Hyppää sisältöön

Ravihevosen lääkitys

Ravihevosen lääkintään liittyvät säännöt sekä ravikilpailuissa kokonaan kielletyt lääkeaineet ja hoitotoimenpiteet on määritelty ravikilpailusäännöissä ja lääkintäohjeessa. Lääkinäohje sisältää tarkennuksia ja lisäohjeita lääkeaineiden käytöstä ja lääkeainevalvonnasta liittyen ravikilpailusääntöjen pykälään 45. Hevosen kaikki lääkitys on kielletty neljä vuorokautta (96 tuntia) ennen kilpailua tai siihen verrattavaa suoritusta.

Jokainen ravikilpailuihin osallistuva hevonen tulee olla rokotettu hevosinfluenssaa vastaan.

Hevosen omistajan tai haltijan on pidettävä kirjaa kaikista hevoselle annetuista lääkkeistä, myös reseptivapaista itsehoitovalmisteista. Suomen Hippos tarjoaa sähköisen lääkekirjanpidon Oma Tallissa, jossa hevosen omistaja, valmentaja tai valtuutettu henkilö voivat ylläpitää hevosen lääkekirjanpitoa.

Tutustu ravihevosen sähköiseen lääkekirjanpitoon Youtubesta löytyvältä videolta!

Lisätietoa hevosten lääkinnästä ja hyvinvoinnista löydät Hippoksen vastuullisuussivuilta.

 • Kaikkien Suomessa kilpailevien hevosten ja ponien tulee olla rokotettuja hevosinfluenssaa vastaan.

  Ikäluokasta 2020 alkaen rokotusohjelma aloitetaan kolmella perusrokotuksella, joita seuraa vuosittainen tehosterokotus.

  Vanhemmilla hevosilla rokotusohjelma aloitetaan kahdella perusrokotuksella, joita seuraa vuosittainen tehosterokotus.

  • 2. perusrokotus tulee antaa 21-60 vuorokauden kuluessa ensimmäisestä rokotuksesta.
   • Hevonen saa aina kilpailuoikeuden 2. perusrokotuksen jälkeen.
  • 3. perusrokotus tulee antaa 120-180 vuorokauden kuluessa toisesta rokotuksesta.
   • Jos 3. perusrokotus jää antamatta, päättyy hevosen kilpailuoikeus 180 vuorokauden kuluttua 2. perusrokotuksesta.
  • Vuosittainen tehosterokotus annetaan 12 kk sisällä.
   • Jos vuosittainen tehosterokote jää antamatta, päättyy hevosen kilpailuoikeus 12 kuukauden kuluttua edellisestä rokotteesta.
  • Mikäli rokotteiden väli on yli 12 kuukautta, aloitetaan hevosen rokotusohjelma uudestaan perusrokotuksista.
   • Hevosen kilpailuoikeus palautuu, kun se on saanut kaksi perusrokotusta 21-60 vuorokauden välein.
   • Kolmas perusrokotus tulee antaa 120-180 vuorokauden kuluessa toisen perusrokotuksen antamisesta.
   • Kolmannen perusrokotuksen jälkeen tehosterokotusten väli on korkeintaan 12 kuukautta.

  Hevoselle annetut rokotukset merkitään hevosen tunnistusasiakirjaan (hevospassiin), jonka tulee olla hevosen mukana kilpailuissa. Rokotusmerkinnästä täytyy ilmetä rokotuspäivämäärä, käytetyn rokotteen nimi ja eläinlääkärin nimi ja allekirjoitus. Lisäksi rokotustiedot tallennetaan Heppa-järjestelmään.

  Rokotuksen voimassaolon tarkastus suoritetaan ilmoittamisen yhteydessä. Hevosta opetuslähtöön, koelähtöön tai kilpailuun Suomessa tai ulkomailla ilmoitettaessa Heppa-järjestelmään tallennetun viimeisimmän rokotuspäivämäärän ja ravipäivän väli saa olla enintään 12 kuukautta. Esimerkiksi jos hevonen on rokotettu 3.4.2020, sen voi ilmoittaa raveihin, jotka ajetaan 3.4.2021, mutta ei tämän jälkeisiin raveihin.

