Hyppää sisältöön

Ravihevosen hyvinvointi

Ravihevosen hyvinvointia kilpailupaikalla valvotaan monin eri tavoin. Kilpailueläinlääkäri on aina raveissa paikalla, ja hän on ravitapahtuman ylin eläinsuojeluvalvoja. Kilpailueläinlääkäri valvoo mm. varusteita, hevosten kilpailukuntoisuutta, hevosten käsittelyä ja kilpailuolosuhteita. Hippoksen eläinlääkäri kehittää, koordinoi ja ohjeistaa kilpailueläinlääkärien toimintaa.

Suomen Hippos kerää keskitetysti hevosen hyvinvointiin liittyvät huomiot kilpailuissa – esimerkkinä kielletyn varusteen käyttö tai hevosen loukkaantuminen. Nämä tiedot kulkevat järjestelmän sisällä niin, että asiaan kiinnitetään huomiota, kun hevonen kilpailee seuraavan kerran.

Tuomaristo valvoo ajotapoja ja rankaisee tarvittaessa sääntöjen vastaisesta hevosen käsittelystä. Hevosten käsittelyä varikkoalueella tarkkailee varikkoalueen valvoja. Varikkoalueen toimihenkilöt tarkkailevat myös hevoskuljetuksia, ja yhteistyötä tehdään viranomaisten kanssa kuljetusten valvonnassa.

Ravihevosen hyvinvointiohjelma

Raviurheilussa menestyksen edellytys on vahva panostaminen hevosten hyvinvointiin. Lähtökohtana on, että suomalainen raviurheilu on myös eettisesti tarkasteltuna korkeatasoinen eläinurheilulaji. Hevosen hyvinvointiohjelman tavoitteena on osoittaa käytännön keinot, joilla hevosen hyvinvointi varmistetaan.

Hippos pitää hevosen hyvinvoinnin varmistamiseen liittyvää työtä keskeisenä elementtinä raviurheilun kehittämisessä. Raviurheilussa alan sisäisiä päätöksiä tehtäessä huomioidaan niiden mahdollinen vaikutus hevosen hyvinvointiin. Lajia viedään eteenpäin ensisijaisesti hevosen ehdoilla.

Ravihevosen hyvinvointiohjelma jakautuu seitsemään osa-alueeseen:

 • koulutus ja neuvonta
 • hevosen hyvinvointi kilpailupaikalla
 • hevosen lääkintä
 • hevosten jalostuskäyttöön liittyvät terveystarkastukset
 • yhteistyö muiden järjestöjen ja viranomaisten kanssa
 • hevosten loppusijoitus
 • tarttuvat taudit
 • Suomessa kilpailevilta ravihevosilta edellytetään voimassaolevaa influenssarokotusta. Rokotuksella pyritään varmistaan turvallinen ravikilpailutoiminta ja välttämään hevosten influenssa-aaltoja. Lisätietoja ravihevosten influenssarokotuksista löydät Hippoksen ravikilpailusäännöistä ja lääkintäohjeesta.

  Hevosenpitäjät voivat rokottaa hevosiaan myös vapaaehtoisilla rokotteilla. Hippos suosittelee kantaville tammoille tai ravikilpailuissa kiertäville hevosille esimerkiksi vapaaehtoisen rokotteen ottamista hevosen Herpesvirusta EHV-1 vastaan.

 • Ravikilpailusääntöjen 45 §:stä ja lääkintäohjeesta löytyvät lääkintään liittyvät säännöt sekä ravikilpailuissa kokonaan kielletyt lääkeaineet ja hoitotoimenpiteet.

  Hevosen omistajan tai haltijan on pidettävä kirjaa kaikista hevoselle annetuista lääkkeistä, myös reseptivapaista itsehoitovalmisteista. Hippos tarjoaa Oma Talli -palvelussa sähköistä lääkekirjanpitoa hevosenpitäjille.

  Koska hevonen luokitellaan tuotantoeläimeksi, tiettyjen lääkeaineiden käyttö aiheuttaa määräaikaisen tai pysyvän teuraskiellon.

  Hevosen kaikki lääkitys on kielletty neljä vuorokautta (96 tuntia) ennen kilpailua tai siihen verrattavaa suoritusta.