Hyppää sisältöön

Hevosen pitopaikka

Hevosen pitopaikan on oltava riittävän tilava, suojaava, valoisa, puhdas ja turvallinen sekä mahdollisimman hyvin hevosen luontaiset tarpeet huomioonottava. Hevosen on voitava seistä ja levätä luonnollisessa asennossa sekä liikkua ja nousta makuulta luonnollisella tavalla. Makuupaikan tulee olla kuivitettu, ja se on pidettävä puhtaana.

Pitopaikan ilmanvaihtoon tulee kiinnittää huomiota. Puutteellisen ilmanvaihdon seurauksena tallin ilmassa on liikaa kosteutta ja haitallisia määriä pölyä ja lantakaasuja. Tämä altistaa hevosen hengitystiesairauksille. Lämpötilan ja valaistuksen on oltava eläinsuojassa pidettävälle hevoselle sopivat. Hevonen ei myöskään saa olla jatkuvasti alttiina melulle, joka ylittää 65 desibeliä.

Vuodesta 2001 alkaen käyttöön otetuille talleille on tarkat määräykset karsinoiden ja pihattojen koosta sekä tilojen korkeudesta. Karsinan ja pihaton koko määräytyy hevosen säkäkorkeuden mukaan. Tallin korkeuden on oltava 1,5 kertaa hevosen säkäkorkeus, aina kuitenkin vähintään 2,2 metriä.

Hevosen mukana on aina oltava tunnistusasiakirja (hevospassi), jonka tiedot ovat ajan tasalla ja oikein. Hevosen pitäjä vastaa siitä, että passin tiedot tallennetaan hevosen kulloisenkin vakituisen sijaintimaan tietokantaan ja päivitetään tarvittaessa.

Pitopaikkarekisteri

Hevoseläimen pitopaikasta täytyy tehdä ilmoitus Ruokavirastolle. Ilmoitusvelvollisuus koskee kaikkia hevosia, poneja, aaseja ja seeproja sekä näiden risteytyksiä, ja myös yhden eläinyksilön pitoa.

Eläintenpitäjä (eläimen omistaja tai haltija) ja pitopaikasta vastuussa oleva toimija (pitopaikan omistaja tai haltija) ilmoittavat eläintenpitäjää ja pitopaikkaa koskevat tiedot rekisteriin merkittäväksi. Eläintenpitotoiminnan rekisteröinnin yhteydessä ilmoitetaan missä tarkoituksessa eläimiä pidetään. Hevoseläinten osalta valittavana ovat seura- ja harrastuseläinten pito, muu eläintenpito sekä ammattimainen tai muutoin laajassa mitassa tapahtuva seura- ja harrastuseläinten pito.

Hevoseläinten pito katsotaan ammattimaiseksi tai muutoin laajassa mitassa tapahtuvaksi esimerkiksi silloin, kun ravi- tai ratsuhevosia kasvatetaan, vuokrataan, otetaan hoidettaviksi, valmennettaviksi tai koulutettaviksi tai annetaan opetusta hevosten käytössä ja käsittelyssä ja jos täysikasvuisia hevosia on yhteensä vähintään kuusi.

Lisätietoja pitopaikan merkitsemisestä:

Tallitarkastus

Sähköinen tallitarkastuslomake löytyy Heppa-järjestelmän Oma Talli -palvelusta. Lomakkeen tarkoitus on tukea ja helpottaa tallien omavalvontaa.

Tallitarkastuslomake on hyvä muistilista yksittäisen tallinpitäjän toimintaympäristön sekä toiminnan itsenäiseen tarkasteluun ja arviointiin. Lomakkeella tarkastettavissa kohdissa keskitytään muun muassa paloturvallisuuteen, hevosten riittäviin tiloihin, ilmanvaihtoon sekä erilaisten lupien ajantasaisuuteen.

Oma Talli -palvelussa kuka tahansa eläinlääkäri voi täyttää uuden tallitarkastuslomakkeen tallille. Tallinpitäjä voi myös valtuuttaa eläinlääkäreitä, jolloin valtuutettu eläinlääkäri pääsee tarkastelemaan kaikkia talliin aiemmin tehtyjä tarkastuksia.

Sähköisen tallitarkastuslomakkeen täyttäminen ei ole pakollista. Eläinlääkärin tekemä tallitarkastus kuitenkin vaaditaan aina uusilta ammattilisenssinhakijoilta (lisenssiluokat A, B ja F), ja eläinlääkäri voi jatkossa täyttää tallitarkastuslomakkeen omilla Heppa-tunnuksillaan sähköisesti.