Hyppää sisältöön

Kotiteurastus ja vaihtoehtoiset ruhon hävittämistavat

Koti- tai tilateurastuksella tarkoitetaan hevosen teurastamista sen pitopaikassa. Hevosen saa teurastaa tuottajan omassa taloudessa tapahtuvaa käyttöä varten ilman, että lihalle on tehty lihantarkastusta. Tällöin lihaa ei saa luovuttaa tai myydä oman talouden ulkopuolelle.

Eläimiä saa teurastaa vain henkilö, jolla on riittävät tiedot ja taidot suorittaa teurastus oikein. Käytettävien menetelmien ja välineiden pitää olla lainsäädännön vaatimusten mukaisia. Eläinten liikkumisen rajoittamiseen ja tainnutukseen tarkoitetut välineet on pidettävä kunnossa ja tarkastettava säännöllisesti ja kunnossapidosta on myös pidettävä kirjaa.

Hevosenruhon käyttäminen myös haaskaksi on sallittua. Haaskaruokintaan voidaan käyttää hevosia ja hevosen kotiteurastuksen sivutuotteita.

Lisätietoja kotiteurastuksesta Ruokavirastosta.