Hyppää sisältöön

Hevosen tietojen päivitys

Hevosen omistaja vastaa hevosensa tietojen päivittämisestä. Suurimman osan hevosen tietojen päivityksestä voit hoitaa Oma Tallissa. Siellä voit ilmoittaa mm. oriin kastraatiosta, tamman varsomisesta, ilmoittaa lääkitykset ja merkitä tarvittaessa elinikäisen teuraskiellon sekä ajan koittaessa ilmoittaa hevosen kuolemasta.

Hevosen muuttaessa toiseen maahan muista ilmoittaa sen viennistä. Lisätietoja maastaviennistä löydät ”Hyödyllisiä linkkejä” -kohdasta.

 

 • Kastraatioilmoituksen voi tehdä hevosen omistaja tai eläinlääkäri. Muutoksen hevosen tietoihin voi tehdä myös Oma-Talli- järjestelmän kautta. Oma Talliin kirjautuminen vaatii Oma Talli -tunnukset. Tunnuksia voi anoa kirjautumislaatikon alapuolelta kohdasta ”tee tunnushakemus tästä”.

 • Ilmoita hevosen lopettamisesta tai kuolemasta Suomen Hippokselle Oma Tallissa.

  Hevosen lopettaminen sen ollessa sairas, loukkaantunut tai muuten elämänsä päässä on ihmiseltä ainoa oikea päätös. Hevosen myyminen kiertoon tai sille epäsopivaan käyttötarkoitukseen on eläintä kohtaan väärin.

  Hevosenomistajia kehotetaankin miettimään teurastusta hyvänä ja eettisenä vaihtoehtona.

  Suomalaisissa teurastamoissa hevosen kuolema on nopea ja kivuton, ja liha päätyy puhtaana suomalaisille kuluttajille.

  • Hevosen lopettamisen voi suorittaa eläinlääkäri tai lopetus voidaan tehdä teurastamossa.
  • Lopettamista ja ruhon loppusijoittamista koskevia sääntöjä on noudatettava.
  • Ilmoita hevosen poistosta Suomen Hippokseen mahdollisimman pian hevosen kuoleman jälkeen. Jos hevonen teurastetaan, teurastamo toimittaa hevosen passin Hippokseen eikä erillistä poistoilmoitusta tarvitse tehdä.
  • Mikäli hevoselle on annettu sellaisia lääkeaineita, joiden turvallisuutta jääminä ei ole arvioitu ja näiden lääkkeiden varoaika (yleensä 6 kk) ei ole vielä umpeutunut, hevosen saa teurastaa elintarvikkeena vasta, kun viimeisestä ko. lääkkeen annosta on kulunut vähintään kuusi kuukautta.
  • Muiden normaaleiden lääkitysten varoajoista eläinlääkäri antaa ohjeet tapauskohtaisesti.