Hyppää sisältöön

Lisenssijärjestelmä

Raviurheilun lisenssijärjestelmän tavoitteena on pitää sisääntulokynnys alalle matalana, ohjata alan toimijat omiin luokkiinsa, kantaa vastuuta yhteiskunnallisesta hyväksyttävyydestä ja olla rakenteellisesti selkeä.

Lisenssimääräyksistä löydät kaikkien lisenssiluokkien esittelyn sekä lisenssien hakemiseen, myöntämiseen ja peruuttamiseen liittyvät asiat.

Ammattivalmentaja A -lisenssi: Ammattivalmentaja on ravivalmentajan ammattia päätoimisesti harjoittava henkilö, joka on vähintään 20-vuotias ja toimii oman yrityksensä kautta. Ammattivalmentaja saa ohjastaa ja valmentaa sekä omia että muiden omistuksessa olevia hevosia ilman rajoituksia. Ohjastamiseen vaaditaan lisenssin lisäksi aina myös ajolupa.

Kilpailija B -lisenssi: Kilpailijalisenssin haltija on hevosten valmentamista ja/tai ohjastamista kaupallisessa merkityksessä harjoittava henkilö, joka toimii oman yrityksensä kautta. Lisenssin haltija saa ohjastaa ja valmentaa sekä omia että muiden omistamia hevosia ilman rajoituksia. Ohjastamiseen vaaditaan lisenssin lisäksi aina myös ajolupa.

Harrastaja C -lisenssi: Harrastajalisenssin haltija on hevosten valmentamista ja/tai ohjastamista harrastusluontoisesti harjoittava henkilö. Harrastusluontoisuus tarkoittaa sitä, että henkilö ei valmenna tai ohjasta päätoimisesti eikä hän saa harrastamisesta kulukorvausten lisäksi merkittävää palkkaa tai palkkiota. Harrastajalisenssin saamisen edellytyksenä on hyväksytysti suoritettu ajolupa- tai vastuuvalmentajakurssi.

Ammattiohjastaja D -lisenssi: Ammattiohjastaja on lainaohjastusta, eli muiden kuin itsensä omistamien tai valmentamien hevosten ohjastamista päätoimisesti harjoittava henkilö, joka on vähintään 20-vuotias A-ajoluvallinen henkilö, jolla on oma yritys. Lisenssin haltija saa ohjastaa
sekä omia että muiden omistamia hevosia ilman rajoituksia. Valmentamisen osalta voimassa ovat samat säädökset kuin Harrastajalisenssi C:n haltijoilla.

Yksityis F -lisenssi: Yksityislisenssin haltija on vähintään 20-vuotias henkilö, joka on työsuhteessa yritykseen, jossa hänellä ei ole määräysvaltaa. Palkkion haltijan suorittamasta ohjastuksesta ja/tai valmentamisesta laskuttaa haltijan työnantaja. Lisenssin haltija saa ohjastaa ja valmentaa sekä omia että muiden omistamia hevosia ilman rajoituksia. Ohjastamiseen vaaditaan lisenssin lisäksi aina myös ajolupa.

Kokelas E -lisenssi: Kokelaslisenssin haltija on Ammattivalmentajalisenssin A tai Kilpailijalisenssin B haltijan yrityksessä tai Yksityislisenssin F haltijan tallissa vakituisessa työsuhteessa toimiva henkilö. E-lisenssin haltija on oikeutettu ohjastamaan työnantajansa valmentamia hevosia sekä kokelaslähdöissä.

Seniori S -lisenssi: Seniorilisenssin haltija on vähintään 60-vuotias henkilö, jonka ajolupa ei ole enää voimassa. Seniorilisenssin piiriin voi siirtyä A-, B- tai C-lisenssin haltija, jonka ajolupa ei ole enää voimassa.

Poni P -lisenssi: Ponilisenssin haltija voi ohjastaa ja valmentaa poneja. Ponilisenssi on kolmiportainen (P1, P2, P3) lisenssiluokka ikäluokittain jaoteltuna. Ponilisenssien ja -ajolupien ikäluokat lasketaan syntymävuosittain.

Omistajalisenssi: Omistajalisenssi astuu voimaan automaattisesti kaikille ravihevosten omistajille, joiden omistamat hevoset kuuluvat Suomen Hippoksen kilpailurekisteriin ja osallistuvat kilpailutoimintaan.