Hyppää sisältöön

Ravihevosen lääkitys

Ravihevosen lääkintään liittyvät säännöt sekä ravikilpailuissa kokonaan kielletyt lääkeaineet ja hoitotoimenpiteet on määritelty ravikilpailusäännöissä ja lääkintäohjeessa. Lääkinäohje sisältää tarkennuksia ja lisäohjeita lääkeaineiden käytöstä ja lääkeainevalvonnasta liittyen ravikilpailusääntöjen pykälään 45. Hevosen kaikki lääkitys on kielletty neljä vuorokautta (96 tuntia) ennen kilpailua tai siihen verrattavaa suoritusta.

Jokainen ravikilpailuihin osallistuva hevonen tulee olla rokotettu hevosinfluenssaa vastaan.

Hevosen omistajan tai haltijan on pidettävä kirjaa kaikista hevoselle annetuista lääkkeistä, myös reseptivapaista itsehoitovalmisteista. Suomen Hippos tarjoaa sähköisen lääkekirjanpidon Oma Tallissa, jossa hevosen omistaja, valmentaja tai valtuutettu henkilö voivat ylläpitää hevosen lääkekirjanpitoa.

Tutustu ravihevosen sähköiseen lääkekirjanpitoon Youtubesta löytyvältä videolta!

Lisätietoa hevosten lääkinnästä ja hyvinvoinnista löydät Hippoksen vastuullisuussivuilta.

 • Kaikkien Suomessa kilpailevien hevosten ja ponien tulee olla rokotettuja hevosinfluenssaa vastaan.

  • Ikäluokasta 2020 alkaen rokotusohjelma aloitetaan kolmella perusrokotuksella, joita seuraa vuosittainen tehosterokotus.
  • Vanhemmilla hevosilla rokotusohjelma aloitetaan kahdella perusrokotuksella, joita seuraa vuosittainen tehosterokotus.
  • 2. perusrokotus tulee antaa 21-60 vuorokauden kuluessa ensimmäisestä rokotuksesta.
   • Hevonen saa aina kilpailuoikeuden 2. perusrokotuksen jälkeen.
  • 3. perusrokotus tulee antaa 120-180 vuorokauden kuluessa toisesta rokotuksesta.
   • Jos 3. perusrokotus jää antamatta, päättyy hevosen kilpailuoikeus 180 vuorokauden kuluttua 2. perusrokotuksesta.
  • Vuosittainen tehosterokotus annetaan 12 kk sisällä.
   • Jos vuosittainen tehosterokote jää antamatta, päättyy hevosen kilpailuoikeus 12 kuukauden kuluttua edellisestä rokotteesta.
  • Mikäli rokotteiden väli on yli 12 kuukautta, aloitetaan hevosen rokotusohjelma uudestaan perusrokotuksista.
   • Hevosen kilpailuoikeus palautuu, kun se on saanut kaksi perusrokotusta 21-60 vuorokauden välein.

  Hevoselle annetut rokotukset merkitään hevosen tunnistusasiakirjaan (hevospassiin), jonka tulee olla hevosen mukana kilpailuissa. Rokotusmerkinnästä täytyy ilmetä rokotuspäivämäärä, käytetyn rokotteen nimi ja eläinlääkärin nimi ja allekirjoitus. Lisäksi rokotustiedot tallennetaan Heppa-järjestelmään.

  Rokotuksen voimassaolon tarkastus suoritetaan ilmoittamisen yhteydessä. Hevosta opetuslähtöön, koelähtöön tai kilpailuun Suomessa tai ulkomailla ilmoitettaessa Heppa-järjestelmään tallennetun viimeisimmän rokotuspäivämäärän ja ravipäivän väli saa olla enintään 12 kuukautta. Esimerkiksi jos hevonen on rokotettu 3.4.2020, sen voi ilmoittaa raveihin, jotka ajetaan 3.4.2021, mutta ei tämän jälkeisiin raveihin.

  HUOM! Rokotteen dopingvaroaika on 1.1.2021 alkaen 5 vuorokautta!

  UET ja Pohjoismaiset keskusjärjestöt suosittelevat uusintarokotusta kuuden kuukauden välein, jotta suojaus olisi korkeimmalla tasolla.

  Rokotuskäytännöt Ruotsissa.

  Rokotuskäytännöt Ranskassa.

 • Lääkintäohjeessa on määritelty lääkeaineiden ja hoitotoimenpiteiden varoajat. Voit varmistaa tietyn lääkeaineen varoajan myös Oma Tallin sähköisestä lääkekirjanpidosta.

 • Ravikilpailuissa otetaan vuosittain noin 1200 lääkeainetestinäytettä. Näytteitä voidaan ottaa sekä ennen että jälkeen kilpailusuorituksen.

  Näytteenotto-ohjelma ajalle 1.5.-31.12.2023

  Kaikissa totoraveissa otetaan yksi arvottu näyte, jossa arvonnan kohteena ovat kaikki kyseisiin raveihin osallistuvat hevoset. Lauantaisin lähtömäärän noustua, on näytteiden määrä lisätty yhdellä näytteellä.

  Maakuntaradat, kaikissa raveissa, vähintään 2 näytettä

  – Otetaan yksi arvottu näyte kaikista raveihin osallistuvista hevosista ja poneista

  – T-pelin kohteena olevan lähdön voittajasta

  Maakuntaradat, korkean profiilin lauantairavit, vähintään 3 näytettä

  – Otetaan yksi arvottu näyte muista kuin Toto75 lähtöihin osallistuvista hevosista ja poneista

  – Toto75-lähdön voittajasta

  – Toto75-lähtöön osallistuvasta hevosesta

  Kesäradat, vähintään 1 näyte (poikkeus v. 2023)

  – Otetaan yksi arvottu näyte kaikista raveihin osallistuvista hevosista ja poneista (muutos v. 2023, aiemmin ”yksi arvottu näyte T-pelin kohteena olevan lähdön voittajasta”)

  Kesäradat, jotka ajavat lauantairaviprofiililla seuraavat maakuntaratojen ohjeita.