  HUOM! Rokotteen dopingvaroaika on 1.1.2021 alkaen 5 vuorokautta!

  UET ja Pohjoismaiset keskusjärjestöt suosittelevat uusintarokotusta kuuden kuukauden välein, jotta suojaus olisi korkeimmalla tasolla.

  Rokotuskäytännöt Ruotsissa.

  Rokotuskäytännöt Ranskassa.

 • Hevosen valmentajan tai muun vastuuhenkilön on pidettävä kirjaa kaikista hevoselle annetuista lääkkeistä, myös rokotuksista ja loislääkityksistä.

  Lääkityskirjanpidon on oltava hevoskohtainen ja helposti mukaan otettavissa tai kopioitavissa. Kirjanpidon voi toteuttaa myös kokonaan sähköisesti, esimerkiksi Oma Talli -järjestelmässä.

  Kilpahevosen lääkityskirjanpidosta on ilmettävä

  • lääkityn hevosen nimi
  • lääkkeen antopäivämäärät
  • lääkityksen aloittaja
  • lääkkeen käyttöaihe
  • lääkkeen nimi
  • lääkkeen määrä
  • lääkkeen antoreitti
  • lääkkeen doping- ja teurasvaroaika
  • lääkkeen myyjän nimi (esim. eläinlääkäri tai apteekki).

  Hevosen valmentaja on vastuussa siitä, että kirjanpitoon merkityt varoajat ovat oikein ja että niitä noudatetaan.

  Myös eläinlääkäriltä saadut lääkitysselvitykset ja reseptit on syytä tallentaa. On tärkeää huomioida, että hevosia ei saa lääkitä ihmisille tarkoitetuilla lääkkeillä ilman eläinlääkärin määräystä. Eläinlääkärin on annettava hevosen valmentajalle tai omistajalle kirjallinen selvitys hevoselle annetuista lääkkeistä. Kirjanpitoa on säilytettävä vähintään viisi vuotta.

 • Lääkintäohjeessa on määritelty lääkeaineiden ja hoitotoimenpiteiden varoajat. Voit varmistaa tietyn lääkeaineen varoajan myös Oma Tallin sähköisestä lääkekirjanpidosta.

  Kaikki lääkitseminen on kielletty 96 tuntia ennen kilpailua tai siihen verrattavaa suoritusta. Jos varoaika on yli neljä vuorokautta, on varoajan ensimmäinen päivä lääkitystä seuraava päivä.

  Esimerkiksi rokotusten varoaika on viisi vuorokautta. Jos hevonen rokotetaan 1.3., varoaikaa aletaan laskea 2.3. alkaen. Näin ollen hevonen saa kilpailla aikaisintaan 7.3.

 • Ravikilpailuissa otetaan vuosittain noin 1 200 lääkeainetestinäytettä.

  Lääkeainetestinäyte otetaan pääsääntöisesti kilpailusuorituksen jälkeen. Radalta poistuessaan hevonen saa mukaansa näytteenottoavustajan, joka seuraa hevosta jäähdyttelyn ja varusteiden riisumisen ajan ja saattaa hevosen näytteenottopaikkaan.  Hevosta ei saa jättää ilman valvontaa näytteenottotapahtuman aikana. Hevosen valmentajan tai hänen valtuuttamansa henkilön ja näytteenottoavustajan tai kilpailueläinlääkärin on oltava näköyhteydessä hevoseen koko näytteenottotapahtuman ajan.

  Hevosta on sallittua juottaa puhtaalla vedellä kilpailusuorituksen ja näytteenoton välillä. Hevosta ei saa ruokkia eikä hoitaa lääkkeillä tai muilla aineilla ennen näytteenottoa.

  Ravien kilpailueläinlääkäri ja hänen avustajansa hoitavat lääkeainetestinäytteen ottamisen. Hevosesta pyritään saamaan sekä virtsa- että verinäyte. Näytteenotossa otetaan aina sekä A- että B-näyte.

  Näytteenottoprosessiin liittyviä tarkempia ohjeita löytyy Lääkintäohjeesta.