Hyppää sisältöön

Suomalainen Ratsuponi SRP

Suomalainen ratsuponi SRP

Tavoitteena on tuottaa kansainvälisesti tunnustettuja ja tunnettuja lähellä kunkin kategorian enimmäissäkäkorkeutta olevia terveitä, suorituskykyisiä poneja, jotka luonteensa, rakenteensa ja liikkeidensä puolesta sopivat lapsille kaikkiin ratsastuksen lajeihin.

Suomalaisen ratsuponin kantakirjaan merkitään SRP-kantakirjaan ensirekisteröitävät ratsuponit, jotka täyttävät asetut polveutumisvaatimukset. Tunnustettuun ulkomaiseen kantakirjaan merkityt tuontiponit merkitään kantakirjan siihen luokkaan, jonka vaatimukset ne täyttävät. Ratsuponijalostukseen hyväksytyt rodut ovat: täysiveri- ja puoliverihevoset, newforest, connemara, welsh (a, b, c ja d sektiot), gotlannin russ sekä welsh partbred (yksilöt, jotka täyttävät ratsuponijalostukseen asetetut vaatimukset) ja muut ponit, jotka polveutuvat edellä mainituista roduista sekä tietyt ulkomaiset ratsuponit.

Kantakirja

Suomalaisen ratsuponin kantakirja koostuu pääosastosta sekä kantakirjan ylimääräisestä osastosta. Pääosasto jakaantuu neljään luokkaan. Kantakirjan ylimääräiseen osastoon merkittyjen tammojen jälkeläiset voidaan merkitä pääosastoon, mikäli ne täyttävät asetetut vaatimukset.

Kantakirjaan merkitsemisestä ja kantakirjaluokasta tehdään merkintä ratsuponin tunnistusasiakirjaan. Lisätietoa tunnustetuista kantakirjoista ja kantakirjan asettamista suoritus- ja polveutumisvaatimuksista Jalostusohjesäännöstä.

 • Pääosasto jakaantuu neljään luokkaan: perusluokka sekä jalostusluokka I, jalostusluokka II ja valio.

  Tullakseen merkityksi kantakirjan pääosastoon, SRP-kantakirjaan ensirekisteröidyn ponin

  • tulee polveutua kantakirjan pääosastoon merkityistä vanhemmista ja
  • tulee polveutua hyväksytyssä kantakirjassa jalostukseen hyväksytystä isäoriista tai
  • sen tulee polveutua kantakirjan pääosaston jalostusluokkaan merkitystä isäoriista ja ylimääräiseen osastoon merkitystä emästä, joka täyttää vaatimukset, joilla jälkeläinen voidaan merkitä kantakirjan pääosastoon.
  • tulee olla tunnistettu kantakirjan sääntöjen mukaisesti

  Perusluokka

  Kaikki suomalaisen ratsuponin kantakirjaan ensirekisteröitävät ja muualle ensirekisteröidyt ponit, jotka täyttävät pääosastoon asetetut polveutumisvaatimukset ja joita ei ole jalostusarvosteltu, merkitään perusluokkaan.

  Perusluokkaan jäävät yksilöt, joita ei ole jalostusarvosteltu tai jotka eivät täytä jalostusluokkien vaatimuksia.

  Jalostusluokka II

  Kantakirjan perusluokkaan tai ratsuponijalostukseen hyväksyn rodun kantakirjaan merkitty tamma tai ori, voidaan merkitä II-luokkaan, jos sen saavuttamat jalostusarvostelutulokset ja suoritustulokset täyttävät Suomen Hippoksen ratsu- ja ponivaliokunnan vahvistamat II-luokan vaatimukset ja jos sen jälkeläisissä ei ole todettu sellaisia perinnöllisiä heikkouksia, jotka olennaisesti alentavat jälkeläisten käyttöarvoa.

  Jalostusluokka I

  Vähintään kantakirjan perusluokkaan tai ratsuponijalostukseen hyväksyn rodun kantakirjaan merkitty tamma tai ori, voidaan merkitä I-luokkaan, jos sen saavuttamat jalostusarvostelutulokset ja suoritustulokset täyttävät Suomen Hippoksen ratsu- ja ponivaliokunnan vahvistamat I-luokan vaatimukset ja jos sen jälkeläisissä ei ole todettu sellaisia perinnöllisiä heikkouksia, jotka olennaisesti alentavat jälkeläisten käyttöarvoa.

  Jalostusluokka Valio

  Vähintään kantakirjan II-jalostusluokkaan merkitty tamma tai ori, voidaan merkitä valio-luokkaan, jos sen saavuttamat jälkeläistulokset täyttävät Suomen Hippoksen ratsu- ja ponivaliokunnan vahvistamat valio-luokan vaatimukset ja jos sen jälkeläisissä ei ole todettu sellaisia perinnöllisiä heikkouksia, jotka olennaisesti alentavat jälkeläisten käyttöarvoa.

