Hyppää sisältöön

Tuomaritoiminta

Suomen Hippos ry myöntää kilpailutuomarin oikeudet sellaiselle sopivaksi katsomalleen henkilölle, joka on suorittanut hyväksyttävästi tuomarikurssilla vaadittavat kokeet ja harjoittelun. Tuomaristojen kokoonpanoille asetetut minimivaatimukset määräytyvät kilpailujen tason mukaisesti. Tuomareilla on käytössä neliportainen tuomariluokitus.

Tuomariluokituksen vaatimukset perustuvat kolmeen osa-alueeseen:

 • sääntötuntemus ja sääntöjen soveltaminen tarkastetaan kirjallisella sääntökokeella
 • velvollisuus osallistua jatkokoulutukseen
 • rutiinitason lisääminen toimikertoja lisäämällä

Koulutustapahtumissa on käytössä pisteytysjärjestelmä. Pisteitä saa yhden jokaiselta koulutuspäivältä. Valvojilta vaaditaan vähintään 5 ja tuomareilta 3 pistettä koulutustapahtumista kaksivuotisjakson aikana.

Hyväksyttäviä koulutuksia ovat:

 • tuomaripäivät
 • valvojapäivät
 • tuomarikoulutukset

Mikäli henkilö menettää kilpailutuomarioikeutensa liian vähäisten toimikertojen vuoksi (ei täytä luokan C vaatimuksia), on ne mahdollista saada takaisin toimimalla tuomariharjoittelijana totoraveissa viisi kertaa kuuden kuukauden aikana. Tällöin väliin saa kuitenkin jäädä korkeintaan yksi kalenterivuosi. Muussa tapauksessa voi tuomarioikeudet saada vain suorittamalla uudelleen koko tuomarikurssi.

Suomen Hippos ry:n sääntövaliokunta voi perustellusta syystä muuttaa kilpailutuomarin tuomariluokitusta myös kesken toimikautta.

 • SKV Suomen Hippos ry:n sääntövaliokunta valitsee sopivaksi katsomansa henkilöt kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Henkilön tulee täyttää A-luokituksen vaatimukset.

  A Henkilö on toiminut valvojana tai kilpailutuomarina edellisen kaksivuotisjakson aikana vähintään 30 kertaa, joista vähintään viisi kertaa valvojana. Tämän lisäksi hän on osallistunut järjestettyyn jatkokoulutukseen edellä esitetyllä tavalla ja läpäissyt sääntökokeen ennen seuraavan jakson alkua. Ainoastaan SKV- tai A-luokituksen omaava henkilö voi toimia valvojana kaikissa raveissa. Valvojanoikeudet myöntää Suomen Hippoksen sääntövaliokunta kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

  A2 Henkilö on toiminut valvojana tai kilpailutuomarina edellisen kaksivuotisjakson aikana vähintään 30 kertaa sekä osallistunut järjestettyyn jatkokoulutukseen edellä esitetyllä tavalla. Tämän lisäksi hänen on läpäistävä sääntökoe ennen seuraavan jakson alkua. A2-valvojaoikeus oikeuttaa toimimaan valvojana lounas-, paikallis- ja poniraveissa sekä kesäraveissa (pl. profiilipäivät) ja maakuntaratojen ns. kakkosraveissa ja su-raveissa. Uuden A2-valvojan aloittaessa vähintään kaksi ensimmäistä kertaa tuomariston kokoonpanossa tulee olla mukana A-valvoja. Valvojanoikeudet myöntää Suomen Hippoksen sääntövaliokunta.

  B Henkilö on toiminut valvojana tai kilpailutuomarina edellisen kaksivuotisjakson aikana vähintään 15 kertaa ja osallistunut järjestettyyn jatkokoulutukseen edellä esitetyllä tavalla. Tämän lisäksi hänen on läpäistävä sääntökoe ennen seuraavan jakson alkua.

  C Henkilö on toiminut valvojana tai kilpailutuomarina edellisen kaksivuotisjakson aikana vähintään 5 kertaa sekä osallistunut järjestettyyn jatkokoulutukseen edellä esitetyllä tavalla. Tämän lisäksi hänen on läpäistävä sääntökoe ennen seuraavan jakson alkua.
 • Kuninkuusravit
  2 SKV + 2 A + 4 B

  Suurkilpailut ja lauantain pääravit
  SKV + A + 4 B (lisäksi viidentenä tuomarina voi toimia C-kortillinen tuomari)

  Keskiviikon pääravit ja arkiprofiiliravit
  A + 2 B + C

  Muut totoravit
  A2 + B + 2 C

  Paikallis-, lähi- ja poniravit
  A2 + 3 C

  Harjoitusravit
  C tai raviradan/hevosjalostusliiton vakituisessa palveluksessa oleva henkilö.