  Edellä kerrotun lisäksi otetaan:

  – Yksi arvottu näyte lähdössä, jonka 1. palkinto 15 000 – 29 999 euroa, sijoille 1.-3. sijoittuneesta hevosesta

  – Näyte voittajasta ja yksi arvottu näyte lähtöön osallistuneesta hevosesta lähdössä, jonka 1. palkinto on vähintään 30 000 euroa

  – Yksi arvottu näyte suurkilpailun karsintalähtöön osallistuneesta hevosesta (suurkilpailun karsintalähtö = lähtö, josta hevoset selviävät finaaliin) 2023 poikkeuksena yhteensä 1 näyte kaikista karsintalähdöistä

  – Näyte Suomen ennätyksen saavuttaneesta hevosesta

  – Näyte ravien aikana kuolleesta hevosesta tai vakavan loukkaantumisen takia lopetetusta hevosesta

  – Näyte hevosesta, jonka kilpailusuoritus poikkeaa ennakoitavissa olevasta suorituksesta. Näitä tuomariston tai kilpailueläinlääkärin määräämiä harkinnanvaraisia näytteitä tulee ottaa myös koe- ja opetuslähdöistä sekä ponilähdöistä.

  Näytteitä otetaan satunnaisesti myös paikallis-, lähi- ja harjoitusraveissa.

  Näytteiden arvonta

  Tuomaristo arpoo kilpailupäivänä ennen kilpailujen alkua lähdön/lähdöt ja hevosen/hevoset joista näyte otetaan. Koe- ja opetuslähdöt ja ponilähdöt kuuluvat arvottavien lähtöjen joukkoon.

  Esimerkiksi Toto75-raveissa, joissa ajetaan lähtö 15 000 euron ensipalkinnolla, tulee ottaa vähintään neljä näytettä (yksi arvottu näyte 15 000 euron ykköspalkinnolla ajettavan lähdön kärkikolmikosta, arvottu näyte Toto75-lähdön voittajasta, Toto 75-lähtöön osallistuvasta hevosesta ja arvottu näyte kaikista muista raveihin osallistuvista hevosista). Jos raveissa ajetaan suurkilpailukarsinta, tulee ottaa vähintään kolme näytettä.

  Useita suurkilpailuja tai väh. 15 000 euron ykköspalkinnolla ajettavia lähtöjä sisältävän kilpailupäivän näytteenottoohjelmasta tulee tarvittaessa sopia erikseen Suomen Hippoksen kilpailutoimiston kanssa. Mikäli ravipäivänä on näytteitä enemmän kuin 5 kpl, tulee radan tarvittaessa varautua käyttämään kahta kilpailueläinlääkäriä.

  Poniravien näytteet

  Kilpailevista poneista otetaan vuosittain vähintään 20 näytettä. Jos raveissa ajetaan vähintään neljä ponilähtöä, otetaan yksi arvottu näyte raveihin osallistuvasta ponista.

  Harjoituskauden näytteet

  Antidopingtyön tehostamiseksi harjoituskauden näytteenottoa lisätään jatkuvasti. Vuosittain otetaan harjoituskauden näytteitä vähintään kymmenen eri valmentajan hevosista. Harjoituskauden näytteitä otetaan pääosin valmennustalleille kohdistuvilla käynneillä. Tallikäyntien yhteydessä tarkastetaan samalla lääkkeiden säilytys tallissa sekä lääkekirjanpito. Näytteenottoa voidaan kohdentaa myös ravihevosiksi kasvatettaviin varsoihin.

  Näytteenotto-ohjelman mukaisten näytteiden lisäksi Suomen Hippos voi määrätä otettavaksi myös muita lääkeainetestinäytteitä. Näitä ylimääräisiä näytteitä voidaan ottaa sekä harjoituskaudella että kilpailuissa ja ne voivat olla muun muassa veri-, virtsa- tai karvanäytteitä.

 • Lääkeainetestinäyte otetaan pääsääntöisesti kilpailusuorituksen jälkeen. Radalta poistuessaan hevonen saa mukaansa näytteenottoavustajan, joka seuraa hevosta jäähdyttelyn ja varusteiden riisumisen ajan ja saattaa hevosen näytteenottopaikkaan.  Hevosta ei saa jättää ilman valvontaa näytteenottotapahtuman aikana. Hevosen valmentajan tai hänen valtuuttamansa henkilön ja näytteenottoavustajan tai kilpailueläinlääkärin on oltava näköyhteydessä hevoseen koko näytteenottotapahtuman ajan.

  Hevosta on sallittua juottaa puhtaalla vedellä kilpailusuorituksen ja näytteenoton välillä. Hevosta ei saa ruokkia eikä hoitaa lääkkeillä tai muilla aineilla ennen näytteenottoa.

  Ravien kilpailueläinlääkäri ja hänen avustajansa hoitavat lääkeainetestinäytteen ottamisen. Hevosesta pyritään saamaan sekä virtsa- että verinäyte. Näytteenotossa otetaan aina sekä A- että B-näyte.

  Näytteenottoprosessiin liittyviä tarkempia ohjeita löytyy Lääkintäohjeesta.