tuonti 918 159

EU-maasta toiseen matkustavat hevoset tarvitsevat TRACES-terveystodistuksen

Hevosesta toiseen leviäviä tartuntatauteja esiintyy yhä enemmän EU:n alueella. Maahantuotaville hevoseläimille on lain mukaan tehtävä lähtömaassa ennen tuontia tarkastus tarttuvien tautien varalta (TRACES- terveystodistus eli EU:n sisäisen kaupan todistus, EY 599/2004). Suomessa terveystodistuksia valvova viranomainen on Elintarviketurvallisuusvirasto Evira. Suomen Hippos avustaa Eviraa tarkastamalla todistuksen vuoden 2012 alusta lähtien rekisteröinnin yhteydessä. Valvonnalla pyritään ehkäisemään tarttuvien tautien leviäminen Suomeen, jossa tautitilanne on toistaiseksi hyvä. 

 

Terveystarkastuksen tekee lähtömaan virkaeläinlääkäri. Tarkastus tulee tehdä enintään 48h ennen maastalähtöä ja on voimassa 10 päivää. TRACES –todistuksen lisäksi joillakin mailla on käytössä kansalliselle pohjalle tehtyjä Traces-vastaavia terveystodistuksia. Tällaisten toditusten lainmukaisuus tarkistetaan Evirasta tapauskohtaisesti. Tällä hetkellä Eviran hyväksymiä ovat Hollannin, Puolan, Ruotsin, Saksan, Portugalin ja Tanskan terveystodistukset, joista liitteenä mallit. Nämä ovat toistaiseksi ainoat hyväksytyt todistukset EU:n sisäisen kaupan("traces") todistuksen lisäksi.

 

Hevosen maahantuoja on velvollinen säilyttämään maahantuomansa hevosen EU:n Sisäisen kaupan ("traces") todistuksen tai sitä vastaavan kansallisella pohjalla olevan terveys-todistuksen viiden vuoden ajan.

 

Mikäli EU:n sisältä tuodulla hevosella ei ole TRACES-todistusta tai jotakin oheisista terveystodistuksista, mutta hevonen on virkaeläinlääkärin tarkastama ennen maahantuontia,  tulee hevosen omistajan yrittää saada TRACES-todistus jälkikäteen lähtömaasta. Mikäli tarkastuksen tehnyt eläinlääkäri ei ole virkaeläinlääkäri,todistusta ei ole mahdollista saada.

 

Epäselvissä tapauksissa eläinlääkärintodistus  lähetetään tarkistettavaksi Eviraan ja mikäli todistus ei ole TRACES-todistusta vastaava, Evira pyytää virkaeläinlääkärin tarkastamaan hevosen. Tarkastuksen yhteydessä hevosesta otetaan näytteet vastustettavista eläintaudeista ja hevosesta tehdään eristypäätös tulosten valmistumiseen asti. Tarkastuksista ja näytteiden tutkimisesta peritään Eviran hinnaston mukainen maksu.Tulokset saa n. 2 viikossa. Kun näytteet on todettu puhtaiksi ja kopio todistuksesta toimitettu Hippokseen, voidaan hevonen rekisteröidä normaalisti.

Omistaja voi nopeuttaa prosessia ilmoittamalla itse ilman terveystodistusta maahan tulleesta hevosestaan oman alueensa Aluehallintoviraston läänineläinlääkärille.

 

http://www.evira.fi/files/attachments/fi/elaimet/elainlaakaripalvelut/laaninelainlaakareiden_puhelinluettelo_3_3_2015_fi_sv__2_.pdf

 

 

 

Lisätietoja maahantuonnista: 

 

Eviran asiakaspalvelupuhelin (hevosten ja lemmikkien EU-tuonti ja vienti)

ma-ke klo 9-11 p. 029-5300401

asiakaspalvelusähköposti päivittäin ehyt@evira.fi


 

Lisätietoa Suomen Hippokseen rekisteröinnistä ja siihen tarvittavista asiakirjoista:

Valitse oikean rodun yhteyshenkilö yhteystiedoista

 

traces
Virallisen TRACES-terveystodistuksen malli

 

kansallisella pohjalla oleva traces-vastaava virkaeläinlääkärin todistus

(Suurennos klikkaamalla)

terveystodistus ruotsi
Ruotsi

terveystodistus hollanti
Hollanti
terveystodistus puola
Puola
terveystodistus saksa
Saksa
terveystodistus tanska
Tanska
terveystodistus portugali
Portugali


Tulosta sivu