Hyppää sisältöön

Omistamisen muodot

Hevosenomistajuus elää mukana ajassa, ja tänä päivänä hevosen omistamiseen on monia hyviä vaihtoehtoja. Omistamiseen voi sitoutua juuri itselleen sopivalla tavalla – hevosen voi omistaa yksin tai kimpassa, määräajan tai koko hevosen eliniän. Kimppaomistaminen, yhteisomistus, erilaiset leasing-kuviot sekä vuokraaminen mahdollistavat omistajuuden ilman ylivoimaisia rahallisia panostuksia ja ajallisia sitoumuksia.

Oma hevonen

Hevosen omistaminen kokonaan tuo mukanaan paitsi vapautta, myös vastuuta. Hevosen vastuuhenkilönä toimiminen tuo mukanaan ratkaisujen tekemistä ja päätöksiä, ja hevosen omistaminen vaatii innostuksen ja kiinnostuksen ohella valtavasti aikaa sekä tiedonhankintaa. Samalla täytyy myös pohtia tarkkaan, onko hevosen hankinta ja ylläpito taloudellisesti mahdollista.

Hevosen hankkimispäätöksen tulee olla tarkkaan punnittu, ja sen on perustuttava tietoon. Hevosenomistaminen vaatii nöyryyttä – täytyy osata tunnustaa, ettei tiedä kaikkea ja silti olla tinkimättä hevosen hyvinvoinnista. Hevonen on iso ja vahva eläin, joka tarvitsee lajitovereita ja tilaa liikkua voidakseen hyvin. Hevosen kanssa eläminen on antoisaa, mutta sen hintana on hevosenkokoinen vastuu.

Yhteisomistus eli hevoskimppa

Yhteisomistus ratkaisee monta hevosenomistamiseen liittyvää raha- ja ajankäyttöhuolta, mutta jaettu ilo on usein moninkertainen. Etenkin ravihevosten kohdalla yhteisomistus kasvattaa suosiotaan, mutta myös ratsuhevosen omistamiseen kimppaomistus tarjoaa varteenotettavan vaihtoehdon.

Yhteisomistus on hyvä tapa päästä mukaan hevosenomistamisen elämyksiin pienellä panoksella. Se on ratkaisu myös monelle sellaiselle henkilölle, joka ei välttämättä ymmärrä juurikaan hevosen päivittäisestä hoidosta, mutta jota kiinnostaa hevonen hienona eläimenä ja sen mukanaan tuomat elämykset. Suuret kimpat ovat yleistymässä ja näissä hevosenomistamisen riemuihin pääsee kiinni jo hyvinkin pienellä kuukausimaksulla.

Hyvä kimpanvetäjä ja hyvin tehty yhteisomistussopimus ovat avainasemassa kimpan onnistumisessa. Hyvässä kimpassa hevosenomistamisen ilo moninkertaistuu. Kun pelisäännöt ovat kaikille selvät, on jokaisen omistajan helpompi nauttia yhteisestä hevosesta. Kokeneiden ja koulutettujen kimpanvetäjien johtamista kimpoista voit kysellä esimerkiksi raviradoilta.

Vuokraus

Tuntumaa hevosenomistamiseen voi saada myös vuokraamisen kautta. Vuokraaminen on yksi tapa tutustua hevosenomistamisen arkeen ennen kokonaan oman hevosen hankkimista tai syventää hevosharrastusta. Hevosia vuokrataan eri syistä ja erilaisiin käyttötarkoituksiin, esimerkiksi harrastus-, kilpailu- ja siitoskäyttöön.

Hevosen voi vuokrata esimerkiksi sen ylläpitokuluja vastaan, jolloin kaikki hevosesta aiheutuvat kulut ja hevosen hoito on vuokralaisen vastuulla. Kilpahevosen vuokraan saattaa sisältyä myös esimerkiksi tietyn summan maksaminen omistajalle hevosen tienaamista palkintorahoista.