Hyppää sisältöön

Vuoden 2023 ajolupakurssikalenteri on julkaistu – uusia koulutuksia luvassa alkuvuodesta

Kuva: Juho Hämäläinen

Poni- ja C-ajolupakurssikalenterit on julkaistu ja kursseja on luvassa on jälleen ympäri Suomen maakunta- ja kesäradoilla. Vuoden 2023 alussa käynnistyy mm. Vastuullinen raviurheilija- koulutussarja, kattava kurssikokonaisuus hevosen ruokinnasta sekä montékurssit harrastusta aloittelijoille sekä kilpailemaan suuntaville.

Ajolupakurssien ajankohdat vahvistuvat sitä mukaa kun ajolupakurssin järjestäjät ilmoittavat kurssien ajankohtia. Tarkemmat kurssitiedot ajolupa- ja vastuuvalmentajakoulutuksista löydät Raviurheilijan koulutukset -sivuilta.

C-ajolupakurssilta ajolupa ravihevosilla kilpailemiseen

Ravikilpailussa vaadittavan C-ajoluvan voi suorittaa ajolupakurssilla, joita järjestävät raviradat ja hevosjalostusliitot kautta Suomen. Kurssille voi hakea vähintään 16-vuotias, joka hallitsee perustaidot hevosen käsittelyssä, valjastuksessa ja ohjastuksessa. Mikäli ajoluvan hakija tavoittelee oikeutta ohjastaa myös montélähdöissä, tulee kurssilaisen osallistua ajolupakurssin loppukokeiden lisäksi C-ajolupakurssin yhteydessä järjestettävään montén teoriaosioon ja näyttökokeeseen. Näyttökokeessa ajoluvan hakijan tulee osoittaa riittävä osaaminen ja taito hevosen varustamisessa kilpailuun sekä ratsastamiseen montélähdöissä.

”Mikäli ajolupakurssia ei omalta lähiradalta vielä löydy kurssikalenterista, kannattaa olla yhteydessä lähimpään maakuntarataan tai oman alueen hevosjalostusliittoon. Jos olet kiinnostunut suorittamaan ainoastaan montélähdöissä ohjastamiseen oikeuttavan mC-ajoluvan, voit olla yhteydessä suoraan allekirjoittaneeseen, jolloin meillä on mahdollisuus ajolupakurssien järjestäjien kanssa kartoittaa, löytyisikö riittävä määrä osallistujia mC-ajolupakurssin toteuttamiseksi, kertoo koulutustoiminnan koordinaattori Helena Hyvämäki.

Poniajolupakurssille omalla tai lainaponilla

P-ajoluvan voi suorittaa 9-18-vuotias nuori. Osallistujan tulee hallita ponin käsittelyyn, valmentamiseen ja ohjastamiseen liittyvät perustaidot ja tuntea myös jo vähän raviurheilua. Ajolupakurssille osallistutaan omalla tai lainaponilla.  Poniajolupakurssilla järjestetään myös huoltajien luento ja poniraviurheilussa vanhemman rooli onkin erittäin tärkeä harrastuksen mahdollistajana.

”Ravikilpailusääntöjen opiskelu kannattaa aloittaa hyvissä ajoin, jolloin ajolupakurssilla pääsee keskittymään käytännönharjoituksiin ponin kanssa. Tulevana vuonna Ravikilpailusääntöjen opiskelu on mahdollista tehdä Poniajolupakurssille valmentavalla kurssilla Hipposakatemiassa, tästä lisätietoa tulossa myöhemmin”.

Hipposakatemia oppimisen tukena

Ajolupakurssien teoriaosuuksien oppimisympäristönä toimii jo kolmatta vuotta Suomen Hippoksen verkko-oppimisympäristö Hipposakatemia. Teoriaa ja Ravikilpailusääntöjä on mahdollista opiskella itsenäisesti Hipposakatemiassa verkkokurssin ja tehtävien kautta.

”Jos olet halukas aloittamaan opiskelun jo ennakkoon, seuraa Suomen Hippoksen Koulutussivuja ja ilmoittaudu alkuvuodesta julkaistavalle Vastuullinen raviurheilija- kurssille opiskelemaan mm. Ravikilpailusääntöjä, hevosen ja ihmisen hyvinvointiin, mediassa ja somessa toimimiseen, hevosalan vastuulliseen toimintaan sekä toimintaympäristöön liittyviä kokonaisuuksia”.

