kontio 918x159

Lisenssijärjestelmä

Ammattilisenssit a1, a2 ja d

Ammattilisenssit on tarkoitettu ravivalmennuksen ja/tai ohjastuksen ammattia päätoimisesti harjoittavalle henkilölle. a1- ja a2-lisenssi on ammattivalmentajalisenssi, joka oikeuttaa sekä ajamiseen ja d-lisenssi on pelkkä ammattiajajalisenssi.

 

Ammattivalmentajalisenssien haltijat saavat ammattimaisesti valmentaa, ilmoittaa ja/tai kilpailla toisten hevosilla. Ammattivalmentajalisenssin haltijalla ravivalmennuksen tulee olla päätoimista omaan lukuun tai omistamansa oikeushenkilön kautta tehtävää toimintaa (pääasiallinen ammatti).

 

Ammattivalmentajalisenssi a1

Ammattivalmentajalisenssi a1 on tarkoitettu ravivalmentajan ammattia päätoimisesti harjoittavalle henkilölle. Tällaiseksi katsotaan yksityinen yrittäjä, joka on vähintään 23-vuotias ja enintään 67-vuotias. Ammattivalmentajalisenssin a1 saamisen ehtona on vähintään viiden vuoden kokemus ravihevosten valmennustoiminnasta, osallistuminen ohjastajana vähintään 200 lähtöön, joista saavuttanut vähintään 20 voittoa ja lisäksi Suomen Hippoksen hyväksymät näytöt ammattitaidosta.

 

Lisäksi ammattivalmentajalisenssin a1 hakijalta edellytetään yrittäjyyden kannalta tärkeiden osaamisalueiden riittävää hallintaa sekä osallistumista Suomen Hippokseen määräämiin koulutustilaisuuksiin.  Lisenssin haltijalla tulee olla käytössään asianmukaiset vaatimukset täyttävä talli, joka voi olla joko hänen omistamansa tai vuokraamansa. Lisenssin haltija saa harjoittaa valmennustoimintaa enintään kahdella paikkakunnalla samanaikaisesti.


Ammattivalmentajalisenssin a1 haltija saa pitää valmennuksessaan vieraiden omistamia hevosia, toimia niiden vastuullisena valmentajana ja kilpailuttaa niitä. Lisenssin haltija tai hänen vakinaisessa palveluksessaan oleva henkilö on oikeutettu ilmoittamaan kilpailuun ja tarvittaessa tekemään peruutusilmoituksen valmennuksessa olevista hevosista.

 

Mikäli hevosen omistaja ei täytä kirjallisessa valmennussopimuksessa mainittuja ehtoja, voi lisenssin haltija anoa Suomen Hipposta asettamaan ko. omistajan kaikki hevoset kilpailukieltoon joko keskinäisen valmennussopimuksen tai yleisvalmennussopimuksen mukaisesti.

 

Ammattivalmentajalisenssi a2

Ammattivalmentajalisenssi a2 on tarkoitettu ravivalmentajan ammattia päätoimisesti harjoittavalle henkilölle. Tällaiseksi katsotaan yksityinen yrittäjä, joka on vähintään 23-vuotias ja enintään 67-vuotias. Ammattivalmentajalisenssin a2  saamisen ehtona on vähintään viiden vuoden kokemus ravihevosten valmennustoiminnasta, C-ajolupa sekä Suomen Hippoksen hyväksymät näytöt ammattitaidosta.

 

Lisäksi ammattivalmentaja-lisenssin a2 hakijalta edellytetään yrittäjyyden kannalta tärkeiden osaamisalueiden riittävää hallintaa sekä osallistumista Suomen Hippokseen määräämiin koulutustilaisuuksiin.

 

Lisenssin haltijalla tulee olla käytössään asianmukaiset vaatimukset täyttävä talli, joka voi olla joko hänen omistamansa tai vuokraamansa. Lisenssin haltija saa harjoittaa valmennustoimintaa enintään kahdella paikkakunnalla samanaikaisesti.


Ammattivalmentajalisenssin haltija saa pitää valmennuksessaan vieraiden omistamia hevosia, toimia niiden vastuullisena valmentajana ja kilpailuttaa niitä. Lisenssin haltija tai hänen vakinaisessa palveluksessaan oleva henkilö on oikeutettu ilmoittamaan kilpailuun ja tarvittaessa tekemään peruutusilmoituksen valmennuksessa olevista hevosista.

 

Mikäli hevosen omistaja ei täytä kirjallisessa valmennussopimuksessa mainittuja ehtoja, voi lisenssin haltija anoa Suomen Hipposta asettamaan ko. omistajan kaikki hevoset kilpailukieltoon joko keskinäisen valmennussopimuksen tai yleisvalmennussopimuksen mukaisesti.


