Hyppää sisältöön

Suomenratsujen kasvattajapalkinnot

Suomenhevosratsujen kasvattajapalkintosäännöt 2022

Maksatus kilpailutulosten perusteella

  • Suomenhevosratsujen kasvattajapalkintojen tarkoituksena on edistää ratsu- ja pienhevossuunnan suomenhevoskasvatusta. Kasvattajapalkinto koskee Suomen Hippos ry:n rekisteriin merkittyjä suomenhevosia. Kasvattajapalkinto maksetaan hevosen kasvattajalle rankingpisteistä muodostuvien palkintosummien perusteella. Pisteiden perusteena ovat vuoden edellisvuoden tulokset.
  • Kasvattajapalkinnot maksetaan hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen käytettävästä osuudesta Veikkaus Oy:n tuotosta Maa- ja metsätalousministeriön kautta.
  • Suomen Hippos ry maksaa kasvattajapalkinnon hevosen kasvattajalle kilpailutiedoissa olevien palkintomäärien perusteella sen jälkeen, kun varat ovat tarkoitusta varten käytettävissä.
  • Rankingpisteet muodostuvat suomenhevosratsuilla 2 – 5 -tason ratsastus- ja valjakkoajoluokista. Eri lajien osalta rankingpisteet suhteutetaan lajissa kilpailleiden hevosten määrään, jotta palkitseminen saadaan tasapuoliseksi. Hevoskohtainen palkintosumma suhteutetaan käytettävissä olevaan kokonaismäärään. Maksettavat palkintosummat lajeittain suhteutetaan kilpailleiden hevosten määrään lajeittain. Tarkemmat perusteet varmistuvat ranking-listojen tarkastelun yhteydessä.
  • Hevosen kasvattaja on emän omistaja varsan syntyessä ellei kasvattajaksi ole ilmoitettu emän haltijaa Suomen Hippos ry:n rekisterissä. Mikäli kasvattaja ei ole luonnollinen henkilö, vaan yhdistys, säätiö, yhtiö, osuuskunta tai muu yhteisö tai yhteisomistus, maksetaan kasvattajapalkinto tälle tai tämän määräämälle edustajalle.
  • Valtion tai kunnan tai näiden omistaman laitoksen ollessa kasvattajana, ei kasvattajapalkintoa makseta. Jos kasvattaja kuolee, maksetaan kasvattajapalkinto hänen perikunnalleen.
  • Kasvattajapalkintojen maksatus umpeutuu maksatusvuoden loppuun. Kasvattaja on velvollinen itse huolehtimaan, että tilitiedot Suomen Hippoksen Heppa-järjestelmässä ovat ajan tasalla. Mikäli kasvattajaa ei tavoiteta määräajassa tai kasvattajapalkinto palautuu toistuvasti Suomen Hippos ry:lle, voidaan avustus käyttää muiden kasvatustukien maksatukseen maa- ja metsätalousministeriön hyväksymin perustein.
  • Jos kasvattajapalkinnon suhteen esiintyy epäselvyyttä tai riitaisuutta, ratkaisee ne Suomen Hippos ry:n hallitus, jolla on myös oikeus evätä tai keskeyttää palkinnon maksaminen tällaisissa tapauksissa.
  • Väärin perustein maksettu kasvattajapalkinto peritään takaisin.