Hyppää sisältöön

Ravihevosen suuterveyden opas 2.0 antaa käytännön neuvoja hevosten hyvinvointiin – ”Suun terveysasiat eivät ratkea pelkästään sillä, että vaihdetaan kuolain tai raspataan hampaat”

Kuva:Hippos/Ville Vuorinen

Raviurheilussa kaikki lähtee liikkeelle hevosten hyvinvoinnista. Suomen Hippos kannustaa hevosen taustavoimia hevosen suun säännöllisiin tarkistuksiin ja suuvammojen ennaltaehkäisyyn. Kati Tuomolan ja Nina Mäki-Kihniän toimittama Ravihevosen suuterveyden opas 2.0 antaa hyödyllisiä ohjeita hevosihmisille.

Vuonna 2019 Frontiers in Veterinary Science -lehdessä julkaistussa tutkimuksessa ”Ravihevosten suuvaurioista kuolaimen alueella” (lyhennetty suomennos julkaistu Suomen Eläinlääkärilehdessä) kävi ilmi, että 261 tutkitusta hevosesta 84 prosentilla ilmeni eri asteisia suuvauriota. Tutkimusaineisto kerättiin Suomen Hippos ry:n ravihevosten hyvinvointiprojektissa.

Alkuperäisen vuonna 2017 kerätyn aineiston pohjalta Equine Veterinary Journal julkaisi alkuvuodesta 2021 tutkimuksen eri kuolainten sekä suuvaurioiden yhteydestä. Tutkimuksessa selvisi, että tietyillä kuolaimilla oli yhteys havaittuihin suuvaurioihin.

Kati Tuomola ja Nina Mäki-Kihniä ovat koostaneet ravihevosen suuterveyttä käsittelevän oppaan, joka pohjautuu osittain edellä mainittuihin tutkimuksiin. Lisäksi opas sisältää tietoa hevosten hammassairauksista sekä koulutuksesta.

Oppaassa korostetaan erityisesti hevosen perushyvinvoinnista huolehtimista sekä suuvaurioiden ennaltaehkäisyä. Oppaassa nostetaan esille myös hevosen henkisen hyvinvoinnin tärkeyttä.

”Minulta kysytään monesti, että mikä kuolain olisi hyvä, mutta keskustelu jää monesti hieman pintapuoliseksi. Oppaassa on esitetty esimerkiksi kuolaimen suuvaurioiden ehkäisyyn liittyvä kolmio, jossa pohjalta löytyy hevosen henkistä hyvinvointia korostava perushyvinvointi-kohta. Oppaassa onkin monta sivua koulutusta sekä mielenlaatua käsittelevää aineistoa, ja sitä, miten se hevosen mieli pysyisi hyvänä”, Tuomola kertoo oppaan taustoista.

”Olen ollut 14 vuotta raveissa kilpailueläinlääkärinä, eikä tämä suun terveysasia ratkea pelkästään sillä, että vaihdetaan kuolain tai raspataan hampaat.”

Ravikilpailuissa on paikalla aina hevosten hyvinvoinnista vastaava kilpailueläinlääkäri avustajineen. Hevosia tarkkaillaan lämmittelyssä, kilpailutilanteessa sekä tallialueella, ja raveissa hevosen suu tutkitaan aina, jos suupielessä näkyy verta. Toimintaohjeiden mukaisesti mahdolliset hevosen terveyttä koskevat laiminlyönnit raportoidaan eteenpäin.

Ravikilpailuissa valvonta on tärkeää, mutta se on vain pieni osa hevosen hyvinvoinnin varmistamista. Ravihevosen suuterveyden opas nostaa suureen rooliin vammojen ennaltaehkäisyn jo hevosen opetusvaiheesta lähtien.

”Kun mennään oppaassa esitetyssä kolmiossa yläpäähän, sieltä löytyy ikään kuin jäävuoren huipulta raveissa tapahtuva valvonta. Se on tärkeää, mutta jos ongelmia ilmenee, se on kuitenkin jälkijättöistä. Siksi onkin tärkeää mitä kotona tapahtuu ja panostaa hevosen koulutukseen”, Tuomola kommentoi.

