Hyppää sisältöön

C-ajolupakurssi

C-ajoluvat

Ravikilpailussa vaadittavan C- ja mC-ajoluvan voi suorittaa ajolupakurssilla, joita järjestävät raviradat ja hevosjalostusliitot. Kurssille voi hakea vähintään 16-vuotias vakinaisesti Suomessa asuva henkilö, joka hallitsee perustaidot hevosen käsittelyssä, valjastuksessa ja ohjastuksessa. Hakijan täytyy pystyä hallitsemaan oma ohjastettavansa ja ajamaan ryhmässä. Perustaidot tarkistetaan pääsykokeella ennen kurssille hyväksymistä. Pääsykokeen hyväksyy järjestäjän nimeämä kokenut valmentaja.

Kurssiohjelmaan kuuluu luentosarjan kuuleminen ja osallistuminen vähintään neljään ajoharjoitukseen sekä yhteen ilman hevosta tapahtuvaan harjoitukseen. Loppukokeena suoritetaan kirjallinen teoriakoe (50 kysymystä) sekä volttaus- ja ajokoe.

Ajolupakurssille hakijan ollessa 60 vuotta täyt­tänyt, hänen on toimitettava Ravikilpailusääntöjen pykälässä 35.4. määritelty lääkärintodistus Suomen Hippokseen kurssin hakuvaiheessa. Alle 60-vuotiaat ajoluvan hakijat vakuuttavat terveytensä ajolupakurssin hakemuksen yhteydessä. Jos hakija ei voi vakuuttaa terveyttään, hän toimittaa lääkärintodistuksen ohjastuskelpoisuudestaan.

Mikäli C-ajoluvan hakija haluaa oikeuden ohjastaa myös monté-lähdöissä, tulee hänen antaa näyte ratsastustaidostaan ja monté-hevosen varustamisesta (koskee 1.1.2020 alkaen suoritettavia ajolupia). Montén mC-ajolupakurssin vaatimukset ovat samat kuin C-ajolupakurssilla täydennettynä monté-osioilla. Lisäksi hakija antaa näytteen hevosen käsittely-, valjastus- sekä volttaus- ja ohjastustaidostaan ratsain. Hyväksytystä suorituksesta annetaan todistus. mC-ajoluvan haltija saa osallistua vain monté-lähtöihin ja lämmittää hevosta radalla ainoastaan ratsain. Muutoin mC-ajolupaa koskevat samat määräykset kuin C-ajolupaakin. mC-ajoluvan haltija voi hakea C-ajolupaa osallistumalla yhteen ajoharjoitukseen ja suorittamalla C-ajolupakurssin loppukokeen kärryillä.

Loppukokeen jälkeen ajolupakurssin järjestäjä lähettää kaikkien hyväksytysti loppukokeen suorittaneiden kurssitodistuksen ja terveyden vakuutuksen Hippokseen. Ajoluvat laitetaan niiden perusteella voimaan. Alkuperäiset todistukset annetaan osallistujille.

Ajopuvun värit on ilmoitettava Suomen Hippokseen ennen ensimmäiseen kilpailuun ilmoittamista. Ajovärit voi ilmoittaa puhelimitse, sähköpostilla tai Heppa-järjestelmän Oma tallissa.

Ajantasaiset hintatiedot C-ajolupakurssista ja lisensseistä löydät Hippoksen palveluhinnastosta.

Lisätietoja C- ja P-ajolupakursseista saat: Lähimmältä raviradalta tai Hevosjalostusliitosta

tai voit ottaa yhteyttä Suomen Hippokseen:

Suomen Hippos ry
Johanna Pökkä
johanna.pokka@hippos.fi
040 632 8182