Hyppää sisältöön

Tarttuvat taudit

Hevosten keinosiemennystoimintaa säätelee eläintautilaki ja siihen liittyvät asetukset. Mikäli keinosiemennysasemalla kerätään tai säilytetään spermaa, tulee toimintaan hakea lupa Aluehallintovirastosta.

Suomessa sijaitseva oriasema voi lähettää spermaa myös kotitilalla tapahtuvaa siemennystä varten, jolloin siemennyksen saa suorittaa ilman erillistä lupaa tamman kiimakontrollin suorittanut eläinlääkäri.

Hevosten sperman sisämarkkinatuonti edellyttää, että lähetystä seuraa terveystodistus, joka on laadittu Traces-järjestelmässä. Ulkomaille spermaa saavat lähettää vain EU:n sisämarkkinakauppaan hyväksytyt keinosiemennysasemat.

Testaus tarttuvien tautien varalta

Kaikki keinosiemennykseen käytettävät oriit on tutkittava Taylorella equigenitalis-bakteerin (CEM) ja virusarteriitin (Equine viral arteritis EVA) varalta vuosittain. Jalostukseen hyväksytyistä lämminverisistä ratsuhevosista tulee ottaa CEM-testi vuosittain vaikka ne astuisivatkin vain luonnollisesti. Luonnollisesti astuvilla jalostukseen hyväksytyillä suomenhevos-, ratsuponi-, rotuponi- ja arabioriilla sekä lämminverisillä ravihevosoriilla CEM-testi on voimassa viisi vuotta (näytteenottovuosi ja neljä seuraavaa vuotta). Oriinpitäjä on vastuussa siitä, että oriin tautitestaukset on suoritettu lainsäädännön ja jalostusohjelmien mukaisesti. Orilisenssiä ei aktivoida, jos vaadittu CEM-testi on ottamatta.

CEM-näyte on otettava oriilta ennen seuraavaa siitoskautta joulu-maaliskuun aikana, kuitenkin ennen ensimmäistä astutusta/siemennystä. Mikäli oritta ei ole lainkaan käytetty siitokseen edellisen CEM-näytteen jälkeen, testiä ei tarvitse uusia.

Ruokavirasto toimittaa CEM-testitulokset Suomen Hippokseen automaattisesti mikäli hevosen omistaja ei sitä erikseen kiellä. Puhtaan CEM-testituloksen päivämäärä merkitään Heppa-järjestelmään Suomen Hippoksessa. EVA-testin tulos tulee merkitä spermansiirtotodistukseen, joka toimitetaan spermalähetyksen mukana.