Hyppää sisältöön

Ammattilisenssien haltijat

päivitetty 30.9.2021

 • Airaksinen Risto
  Ala-Nikkola Tommi
  Alapekkala Kari
  Björkroth Rainer
  Carlsson Barbro
  Elomaa Meri
  Filatoff Jyrki
  Hammar Arto
  Hartikainen Jani
  Hietanen Hannu
  Hillbom Jouni
  Holopainen Esa
  Huusari Pia
  Hämäläinen Olli-Pekka
  Iltanen Marjukka
  Irri Jonna
  Irri Tuija
  Isotalo Pertti
  Jaara Mauri
  Jauhola Mika
  Johansson Cathy
  Jokiniemi Vesa
  Juurinen Satu
  Kananen Teemu
  Karppinen Mika
  Kauhanen Jukka-Pekka
  Kervinen Jarkko
  Kinnunen Jari
  Koivunen Harri
  Konttinen Harri
  Korhonen Ismo
  Korhonen Tapani
  Korpi Hannu-Pekka
  Korpi Pekka
  Kortekallio Juha
  Korvenheimo Timo
  Korvenoja Tuomas
  Koskela Juha
  Kuisma Isto
  Kylliäinen Tommi
  Kytölä Aleksi
  Kärkkäinen Kimmo
  Laakkonen Elina
  Laaksonen Arto
  Lahti Timo
  Laurukainen Arto
  Lehto Mira
  Lehtonen Janina
  Lehtonen Kari
  Leino Saara
  Länsimäki Juha
  Matinlauri Matti
  Miettunen Pirjo
  Mikkonen Heikki
  Mäenpää Tero E
  Mäkelä Ville
  Mäki-Tulokas Tapio
  Mäkinen Matti J.
  Mäkäräinen Timo
  Niemelä Timo
  Nieminen Markku
  Niskanen Timo P
  Nisonen Matti
  Nisonen Ville
  Niveri Pertti
  Nurminen Juha
  Nurminen Veli
  Nurminen Anssi
  Nurmonen Ossi
  Ojanperä Antti
  Ojanperä Tuomo
  Okkolin Teemu
  Ollikainen Maarit
  Paavola Veli-Erkki
  Paavola Juha-Matti
  Pakkanen Aripekka
  Pakkanen Tuomas
  Pellikka Martti
  Perttunen Tapio
  Porokka Markus
  Puikkonen Pertti
  Pulkkinen Markus
  Raivio Pauli
  Rautiainen Terho
  Rekilä Riina
  Ristimäki Jarkko
  Ruotsalainen Jani
  Salmela Timo
  Salo Matias
  Sandberg Sami
  Skutnabb Erik
  Sorvisto Eija
  Soukka Tanja
  Stenberg Paula
  Suuronen Seppo
  Tainio Laura
  Taipale Kimmo
  Taittonen Mika
  Takapuro Anne
  Tammimetsä Jyrki
  Tapani Juhani
  Teivainen Antti
  Tenhunen Miika
  Tikkala Hannu
  Toiviainen Timo
  Toivonen Kaisa
  Tonttila Ville
  Tulla Erkki
  Tupamäki-Kukkamo Kaisa
  Ukkola Carita
  Utala Juha
  Vaittinen Pasi
  van Craen Jeroen
  Varamäki Jouni
  Vehviläinen Pekka
  Veteläinen Antti
  Viander Ari
  Vilkman Juha-Pekka
  Väre Emma
  Väre Risto
  Wesslin Robert

 • Koivunen Olli
  Markkula Seppo
  Moilanen Ari
  Raitala Santtu
  Rosimo Kari
  Saarela Jarmo
  Torvinen Hannu
  Torvinen Jukka

 • Aatsinki Ari
  Ala-Korpi Henry
  Ala-Rantala Antti
  Antti-Roiko Janita
  Autio Jari
  Biskop Laura
  Dahlström Markus
  Danielsen Kenneth
  Fredin Petri
  Granath Toni
  Haaraoja Satu
  Hakkarainen Jukka
  Hallikas Jouni
  Hartikainen Ari
  Hautaviita Jani
  Heikari Marko
  Henttonen Olli
  Holttinen Juuso
  Huuskola Jukka
  Hämäläinen Martti
  Ihamuotila Juho
  Innanen Samuli
  Irri Joni-Petteri
  Isotalo Hannu
  Jauhola Tapani
  Joki Petteri
  Kamppuri Hannu
  Kangas Jouko
  Kangas Anne
  Kangas Antti
  Kiiski Sanna
  Kolkkinen Mari
  Konsti Ari-Matti
  Korhonen Heikki
  Korhonen Pekka
  Korpi Hannu
  Koskinen Kai
  Koskinen Tiina
  Kotilainen Harri
  Lahtinen Tero
  Lamminen Mia
  Lantto Iida
  Laurila Mauno
  Laurila Juha-Pekka
  Lepistö Hanna
  Lindström Marjo
  Loukusa Sanna
  Luttunen Janita
  Luukkonen Pekka
  Lähdeniemi Sauli
  * Lähtinen Olli
  Länsimäki Jonny
  Majoniemi Pekka
  Miettinen Jouni
  Mikkola Saku
  Mononen Anna
  Mustonen Nina
  Mäkelä Mika
  Mäkinen Minttu
  Mönttinen Leo
  Niininen Anssi
  Nikka Kirsi
  Nikulainen Teuvo
  Niskala Anne
  Nisonen Olavi
  Nissinen Matti
  Nummi Liisa
  Nurmonen Iikka
  Oinonen Jani
  Orreveteläinen Sari
  Packalen Christa
  Paldan Roni
  Pettersson-Perklen Nina
  Pisto Riina
  Pitkänen Milla
  Pohjolainen Tero
  Purojärvi Susanna
  Pylkkänen Juha
  Päivike Sanna
  Ranta Hanna
  Rantapere Pekka
  Rehula Matti
  Ripatti Petri
  Rojo Petri
  Romsi Henna
  Sandberg Mathias
  Santala Jaakko
  Savolainen Kari
  Savolainen Jarmo
  Sianoja Johanna
  Simonen Susanna
  Taittonen Marko
  Tarvainen Jouko
  Taskinen Pertti
  Taulio Jere
  Tiainen Tarmo
  Timonen Nyyti-Maria
  Tolvanen Satu
  Toroska Teemu
  Tuominen Timo
  Tupamäki Antti
  Varjonen Bella
  Viisterä Heli
  Vuorisalo Aimo
  Vääränen Timo

  * = Puutteita yrityksen ennakkoperintärekisteröinnissä ja/tai toiminnan vastuuvakuutuksessa.

 • Ahonen Panu
  Bollström Henri
  Hietanen Heikki
  Hietanen Markku
  Huttunen Mikko
  Kiveinen Jere
  Komulainen Arto
  Korpi Ilkka
  Lindroos Peter
  Pohjola Ville
  Soronen Janne
  Toivanen Veli-Pekka
  Vehviläinen Sami
  Venäläinen Kari

 • Gardemeister Timo
  Jokela Niko
  Majuri Mia
  Masalin Kari
  Sarin Irina
  Sinkkonen Lea
  Suominen Katri
  Suominen Jussi
  Teini Pasi
  Uusitalo Tuuli