Hyppää sisältöön

Ravihevosten kasvattajapalkinnot

Ravihevosten kasvattajapalkintojen maksatus tapahtuu edellisen vuoden kilpailutulosten perusteella. Maa- ja metsätalousministeriö vahvistaa kasvattajapalkintosäännön kasvattajapalkintojen hakemuksen yhteydessä keväisin Hippoksen toimittaman hakemuksen perusteella.

Ravihevosten kasvattajapalkintosäännöt

1. Kasvattajapalkinnon tarkoituksena on edistää kotimaista ravihevoskasvatusta. Kasvattajapalkinto koskee Suomen Hippos ry:n rekisteriin merkittyjä Suomessa syntyneitä hevosia. Kasvattajapalkinto koskee myös ulkomaille myytyä Suomessa syntynyttä ja rekisteröityä hevosta sekä ulkomailla Suomen rekisterissä olevasta tammasta syntynyttä hevosta, joka on tuotu Suomeen syntymävuoden joulukuun 31. päivään mennessä.

2. Kasvattajapalkinnot maksetaan hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen käytettävästä osuudesta Veikkaus Oy:n tuotosta maa- ja metsätalousministeriön kautta.

3. Suomen Hippos ry maksaa kasvattajapalkinnon hevosen kasvattajalle kilpailutiedoissa olevien palkintomäärien perusteella sen jälkeen, kun varat ovat tarkoitusta varten käytettävissä.

4. Kasvattajapalkinto määräytyy hevosen Suomessa joulukuun loppuun mennessä saavuttamien palkintojen perusteella. Kasvattajapalkintojen suuruus on:

Suomenhevoset Lämminveriset
3-4v 15 %  2-3v 15 %
5v 13 % 4v 13 %
6-11v 10 % 5-7v 10 %
12-15v 5 % 8-12v 5 %

Pienin maksettava kasvattajakohtainen palkinto on 150 euroa. Kuninkuusravien ylimääräinen kasvattajapalkinto on 15 %.

5. Kasvattajapalkinto maksetaan hevosen kasvattajalle myös hevosen ulkomailla saavuttamien palkintojen perusteella ja sen suuruus on kymmenen (10) prosenttia hevosen palkintosummasta, kuitenkin enintään 20.000 e/vuosi. Pienin maksettava hevoskohtainen palkinto on 170 e. Ulkomaille myydyn lämminverisen ravihevosen kasvattajapalkinnon perusteena ovat vain 2-7-vuotiaana saavutetut palkinnot, joista kasvattajan tulee vuosittain anoa kasvattajapalkintoa Suomen Hippos ry:ltä. Anomus tulee toimittaa Suomen Hippokseen kilpailuvuotta seuraavan tammikuun loppuun mennessä. Myöhemmin saapuneita anomuksia ei hyväksytä.

6. Hevosen kasvattaja on emän omistaja varsan syntyessä ellei kasvattajaksi ole ilmoitettu emän haltijaa Suomen Hippos ry:n rekisterissä. Mikäli kasvattaja ei ole luonnollinen henkilö, vaan yhdistys, säätiö, yhtiö, osuuskunta tai muu yhteisö tai yhteisomistus, maksetaan kasvattajapalkinto tälle tai tämän määräämälle edustajalle.

Valtion tai kunnan tai näiden omistaman laitoksen ollessa kasvattajana, ei kasvattajapalkintoa makseta. Jos kasvattaja kuolee, maksetaan kasvattajapalkinto hänen perikunnalleen.

Kasvattajapalkintojen maksatus umpeutuu maksatusvuoden loppuun. Kasvattaja on velvollinen itse huolehtimaan, että tilitiedot Suomen Hippoksen Heppa-järjestelmässä ovat ajan tasalla. Mikäli kasvattajaa ei tavoiteta määräajassa tai kasvattajapalkinto palautuu toistuvasti Suomen Hippos ry:lle, voidaan avustus käyttää muiden kasvatustukien maksatukseen maa- ja metsätalousministeriön hyväksymin perustein.

7. Jos kasvattajapalkinnon suhteen esiintyy epäselvyyttä tai riitaisuutta, ratkaisee ne Suomen Hippos ry:n hallitus, jolla on myös oikeus evätä tai keskeyttää palkinnon maksaminen tällaisissa tapauksissa.

8. Väärin perustein maksettu kasvattajapalkinto peritään takaisin.