Oppaassa onkin haastateltu hevosten koulutukseen erikoistuneita asiantuntijoita. Tärkeää olisi opettaa ravurit niin, että ne esiintyvät kilpailutilanteissa rentoina ja luottavaisina. Jännittynyt hevonen on haastavampi ohjastaa, jolloin myös suun vaurioita ilmenee helpommin.

”Monesti kun puhutaan, että onko hevonen kunnossa, niin keskitytään lihaskuntoon ja esimerkiksi jalkojen terveyteen, mutta hevosen tulisi olla myös mieleltään kunnossa, kun halutaan mennä kovaa. Tilanteen tulisi olla hallinnassa ilman voimankäyttöä. Hevonen on iso eläin ja siinä on paljon voimaa, mutta suu on taas pieni ja herkkä, ja tämä aiheuttaa tietynlaisen ristiriidan.”

Hippos kannustaa ihmisiä hevosten säännöllisiin suutarkastuksiin ja suun terveyttä tukevat tarkastukset on hyvä ottaa osaksi päivittäisiä tallirutiineja (linkki Hippoksen uutiseen 26.7.2019).

”Jos suuhun kuitenkin tulee vaurioita, on niiden havainnointi ja asianmukainen hoito tärkeää. Tutkimuksessa verta oli havaittavissa suun ulkopuolella vain kahdella prosentilla hevosista. Hevosen taustajoukkojen suorittamat tarkastukset olisivatkin tärkeitä, eikä suun etuosan tarkistukseen mene kuin muutama minuutti. Se on asia, joka kerrankin on hevosihmisille ilmaista. Hippoksen Youtube -sivuilta löytyvä video on edelleen ajankohtainen”, Tuomola kommentoi.

Alkuvuodesta ilmestyneessä tutkimusjulkaisussa havaittiin selviä eroja eri kuolainmallien välillä. Yleisimmin käytetty ravikuolain oli vähiten yhteydessä suun vaurioihin, mutta kolmen muun kuolainmallin (Crescendo, suora puoltajankuolain ja suora muovikuolain) kohdalla suun vauriot olivat yleisimpiä.

”Kuolain ei itsessään tee suuhun vaurioita. Ohjaspaineen tulisi olla vain merkki siitä, että nyt hiljennetään vauhtia. Siihen miten hyvin hevonen pysähtyy, vaikuttaa kiihtymystila. Sitten jos huomataan, että hevosen kanssa on ongelmia, niin vaihdetaan helposti kuolainta. Kun peruskuolaimesta mennään erikoiskuolaimeen, ja sekään ei toimi, niin sitten helposti tulee niitä vaurioita. Jos hevonen käyttää jotain kolmesta erikoiskuolaimesta, on sillä kohonnut riski saada vaurioita suuhun”, Tuomola taustoittaa kuolaimen roolia suun vaurioissa.

Eläinlääkäri, tohtorikoulutettava Kati Tuomola ja Filosofian maisteri (FM), tietokirjailija Nina-Mäki Kihniä julkaisivat ensimmäisen version ravihevosen suu terveyden oppaasta vuonna 2019. Tutustu oppaan uuteen versioon täältä.

Ravihevosen hyvinvointia käsittelevät julkaisut Hippoksen sivuilla:

Ravihevosten hyvinvointitarkastukset jatkuvat – suunnitteilla syventävä suututkimus (11.2.2020)

Suomen Hippos rohkaisee hevosten suututkimuksiin – hevosten hyvinvointi raveissa on tarkassa seurannassa (26.7.2019)

Hevosten hyvinvointitarkastusten pilottijakso ravikilpailuissa alkaa 1.7. (19.6.2019)

Päivitetty 20.9.2021 kello 18.14: Tekstin linkit eivät ohjanneet oikeisiin julkaisuihin.