Ammattilisenssin haltijoiden velvollisuudet

Ammattilisenssin haltijalla ja toimintaa harjoittavalla yhtiöllä tulee olla voimassa oleva lain edellyttämä vakuutusturva sekä lisäksi lisenssinhaltijan oma tapaturma- ja vastuuvakuutus.

 

Lisenssin haltijan on toimitettava toiminnan alkaessa sekä vuosittain 28.2. mennessä Suomen Hippokseen Suomen Hippoksen edellyttämät selvitykset vakuutusturvasta, muusta yritystoiminnasta ja henkilökunnasta. Suomen Hippos vahvistaa vuosittain vaadittavat selvitykset.


Oppilaslisenssi

Oppilaslisenssi on tarkoitettu ammattivalmentajalisenssien a1 ja a2 haltijoiden palveluksessa täysiaikaisesti työssä oleville henkilöille. Lisenssin saannin edellytyksenä on todistettu työsuhde edellä kuvatun ammattilisenssivalmentajan yritykseen sekä voimassa oleva ajolupa.

 

Oppilaslisenssi oikeuttaa osallistumaan erityisiin oppilaslähtöihin ja se myönnetään vuodeksi kerrallaan. Työsuhteissa tapahtuvista muutoksista tulee ilmoittaa Suomen Hippokseen. Oppilaslisenssin voimassaolo päättyy, kun henkilö lopettaa työsuhteen.

 

Yhteistalli

Yhteistalli on kahden tai useamman ammattilisenssin haltijan yhteisyritys. Suomen Hippoksen hallitus voi hakemuksesta myöntää luvan yhteistallitoimintaan. Yhteistallilla tulee olla vastuullinen esimies.

 

Yhteistalliyritys voi toimia yhdellä tai useammalla paikkakunnalla. Mikäli yhteistalliyritys toimii usealla eri paikkakunnalla, tulee kaikilla  toimintapaikkakunnilla olla oma vastuullinen esimies. 

 

Ammattiajajalisenssi d

Ammattiajajalisenssi d on tarkoitettu pelkästään lainaohjastamista päätoimisesti harjoittavalle henkilölle. Tällaiseksi katsotaan yksityinen yrittäjä, joka on vähintään 23-vuotias ja enintään 67-vuotias. Ammattiajajalisenssin saamisen ehtona on vähintään viiden vuoden kokemus työskentelystä ravihevosten parissa ja Suomen Hippoksen hyväksymät näytöt ammattitaidosta.

 

Lisäksi ammattiajajalisenssin hakijalta edellytetään yrittäjyyden kannalta tärkeiden osaamisalueiden riittävää hallintaa sekä osallistumista Suomen Hippokseen määräämiin koulutustilaisuuksiin.

 

Ammattiajajalisenssin hakijalta edellytetään, että hänen tulee luopua valmennustallin pidosta, jos hän on toiminut ammattivalmentajana. Hakijalla tulee olla koko urallaan vähintään 300 voittoa ravilähdöistä. Lisäksi hakijan tulee olla ajanut hakemusvuoden tai tätä edeltävän kalenterivuoden aikana vähintään 50 voittoa ja vähintään 100 000 euroa palkintorahaa.

 

Ammattiajajalisenssi voidaan myöntää harkinnanvaraisesti, vaikka yksi edellä maituista määrällisistä kriteereistä ei täyty. Päätoimisuuden tulee täyttyä vuosittain tapahtuvassa tarkastelussa, jolloin myös kontrolloidaan mm. kattavan vakuutusturvan voimassaolo (kohta 36.3).

 

Kilpailulisenssit H1 ja H2

Kilpailulisenssit on tarkoitettu valmentajille ja ohjastajille, jotka eivät harjoita ravivalmennusta tai -ohjastusta päätoimisesti.


Kilpailulisenssi H1 oikeuttaa valmentamaan, ilmoittamaan ja ohjastamaan hevosia. H1-lisenssin haltijoilla on A-, B- tai C-ajolupa.Kilpailulisenssi H2 ei oikeuta ohjastamiseen. Kilpailulisenssien haltijoiden H1 ja H2  tulee olla henkikirjoilla Suomessa sekä osallistua Suomen Hippoksen määräämiin koulutustilaisuuksiin.


Omistajalisenssi

Suomen Hippos voi edellyttää Suomen Hippos ry:n kilpailurekisterissä olevien hevosten omistajia rekisteröitymään omistajavalmentajien rekisteriin.

 


 
Tulosta sivu