tuonti 918 159

EU-maasta toiseen matkustavat hevoset tarvitsevat liikkumiseen terveystodistuksen

Hevosesta toiseen leviävien tartuntatautien vastustamiseksi on maahantuotaville hevoseläimille lain mukaan tehtävä lähtömaassa ennen tuontia tarkastus tarttuvien tautien varalta (Maa- ja metsätalousministeriön asetus 1033/2013)


https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2013/20131033


Suomessa terveystodistuksia valvova viranomainen on Elintarviketurvallisuusvirasto Evira.  Valvonnalla pyritään ehkäisemään tarttuvien tautien leviäminen Suomeen, jossa tautitilanne on toistaiseksi hyvä. 

 

Terveystarkastuksen tekee lähtömaan virkaeläinlääkäri. Tarkastus tulee tehdä enintään 48h ennen maastalähtöä ja on voimassa 10 päivää. Traces -järjestelmässä tehdyn todistuksen lisäksi on käytössä kansalliselle pohjalle tehtyjä vastaavat tiedot sisältäviä terveystodistuksia. Todistukset tarkistetaan Evirasta tapauskohtaisesti. Tällä hetkellä Eviran tarkastamia ovat Hollannin, Puolan, Ruotsin, Saksan, Portugalin ja Tanskan terveystodistukset, joista liitteenä mallit. Yksityiseläinlääkärin tekemät ostotarkastustodistukset eivät ole riittäviä maahantuontiin!

 

Hevosen maahantuoja on velvollinen säilyttämään maahantuomansa hevosen terveys-todistuksen viiden vuoden ajan.

  

Epäselvissä tapauksissa eläinlääkärintodistus lähetetään tarkistettavaksi Eviraan ja mikäli todistus ei täytä maahantuontiin tarvittavia vaatimuksia, Evira pyytää virkaeläinlääkärin tarkastamaan hevosen. Tarkastuksen yhteydessä hevosesta otetaan näytteet vastustettavista eläintaudeista ja hevosesta tehdään eristypäätös tulosten valmistumiseen asti. Tarkastuksista ja näytteiden tutkimisesta peritään Eviran hinnaston mukainen maksu.Tulokset saa n. 2 viikossa.


Omistaja voi nopeuttaa prosessia ilmoittamalla itse ilman tarvittavaa  terveystodistusta maahan tulleesta hevosestaan oman alueensa Aluehallintoviraston läänineläinlääkärille.

  

 

Lisätietoja maahantuonnista: 


https://www.evira.fi/elaimet/tuonti-ja-vienti/eu-jasenmaat-norja-ja-sveitsi/hevoset-ja-niiden-sukusolut/


maahantuontineuvonta:

 

Eviran asiakaspalvelupuhelin (hevosten ja lemmikkien EU-tuonti ja vienti)

ma-ke klo 9-11 p. 029-5300401

asiakaspalvelusähköposti päivittäin ehyt@evira.fi


 

Lisätietoa Suomen Hippokseen rekisteröinnistä ja siihen tarvittavista asiakirjoista:

Valitse oikean rodun yhteyshenkilö yhteystiedoista

 

traces Virallisen TRACES-terveystodistuksen malli

 

kansallisella pohjalla oleva traces-vastaava virkaeläinlääkärin todistus

(Suurennos klikkaamalla)

terveystodistus ruotsi
Ruotsi

terveystodistus hollanti
Hollanti
terveystodistus puola
Puola
terveystodistus saksa
Saksa
terveystodistus tanska
Tanska
terveystodistus portugali
Portugali


Tulosta sivu