Hyppää sisältöön

Varsan nimeäminen

Rekisteriin ei hyväksytä jo käytössä olevaa nimeä eikä suojattuja kasvattajanimiä. Muutoinkin hevosen nimen antamisessa noudatetaan nimisääntöä. Kiellettyjä ovat mm. liian pitkät, sopimattomat ja sekaannusta aiheuttavat nimet. Lisätietoa varsan nimeämisestä löydät lajikohtaisesti alta.

 • Kantakirjaan ja/tai kilpailurekisteriin ei merkitä sellaisia nimiä, jotka ovat sopimattomia, aiheuttavat sekaannusta jo rekisteröityjen nimien kanssa tai ovat muiden kasvattajien virallisesti suojattuja kasvattajanimiä.

  Jos hevoselle ei anneta hyväksyttävää nimiehdotusta, Suomen Hippoksella on oikeus nimetä hevonen. Kantakirjaan merkityn hevosen nimeä ei voi muuttaa ilman erityistä syytä.

  Rekisteriin hyväksyttävät suomenhevosten ja lämminveristen ravihevosten nimet

   • Hevosen nimeämisestä vastaa rekisteriin merkitty kasvattaja. Rekisteröimättömän varsan uusi omistaja saa nimetä varsan kasvattajan kirjallisella luvalla.
   • Rekisteriin ei hyväksytä siellä jo olevaa nimeä (sekä kirjoitettuna ja/tai lausuttuna samanlaista). Mikäli maahantuodun hevosen nimi on jo rekisterissä, lisätään nimen perään syntymämaan koodi. Mikäli edellisen nimenkantajan kuolemasta on kulunut vähintään 30 vuotta tai kuolinajan puuttuessa syntymästä vähintään 40 vuotta, voidaan nimi antaa uudelleen käyttöön. Jalostus- tai kilpailutoiminnassa merkittävästi menestyneiden hevosten nimiä ei anneta uudelleen käyttöön. Jalostukseen hyväksytyn oriin nimen voi saada uudelleen käyttöön ainoastaan Suomen Hippoksen poikkeusluvalla.
   • Hevosen nimen pituus tulee olla välimerkkeineen ja välilyönteineen enintään 18 merkkiä ja siinä saa olla korkeintaan neljä erikseen kirjoitettua osaa.
   • Esitetyn nimen tulee olla kokonaan samaa kieltä. Suomenhevosten nimet ovat joko suomea tai ruotsia.
   • Kasvattaja on itse vastuussa nimistä, jotka ovat yleisesti tunnettuja tavaramerkkejä, tuotenimiä, tunnetun henkilön, liikeyrityksen tai yhtiön nimiä. Suomen Hippos ei ole vastuussa eikä korvausvelvollinen, mikäli tällaisen nimen käytöstä aiheutuu jatkotoimia. Suomen Hippoksella on oikeus olla hyväksymättä nimeä, joka on yleisesti tunnettu tuote- tai tavaramerkki tai tunnetun henkilön nimi.
   • Hevosen nimessä ei pääsääntöisesti saa olla yksittäisiä kirjaimia eikä kirjainyhdistelmiä (poikkeuksena jo ennestään käytössä olevat tunnetut kasvattajatunnukset).
   •  Aro-, Eri- ja Ero-alkuisia väliviivalla kirjoitettuja suomenhevosten nimiä ei hyväksytä kilpailurekisteriin.
   • Suomen Hippoksen rekisteröijä hylkää nimiehdotukset, jotka ovat hyvän maun vastaisia, loukkaavia tai pornografisia. Nimi tulee olla helposti lausuttavissa.
   • Hevosen nimi on hyväksytty vasta, kun sen rekisteröinti on suoritettu loppuun ja sille on tehty hevospassi.
   • Kasvattaja saa itse päättää nimen oikeinkirjoitusasusta. Nimen keskellä ei sallita isoja kirjaimia. Isojen kirjainten kohdalla noudatetaan oikeinkirjoitussääntöjä. Suomen Hippos suosittelee, että nimi kirjoitetaan kaiken kaikkiaan suomen kielen oikeinkirjoitussääntöjä noudattaen.
  1. Max. 28 merkkiä sisältäen välilyönnit ja välimerkit
  2. Nimi ei saa olla jo käytössä Suomeen rekisteröidyllä H-, R-, P- tai T- lajin hevosella, jonka syntymästä on kulunut alle 40 vuotta tai kuolemasta alle 30 vuotta 
  3. Käytössä suomalaiset aakkoset, erikoismerkkien käyttö käsitellään tapauskohtaisesti ja hyväksyttävissä vakiintuneiden ulkomaisten kielten kirjoitusasun mukaisesti ( pl. islanninhevoset, joille hyväksytään islantilaiset aakkoset ja nimet, jotka noudattavat FEIF-sääntöjä)
  4. Ei suositella käytettäväksi nimiliitettä, joka on jo käytössä tunnetulla kasvattajalla. Yksittäisiä kirjaimia ei katsota kasvattajatunnuksiksi 
  5. Ei saa olla loukkaava 
  6. Kasvattajalla on vastuu nimenkäytön tekijänoikeuksista, Hippos ei tarkista käyttöoikeutta nimeen 
  7. Kahden tai useamman kielen yhdistelmänimiä ei sallita, nimi vain yhdellä kielellä 
  8. Heittomerkki hyväksytään nimessä, jos 
   • jos se on alkuperämaan kantakirjan nimisääntöjen mukaan mahdollista ja  
   • jos se tarkoittaa jotain ulkomaisella kielellä (esim. D’accord) tai  
   • tai jos se tulee selkeästi isän tai emän nimestä (esim. D’Avie)
  9. Hippos pitää kirjaa hylätyistä nimistä omaan käyttöön 
  10. Hippoksella on oikeus nimetä hevonen, jollei hyväksyttyä nimeä toimiteta 10 kk ikään mennessä