Hyppää sisältöön

Henkilörekisterin ylläpito

Osoitteenmuutos

Osoitteenmuutos tulee ilmoittaa Hippokseen joko Oma-Tallin kautta tai sähköpostilla hippos@hippos.fi. Suomen Hippos ry ei saa henkilöiden osoitetietoja väestörekisterin kautta.

On oleellista huolehtia omat osoitetiedot ajan tasalle, sillä hevosen passi lähetetään Hippoksen tiedoissa olevaan osoitteeseen.

Tilinumeroiden ilmoittaminen

Palkkioiden maksamista varten tulee hevosen omistajan huolehtia tilinumeron ilmoittamisesta Hippokseen. Tilinumeron puuttuminen estää palkinnon maksamisen eikä palkintoja makseta takautuvasti. Tilitieto tulee ilmoittaa joko Oma talli -palvelun kautta sähköisesti tai tilinumeron ilmoituslomakkeella kirjallisesti.

Yhteisomistuksen / yrityksen / yhteisön rekisteröinti

Kahden tai kolmen henkilön yhteisomistus tulee rekisteröidä Hippokseen. Yhteisomistuksen rekisteröinti-ilmoituksessa yhteisomistus ilmoittaa, toimiiko yhteisomistuksen yksi omistajista edustaja, jolla on allekirjoitusoikeus muiden puolesta vai vaaditaanko kaikkien omistajien allekirjoitukset jatkossakin. Yhteisomistuksen rekisteröinnistä peritään kertaluontoinen maksu. Yhteisomistuksen kokoonpanoa ei voi muuttaa, vaan on luotava uusi yhteisomistajuus, mikäli omistajakokoonpano muuttuu.

Yritykset ja yhteisöt rekisteröidään talliniminä. Näiden osalta rekisteröinnin yhteydessä tulee toimittaa kopio kauppa- tai yhdistysrekisteriotteesta tai elinkeinoilmoituksesta Suomen Hippokseen. Otteessa tulee näkyä nimenkirjoitusoikeudelliset henkilöt. Tallinimen rekisteröinnistä peritään kertaluontoinen maksu. Tallinimen kokoonpanoa ja nimenkirjoitusoikeudellisia henkilöitä voi muuttaa veloituksetta.

GDPR

Suomen Hippos ry noudattaa tietosuojalakia. Henkilö voi estää omien tietojen näkymisen valitsemalla Omatallista laajuuden, millä hänen tietonsa näkyvät.