinnolla (pisteet 8.00 tai yli), jalostukseen käyttöoikeus muutetaan toistaiseksi voimassa olevaksi. Oriille tulee aktivoida vuosittain orilisenssi, jotta ori on käytettävissä jalostukseen.

  JATKOLUPAHAKEMUS PALAUTETAAN LIITTEINEEN OSOITTEESEEN orilisenssi@hippos.fi

  FEIF-arvostelun vahvistaminen oreilla ja tammoilla

  Aiemman FIZO:n mukaisen arvostelun saaneiden tammojen jalostusarvostelun tulos voidaan vahvistaa Suomen Hippoksen Ratsu- ja ponivaliokunnan päätöksellä ilman näyttelyssä käymistä. Tämä koskee ainoastaan mikrosirutettuja tammoja, joiden arvostelu on tehty vuonna 2003 tai sen jälkeen ja joiden arvosteltavat ominaisuudet ovat yhteneväisiä Suomen nykyisen arvostelujärjestelmän kanssa. Tamman tulee olla rekisteröity Suomen Hippokseen.

  Oriit, joilla on aikaisempi FEIF‐järjestelmän mukainen arvostelu ja jotka on mikrosirutettu, voidaan hyväksyä jalostukseen pöytäkirjapäätöksellä aikaisemman arvostelun perusteella. Aikaisempi FEIF-arvostelu voidaan myös vahvistaa islanninhevosnäyttelyssä. Oriin tulee olla rekisteröity Suomen Hippokseen.

  Pöytäkirjapäätöksellä FEIF-arvostelun vahvistamista haetaan täyttämällä erillinen sähköinen hakemus (Heppa-järjestelmä => orilisenssit). Oriin kinnerten röntgenkuvat tulee toimittaa Suomen Hippokseen, mikäli oriilla ei ole aiempaa hyväksyttyä lausunto World Fengurissa.

  Oriista tulee toimittaa seuraavat dokumentit:

  • Sähköinen hakemus FEIF –arvostelun vahvistamiseksi
  • Kinnerten röntgenkuvat (mikäli kinnerkuvien vapauttava lausunto on merkitty World Fenguriin, ei kinnerkuvia tarvitse toimittaa)
  • CEM-testin tulos
  • DNA-näyte vanhempiin testaamista varten (ellei DNA-testiä ole aiemmin otettu Suomessa tai tulos löydy World Fengurista)

  Islanninhevosten tammakohtainen orilisenssi

  Islanninhevosoriille, jolla ei ole jalostusarvostelulla saavutettua jalostusoikeutta, mutta jota käytetään jalostukseen, tulee hakea hinnaston mukainen tammakohtainen orilisenssi jokaista astutettavaa tammaa kohden. Oriinpitäjä on aina vastuussa lisenssin/lisenssien lunastamisesta ajallaan. Mikäli orilisenssiä ei ole lunastettu ajallaan, oriin jälkeläistä ei rekisteröidä puhdasrotuisena islanninhevosena ja sen isäoriin tietoja ei merkitä rekisteriin. Kyseistä varsaa ei myöskään rekisteröidä World Fengur –tietokantaan ja jälkeläisellä ei ole siten kilpailu-/näyttelyoikeuksia islanninhevosena.

  Lisäksi kaikkien islanninhevosina rekisteröitävien yksilöiden on täytettävä edelleen niille asetutut rekisteröinnin perusvaatimukset. Jokainen varsa on DNA-testattava sekä isään että emään ja yksilön polveutuminen tulee pystyä todistettavasti johtamaan islantilaisiin yksilöihin.

  Terveystarkastus- ja kinnerten röntgenkuvausvaatimukset ovat samat, kuin jalostukseen hyväksytyille oriille. Oriille, joiden tammakohtaista lisenssiä ei ole lunastettu määräaikaan mennessä, ja/tai terveystarkastusta ole tehty, on mahdollista lunastaa lisenssi korotettuun hintaan.

  Lisätiedot kts. yhteystiedot