 • Kantakirjan ylimääräiseen osastoon merkitään suomalaisen ratsuponin kantakirjaan ensirekisteröitävät ja muualle ensirekisteröidyt ratsuponit, jotka eivät polveutumiseltaan täytä pääosaston vaatimuksia, mutta joiden polveutuminen on varmistettu dna-testillä. Yksilöiden tulee todistetusti polveutua ratsuponijalostukseen hyväksyttävistä yksilöistä.

  Kantakirjaan ylimääräiseen osastoon voidaan anomuksesta merkitä poni, jonka polveutumistiedot ovat puutteelliset, mutta jonka omat suoritustulokset tai jälkeläistulokset ovat huomattavat.

  Kantakirjan ylimääräinen osasto jakaantuu kolmeen luokkaan:

  1. Yksilö polveutuu pääosastoon merkitystä isäoriista ja ylimääräiseen osastoon merkitystä tammasta, jolla on vähintään kahdessa polvessa jalostukseen hyväksytyt isäoriit.
  2. Yksilö polveutuu pääosastoon merkitystä isäoriista ja ylimääräiseen osastoon merkitystä tammasta, jolla on vähintään yhdessä polvessa jalostukseen hyväksytty isäori.
  3. Yksilö polveutuu ylimääräiseen osastoon merkitystä isäoriista ja pääosastoon tai ylimääräiseen osastoon merkitystä tammasta.

  Ylimääräisen osaston 1 luokkaan merkityn tamman jälkeläiset voidaan merkitä pääosastoon, mikäli ne polveutuvat pääosastoon merkitystä isäoriista.

  Ylimääräisen osaston 2 luokkaan merkityn tamman jälkeläiset voidaan merkitä pääosastoon, mikäli ne polveutuvat pääosastoon merkitystä isäoriista ja mikäli tamma täyttää Suomen Hippoksen ratsu- ja ponivaliokunnan asettamat suoritusvaatimukset.

 • Säkäkorkeus

  Ihanteellinen säkäkorkeus on lähellä kunkin kategorian maksimikorkeutta. Maksimisäkäkorkeutta ei ole.

  Väri

  Kaikki värit sallitaan.

  Tyyppi

  Ratsuponi on suorituskykyinen, ryhdikäs, sopusuhtainen ja elegantti, ratsutyyppinen poni.

  Rakenne

  Kaula on hyvänmuotoinen ja hyvin liittynyt. Runko on sopusuhtainen, siinä on hyvä satulansija, hyväasentoinen lapa ja riittävä syvyys. Selkä ja lanne ovat vahvat. Lautanen on pitkä ja lihaksikas. Takaosan kulmaukset ovat säännölliset.

  Jalat ovat kuivat ja jalka-asennot ovat säännölliset. Luusto on kokoon nähden riittävä.

  Liikkeet

  Perusaskellajit ovat tahdikkaat ja jäntevät (käynti nelitahtinen, ravi kaksitahtinen ja laukka kolmitahtinen). Käynti on energistä, ravi kevyttä ja elastista ja laukka hyvin pyörivää. Hevonen kantaa itsensä hyvässä tasapainossa ja takaa aktiivisesti ja liikkeissä on hyvä istuttavuus.

  Luonne

  Ihanteellinen ratsuponi on rohkea, helposti käsiteltävä, luotettava ja yhteistyöhaluinen ja sillä on erinomainen ratsastettavuus.

   Terveydentila

  Ratsuponi on pitkäikäinen, kestävä ja hedelmällinen.

 • NUORTEN PONIEN ARVOSTELU 

  Ratsuponikantakirjaan merkityt 1-2 -vuotiaat oriit ja 1-3 -vuotiaat tammat voidaan esittää nuorten ponien arvostelussa Suomen Hippoksen tamma- ja varsanäyttelyssä. Kolmevuotiaat oriit esitetään esitarkastuksessa Ratsuoripäivillä. Welsh-part-bred -rotuiset ponit, jotka polveutumiseltaan täyttävät ratsuponikantakirjan vaatimukset, voidaan esittää nuorten ratsuponien arvostelussa.

  JALOSTUSARVOSTELU 

  (ent. kantakirjaus) Jalostusarvostelussa voidaan esittää vähintään neljävuotiaat tammat ja oriit. Oriit esitetään jalostusarvostelussa Ratsuoripäivillä. Tammojen jalostusarvostelu tapahtuu tamma- ja varsanäyttelyissä. Jalostusarvosteluun ovat oikeutettuja osallistumaan myös ratsuponikantakirjaan hyväksyttyjen polveutumiskantakirjojen edustajat.