”Vastuullinen raviurheilija -kurssi on suunnattu jokaiselle raviurheilun parissa toimivalle. Kurssilla perehdytään muun muassa ravikilpailutoimintaan, raviurheilun ja hevoskasvatuksen strategiaan sekä Suomen Hippoksen vastuullisuusohjelmaan. Kurssilla opetellaan ja kerrataan vuosittain Ravikilpailusäännöt ja niihin liittyvät ohjeistukset, tutustutaan varusteisiin ja hevosen hyvinvointiohjelmaan.

”Kurssilla pääset perehtymään mm. hevosen hyvinvointitarkastukseen ja näytteenottotapahtumaan koulutusvideoiden avulla. Ihmisen ja hevosen hyvinvointi kulkee vuosittain kurssin kantavana teemana. Kurssi sisältää tehtäviä ja kurssin lopuksi pääset testaamaan ravikilpailusääntöjen tuntemuksesi sääntökertaustentin muodossa”, vinkkaa Helena Hyvämäki tulevan vuoden uusista kursseista.

Vastuullisen raviurheilijan vastuuvalmentajakoulutus

Vastuuvalmentajakoulutus keskittyy hevosen ilmoittamista ja kilpailuttamista koskeviin valmentajan vastuihin ja velvollisuuksiin. Koulutukseen osallistuminen, teoriakokeen hyväksyttävästi suorittaminen ja kilpailulisenssin lunastaminen oikeuttavat toimimaan ravikilpailevan hevosen valmentajana.

Vastuuvalmentajakoulutus on mahdollista suorittaa Hippoksen sähköisen oppimisympäristö  Hipposakatemian kautta järjestettävänä verkkokoulutuksena. Vastuuvalmentajakoulutukseen vaadittava teoriakoe on monivalintakoe, jossa on 30 kysymystä. Kokeessa hyväksytään viisi virhepistettä. Koe suoritetaan erikseen sovittuna ajankohtana lähimmällä raviradalla tai hevosjalostusliiton toimistolla hyväksytysti suoritetun verkkokoulutusosion jälkeen (henkilöllisyystodistus ja kurssimaksu 60 € mukaan).

”Kursseja ja koulutuksia pyritään järjestämään sitä mukaa, kun niille on paikallisesti tarvetta, joten harrastajien toiveita kurssien ajankohdan ja paikkakunnan suhteen otamme mieluusti vastaan. Hipposakatemian kurssitarjontaa laajennetaan jatkuvasti ja vuoden 2023 alussa julkaistaan myös Vastuullinen raviurheilijan polku – koulutussarjan ensimmäiset jatko-osiot, luvassa on myös kattava kurssikokonaisuus hevosen ruokinnasta sekä montékurssit harrastusta aloittelijoille sekä kilpailemaan suuntaville”, kertoo Hyvämäki Suomen Hippoksesta.

Lisätietoja vastuuvalmentajakoulutuksista, Poni- ja C-ajolupakursseista saat alueesi hevosjalostusliitosta, lähimmältä raviradalta tai Suomen Hippoksesta. Tutustu kurssikalentereihin ja ilmoittaudu mukaan. Vuoden 2023 ajolupakurssikalenteria päivitetään sitä mukaa kuin ajolupakurssien ajankohdat varmistuvat. Alkavia kursseja voi tiedustella oman alueen hevosjalostusliitosta tai raviradoilta.

Vastuuvalmentajakoulutukset

AJOLUPAKURSSIT 2023

C-ajolupakurssit

P-ajolupakurssit

Lisätietoja:

Suomen Hippos ry
Helena Hyvämäki
koulutustoiminnan koordinaattori
040 6464 609
helena.hyvamaki-maenpaa@hippos.fi
www.hippos.fi

Hipposakatemia tuo esille hevosalan yhteiskunnallista hyväksyttävyyttä, vastuullisuutta, tiedon ja taitojen kasvamista, asenteisiin vaikuttamista, osaamisen jakamista, vaikuttavuutta ja näkyväksi tekemistä sekä ammatillisten tavoitteiden saavuttamista.