Hyppää sisältöön

Hevosen kuljetus

Hevosen hyvinvointi tulee huomioida koko kuljetuksen ajan, ennakoivasta suunnittelusta aina jälkihuoltoon saakka. Hevosten kuljettaminen vaatii tietoa ja taitoa sekä hevosten käsittelystä että hevosten kuljettamisesta. Kuljettajan on tärkeää hallita ennakoiva ja rauhallinen ajotapa, ja lastaus tulee tehdä tasaisella, pitävällä alustalla.

Hevosen matkavarustukseen kuuluvat tukeva riimu, riimunvarsi ja jalkojen suojaaminen sekä loimitus tarvittaessa lämpötilan mukaan. Onnettomuuden varalta mukana kannattaa olla myös puukko, varariimu ja naru, palosammutin, huomioliivi ja taskulamppu.

Hevosten kuljettamista säätelevät useat lait ja säädökset, joista osa koskee yleisemmin kaikkia hevoskuljetuksia ja osa määrittelee tarkemmat säädökset esimerkiksi kaupallisille kuljetuksille.

Hevosen hyvinvoinnista pitää huolehtia matkan aikana. Mikäli kuljetusmatka on pitkä, on pidettävä taukoja, jolloin tarkistetaan hevosen kunto ja tarjotaan sille vettä. Myös kuljetusvälineen ilmanvaihdosta on huolehdittava. Hevosen tulisi pysyä matkan aikana rauhallisena. Potkiminen ja rauhaton käyttäytyminen ovat merkkejä siitä, että hevonen on tyytymätön oloonsa. Sairaan, heikon tai tiineen hevosen sekä varsan kuljetuksessa on noudatettava erityistä varovaisuutta.

Kuljetusajoneuvoista, ajoneuvoyhdistelmistä ja niiden painorajoista sekä katsastuksista ja ajokorttiluokista määrätään tieliikennelaissa. Neuvontaa ja tietoa saa liikenne- ja viestintävirasto Traficomista.

  1. Hevosen tunnisteasiakirjojen (hevospassin) pitää olla aina mukana kuljetuksessa.
  2. Hevoskuljetusmerkintä ajoneuvossa on pakollinen. Tarroja voi ostaa mm. hevostarvikeliikkeistä.
  3. Kuljetuskopissa ei saa olla irtainta tavaraa.
  4. Kuljetuskopin on oltava tarkoitukseen sopiva, tärkeää on kuljetustilan riittävä korkeus, 20 cm pään yläpuolella sekä leveys. Hevosten tulee voida pitää päänsä ylhäällä ja liikkua sekä tasapainottaa itsensä kuljetuksen aikana.
  5. Tukeva ja pinnoitettu lastaussilta, joka ei saa olla 20 astetta jyrkempi, on myös tärkeä pitää kunnossa, jotta hevonen ei liukastu lastauksen tai purun aikana.
  6. Väliseinän minimikorkeus on 60 cm ja hevosen edessä olevan puomin on oltava vähintään 7 cm läpimitaltaan.
  7. Huolehdi kuljetusvälineen ilmanvaihdosta.
  8. Tarkista ennen ajoon lähtöä, että jarrut ja valot toimivat. Kiinnitä hätäjarrukaapeli oikein.
  9. Tallenna puhelimeesi päivystävien eläinlääkärien numerot ja hätänumero 112.
  10. Pidä mukanasi vaahtosammutin, puukko, varariimu ja naru, huomioliivi ja taskulamppu.
  11. Tarkista, että osaat tarvittaessa avata paniikkilukituksen.

 

Kaupalliset hevoskuljetukset

Lainsäädäntö (Neuvoston asetus (EY) N:o 1/2005) edellyttää pääsääntöisesti eläinkuljettajalupaa kaupallisen toiminnan yhteydessä tapahtuvissa kuljetuksissa. Kaupalliseksi toiminnaksi voidaan katsoa hevoskuljetukset, joista on suoraa taloudellista hyötyä tai jotka ovat osana liiketaloudellista tai kaupallista toimintaa ja joihin liittyy tai joiden tavoitteena on joko suora tai epäsuora taloudellinen voitto. Kaupalliseksi toiminnaksi katsotaan esimerkiksi ravivalmennus-, ratsastuskoulu-, täysihoito- tai hevoskuljetuspalvelut.

Kuljetuslupia on kahdenlaisia: lyhyitä alle 8h ja yli 8h lupia. Kuljetuslupa on yritys- tai henkilökohtainen ja se on voimassa 5 vuotta. Kaupallisen toiminnan yhteydessä hevosia kuljettava henkilö tarvitsee pääsääntöisesti kuljettajan ja hoitajan pätevyystodistuksen. Pätevyystodistus on henkilökohtainen ja se on voimassa pääsääntöisesti 70-vuotiaaksi saakka. Sen jälkeen aluehallintovirasto voi harkintansa mukaan jatkaa todistuksen voimassaoloa.

Kaupallisia kuljetuksia koskevat asiakirjat

 • eläinkuljettajalupa (yritys- tai henkilökohtainen)
 • kuljettajan ja hoitajan pätevyystodistus (henkilökohtainen)
 • kuljetusasiakirja (esim. ruutuvihko, jossa ilmenee mm. kyydissä olevien hevosten nimi ja rekisterinumero, lähtöpaikka, määränpää ja arvioitu kuljetuksen kesto).

Eläinkuljettajalupaan vaaditaan

 • kuljettajan ja hoitajan pätevyystodistus (haettaessa tarvitaan todistus suoritetusta koulutuksesta ja hyväksytysti suoritettu koetulos)
 • eläinkuljettajalupahakemus
 • mahdollinen kuljetusvälineen hyväksyminen (ota yhteys läänineläinlääkäriin)
 • selvitys kuljettajista ja heidän koulutuksistaan

Aluehallintoviraston läänineläinlääkäriltä voi kysyä tarkempaa tulkintaa oman toiminnan kaupallisuudesta.